Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Colexios estranxeiros en España

Máis de 150 centros imparten en España ensinos propios de sistemas educativos doutros países
Por Marta Vázquez-Reina 1 de Novembro de 2008
Img bandera britanica
Imagen: daniel wildman

Van máis aló do bilingüismo ou da multiculturalidad que atopamos hoxe en día en moitos centros docentes do noso país; os máis de 50.000 alumnos dos 152 colexios estranxeiros autorizados en España substitúen durante os seus anos de escolaridad as etapas de Infantil, Primaria ou Secundaria do sistema educativo español polos plans de estudo correspondentes aos ensinos oficiais do país do que o colexio sexa orixinario.

Como funcionan

Ignacio, Sonia, Miguel e Carmen, estudantes de sete anos, acaban de comezar o curso escolar; Ignacio pasou ao 2º curso do Key Stage 1, Sonia a 3º do Cycle 2, Miguel a 2º de Grundschule e Carmen ao 2º Grade de Elementary School; o curioso é que todos eles estudan en cidades do mesmo país, España, aínda que cada un faio nun centro diferente: un colexio británico, un francés, un alemán e un americano, respectivamente.

Mentres miles de estudantes do noso país incorpóranse aos ensinos propios do sistema educativo español, cada ano máis de 50.000 alumnos, residentes tamén en España, fano aos plans de estudos propios doutros países; son os estudantes dos máis de 150 colexios estranxeiros que, no noso país, imparten ensinos correspondentes a niveis non universitarios. Estes centros, aínda que dependentes e acreditados polos respectivos gobernos dos países dos que son orixinarios, están autorizados así mesmo polo Ministerio de Educación español paira impartir, tanto a alumnos españois como estranxeiros, os ensinos e plans de estudo regulados dos seus correspondentes sistemas educativos, equivalentes aos obrigatorios do sistema educativo de España.

Complementan os seus estudos con ensinos de lingua e cultura españolas, e no seu caso das linguas autonómicas

Os centros docentes estranxeiros en España, tal como establece o Real Decreto 806/1993 que regula o seu réxime xurídico, poden optar por dous modelos; un deles consiste en impartir de maneira exclusiva estudos dun sistema educativo estranxeiro, a opción menos frecuente, xa que neste caso só pode acoller nas súas aulas a alumnos de nacionalidade estranxeira; o outro modelo é o resultado de complementar estes estudos con ensinos de lingua e cultura españolas, e no seu caso das linguas autonómicas, o que permite que poidan contar tanto con alumnos españois como estranxeiros.

O currículo e horario destes ensinos complementarios de lingua e cultura española fíxaos o Ministerio de Educación e as demais administracións educativas, e deben incluír contidos de xeografía e historia, tanto de España como os propios da comunidade autónoma onde estea situado en centro. A inclusión destes contidos facilita a reincorporación do alumno destes centros en calquera momento do plan de estudos ao sistema educativo español que, nos seus niveis obrigatorios, non esixe ningún tipo de recoñecemento nin homologación.

Deben reunir os requisitos paira a creación de centros docentes que esixa a lexislación dos seus países

Por outra banda, os colexios estranxeiros deben reunir os requisitos paira a creación de centros docentes que esixa a lexislación dos países de cuxo sistema educativo imparten ensinos, pero, paira poder funcionar España, deben estar inscritos no rexistro público da Administración educativa correspondente no noso país e estar sometidos á inspección de devanditos organismos.

Vantaxes e desvantaxes

Aínda que a maioría destes centros naceron coa intención de proporcionar aos fillos dos residentes estranxeiros en España a oportunidade de proseguir ou iniciar os estudos do sistema educativo do que proviñan no seu país, de modo que puidesen conservar a súa cultura e a súa lingua, pronto as familias españolas comezaron a demandar estes ensinos paira os seus fillos, impulsadas xeralmente polo atractivo que supuña o inicialos nunha lingua estranxeira desde idades moi temperás e desenvolverse nun ambiente multicultural. Hoxe en día, aínda que en moitos destes centros danse cita estudantes de até 50 nacionalidades diferentes, a maior porcentaxe de alumnos represéntano os estudantes españois.

Proporcionan tamén uns coñecementos culturais e sociais do país de orixe que complementan significativamente a formación

Nestes momentos, a crecente presenza en España de centros docentes que sen ser estranxeiros imparten ensinos bilingües nas súas aulas pode restar relevancia á importante vantaxe idiomática que supuña anteriormente matricular a un estudante nun colexio estranxeiro. Con todo, hai outros beneficios que achegan estes centros aos seus alumnos. Por unha banda, a participación nun sistema educativo estranxeiro non é só una cuestión de idiomas, senón que proporciona tamén uns coñecementos culturais e sociais do país de orixe que complementan a formación do alumno; así mesmo, a combinación destes ensinos coas de cultura e lingua española permite que, ao finalizar o plan de estudos, os estudantes póidanse incorporar aos ensinos postobligatorias tanto do país do que é procedente o centro como ás españolas; de feito, estes alumnos, desde o ano 2007, non necesitan superar a selectividade española, sempre que cumpran os requisitos de acceso á universidade esixidos polo sistema educativo de orixe.

A pesar dos seus evidentes beneficios, non todo son vantaxes nestes centros, empezando polo prezo, xa que ao ser todos eles colexios privados esixen cotas elevadas aos seus alumnos, que sumadas a outros gastos extraescolares, como comedor ou transporte, fan que o custo de curso completo nun destes centros oscile entre os 5.000 e os 12.000 euros anuais. A pesar diso, os colexios estranxeiros adoitan ter una demanda moi alta, o que provoca que os aspirantes ás súas aulas teñan que pasar por un exhaustivo proceso de selección, no que uno dos requisitos fundamentais é o coñecemento da lingua nativa do centro; esta é a razón pola que en moitos destes colexios ofrecen cursos preparatorios de idiomas paira aqueles alumnos que desexan incorporarse aos seus ensinos.

Os centros

Británicos, alemáns, italianos, noruegueses, suecos e até xaponeses… 11 países diferentes contan con polo menos un colexio en España que imparte aos seus alumnos os ensinos propios do seu sistema educativo. Entre os 152 centros autorizados, a maior porcentaxe ocúpano os colexios británicos (35%), seguidos polos franceses (16%). Outros países como Alemaña ou Estados Unidos contan ambos con 10 centros no noso país, mentres que a presenza doutros estados como Italia, Noruega ou Suecia limítase a dous ou tres centros.

Colexios británicos

Tal como recolle o British Council, máis de 18.500 estudantes ocupan as aulas dos 53 colexios británicos existentes no noso país, tres deles dirixidos exclusivamente a alumnos estranxeiros. A maioría deles pertencen á Asociación Nacional de Colexios Británicos en España (NABSS), fundada en 1978 paira promover, manter e defender a educación británica en España; os ensinos que se imparten nestes centros son as recollidas no Currículo Nacional Británico, completadas cos ensinos de lingua e cultura españolas.

En 24 dos colexios británicos españois os estudantes poden recibir a educación completa desde o tres até os 18 anos. O sistema británico divídese en Key Stages (KS) e Years: KS 1 (1º, 2º) e KS 2 (3º,4º, 5º e 6º) que se corresponderían coa educación Primaria e KS 3 (7º,8º,9º) e KS 4 (10 e 11º) con Secundaria. Posteriormente, os alumnos poden continuar co nivel avanzado de estudos (12º e 13º Years) que son equivalentes ao Bacharelato español e teñen una duración de dous anos.

Colexios franceses

Un total de 24 escolas ou liceos franceses autorizados imparten o currículo francés no noso país a preto de 20.000 estudantes residentes en 10 comunidades autónomas, entre as que destacan Madrid e Cataluña con seis e cinco centros respectivamente. Estas escolas funcionan baixo a tutela da Inspección Xeral de Educación Nacional francesa e así mesmo a maioría delas teñen un convenio establecido coa Axencia paira o Ensino do Francés no Estranxeiro (AEFE), entidade pública nacional de carácter administrativo baixo a tutela do Ministerio de Asuntos Exteriores Francés.

En todos estes centros impártense os ensinos do sistema educativo francés, aínda que só en 12 deles complétase o currículo até a obtención do diploma de fin de estudos secundarios que permite o acceso á universidade. A educación primaria (escola maternal e escola elemental) organízase en tres ciclos: Ciclo 1, correspondente a 1º e 2º de Infantil, Ciclo 2, correspondente a 3º de Infantil e 1º e 2º de Primaria e Ciclo 3, que se corresponde con 3º,4º e 5º de Primaria. Por outra banda, a educación secundaria comprende o denominado Collège, catro cursos que se corresponden cos ensinos de 6º de Primaria e 1º a 3º diso, e o Lycée, cuxos tres cursos son equivalentes a 4º diso e 1º e 2º de Bacharelato.

Colexios alemáns

A Embaixada de Alemaña en España clasifica 10 centros como colexios alemáns no noso país, aínda que dous deles, o colexio alemán “Alberto Durero” de Sevilla e o “San Alberto Magno” de San Sebastián, son centros españois onde se dá unha énfase especial ao ensino da lingua xermana. O resto, que acolle a máis de 6.000 estudantes, están homologados polo Ministerio de Educación español e recoñecidos oficialmente pola Conferencia dos Ministros de Cultura e Educación da República Federal de Alemaña (KMK) a cuxa inspección se atopan supeditados.

O sistema educativo alemán que seguen estes colexios comprende: educación Infantil (Kindergarten) que abarca dos 3 aos 5 anos, educación Primaria (Grundschule), catro cursos dos 6 aos 9 anos e a educación Secundaria, oito cursos dos 10 aos 17 anos estruturados en Secundaria I (cursos 5º a 10º) e Secundaria II (cursos 11º e 12º), tras os cales os alumnos se presentan ao exame de madurez alemán (Abitur), que lles dá acceso á universidade.

Colexios americanos

En España na actualidade existen un total de 10 centros educativos non universitarios acreditados polos Estados Unidos e así mesmo autorizados polo Ministerio de Educación español: dous en Cataluña Madrid e Murcia, e un en Valencia, Canarias, Biscaia e Andalucía. Todos eles, exceptuando o pertencente á Base Naval de Rota (Cádiz), admiten alumnos de todas as nacionalidades, de feito os aproximadamente 4.000 alumnos que estudan nestes centros son de até 50 nacionalidades diferentes.

Os colexios americanos en España seguen o modelo americano de ensino, que comprende as etapas de preescolar (tres a cinco anos), escola elemental (1º a 5º grao) e Secundaria, que á súa vez se estrutura en Middle School (6º a 8º grao) e High School (9º a 12º grao); así mesmo, en todos eles o currículo complétase cos ensinos de lingua e cultura española.