Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Colexios do Mundo Unido

Cada ano, entre 10 e 12 estudantes españois obteñen unha bolsa para cursar o bacharelato nun destes centros repartidos polo cinco continentes
Por Marta Vázquez-Reina 8 de Agosto de 2008
Img cmu listado
Imagen: McKay Savage

Son tan só 12 centros en todo o planeta, pero nas súas aulas estudan alumnos de preto de 90 nacionalidades. Repartidos polo cinco continentes, os Colexios do Mundo Unido son un movemento educativo global que ofrece cada ano a máis de 1.000 estudantes de bacharelato de todo o mundo, seleccionados e bolseiros polos seus propios países, a posibilidade de estudar durante dous anos nunha contorna internacional e multicultural, co obxectivo fundamental de promover a paz e o entendemento universal a través da educación.

Imagen: McKay Savage

Un israelí e un palestino compartindo habitación, un norteamericano e un irakí formando un grupo de traballo ou un serbio e un croata participando xuntos nun proxecto social; esta é a materialización da idea que hai máis de 50 anos o pedagogo alemán Kurt Hahn puxo en marcha coa creación do primeiro Colexio do Mundo Unido en Gales. A visión deste pedagogo fundamentábase en que unha das mellores maneiras de superar a hostilidade entre diferentes pobos podería ser educar xuntos e de forma similar a mozas de distintas nacionalidades, de modo que, mediante a convivencia e a participación cooperativa, tanto nas tarefas de educación como en actividades sociais, puidesen aprender a súa cultura uns doutros fomentando o respecto e o entendemento mutuo. Desde entón e ata agora, 34.000 estudantes de máis de 180 nacionalidades cursaron bacharelato nalgún dos 12 Colexios do Mundo Unidos (CMU) existentes na actualidade en distintos países do globo: Canadá, Estados Unidos, Gales, Hong Kong, Noruega, Swazilandia, Italia, Costa Rica, Bosnia Herzegovina, India e Venezuela.

Os estudantes son seleccionados e bolseiros cada ano polos seus propios países en función dos seus méritos e potencial

Estes estudantes, que son seleccionados e bolseiros cada ano polos seus propios países en función dos seus méritos e potencial, independentemente da raza, relixión, nacionalidade, procedencia ou recursos económicos, teñen a oportunidade de cursar fóra das súas fronteiras esta etapa educativa seguindo o mundialmente recoñecido programa do Bacharelato Internacional. Este programa, que se realiza integramente en inglés, excepto nalgúns países como Costa Rica onde o ensino é bilingüe inglés-español, é admitido nas universidades de mais de 80 países do mundo. Concretamente en España ten validez oficial e permítese aos seus alumnos acceder á universidade directamente sen necesidade de realizar a selectividade.

Pero ademais de estudar, os alumnos dos CMU participan así mesmo nun programa de actividades culturais e sociais co fin de fomentar o sentido da responsabilidade e a solidariedade entre eles, un dos alicerces fundamentais desta organización que, ademais, é imprescindible para obter o diploma do Bacharelato Internacional. Deste xeito, por exemplo, os estudantes que acceden ao CMU do Atlántico en Gales, á parte das tarefas lectivas, dedican entre catro e seis horas semanais a labores de rescate marítimo e os estudantes do CMU de Hong Kong participan semanalmente en brigadas ambientais neste territorio.

Estudar nun Colexio do Mundo

Como dixemos anteriormente, os alumnos dos CMU son seleccionados e bolseiros polos seus propios países. Esta tarefa recae nos 124 Comités Nacionais de CMU que operan en todo o mundo, que son os encargados tamén de recadar os fondos necesarios para as bolsas entre distintos organismos estatais, empresas e fundacións.

En España a dotación da bolsa bianual é de 45.000 euros e inclúe gastos de escolaridade, aloxamento e manutención

En España, a Fundación Comité Español dos Colexios do Mundo é a encargada de convocar cada ano entre 10 e 12 bolsas para que estudantes españois, de entre 16 e 17 anos, poidan realizar o Bacharelato Internacional nalgún dos centros repartidos por todo o mundo. A dotación da bolsa, que é bianual, é de 45.000 euros e nela inclúense os gastos de escolaridade, aloxamento e manutención nos propios colexios; nalgúns casos contémplase tamén a posibilidade de conceder unha axuda adicional para desprazamentos ao centro asignado.

Os requisitos para poder acceder a unha destas bolsas son os seguintes:

 • Posuír a nacionalidade española ou vivir en España no últimos oito anos e estar a tramitar a solicitude de nacionalidade.
 • Cumprir entre 16 e 17 anos no ano de convocatoria da bolsa.
 • Estar a cursar no momento de solicitala 4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria ou 1º de Bacharelato e ter aprobado completamente o curso anterior.
 • Contar cun bo expediente académico e coñecementos básicos de ínguas.

  Se se cumpren estes requisitos os estudantes poden descargar a solicitude da páxina web do a Fundación a partir de decembro de cada ano, data na que dá comezo a convocatoria e terán ata principios de marzo para enviala á Fundación Comité Español xunto coa documentación requirida na solicitude.

  Os criterios de valoración baséanse na madurez persoal, o compromiso social e o interese e respecto por outras culturas

  Os criterios xerais de valoración das máis de 450 solicitudes que se reciben cada ano baséanse principalmente na madurez persoal, o compromiso social, o interese e respecto por outras culturas, a iniciativa e creatividade, xunto coa capacidade para convivir e establecer amizade con alumnos de todo o mundo. É importante destacar estes aspectos na propia solicitude onde, ademais dos datos persoais e académicos do interesado, requírese achegar información específica sobre os intereses e afeccións dos estudantes, xa que este impreso é o cartón de presentación do alumno sobre a que se realiza unha primeira preselección, tras a cal quedarán seleccionados aproximadamente 50 alumnos.

  Estes 50 preseleccionados pasarán á segunda fase, que ten lugar durante un fin de semana do mes de abril. Nesta fase, os estudantes son avaliados polo Comité de Selección mediante unha proba escrita de cultura xeral, unha entrevista persoal, un test psicolóxico e unha proba de debate; quen superen estas probas, normalmente a metade dos alumnos, pasarán á fase final que se celebra durante o mesmo fin de semana, e na que os candidatos terán que enfrontarse a unha dinámica de grupo e a outra entrevista persoal con todos os membros do Padroado da Fundación.

  Unha vez seleccionados os estudantes bolseiros adxudicaránselles os colexios de destino en función das puntuacións que obtivesen no conxunto das probas do proceso de selección, de tal modo que a persoa que obtivese maior puntuación será a primeira en elixir centro, e así sucesivamente.