Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como afrontar os cambios do paso a Secundaria

A transición entre a Educación primaria e Secundaria prodúcese nunha idade crave no desenvolvemento do alumno
Por Marta Vázquez-Reina 10 de Setembro de 2008
Img nina aula
Imagen: Marta

Novos profesores e compañeiros, un horario máis amplo e maiores esixencias académicas son algúns dos cambios aos que se deben enfrontar os miles de alumnos que cada ano comezan a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) no noso país; uns cambios que ademais se dan nun momento clave do desenvolvemento psíquico e físico do estudante: a entrada na adolescencia. Durante esta etapa, máis que en ningunha outra, é fundamental o apoio e colaboración das familias para contribuír ao éxito escolar dos seus fillos.

Imagen: Marta

O itinerario académico dos escolares españois está marcado pola evolución entre as distintas etapas formativas que conforman o sistema educativo no noso país: Infantil, Primaria e Secundaria. A transición entre estas etapas xera evidentemente significativos cambios tanto na organización escolar como no desenvolvemento académico dos alumnos, provocando en moitos casos situacións de intranquilidade ou incerteza entre as familias ante o modo en que os seus fillos se adaptarán aos novos retos na súa educación; sobre todo, no paso da etapa de Educación primaria a Secundaria, onde os cambios escolares son máis relevantes e combínanse ademais coa transición no desenvolvemento do neno á adolescencia.

O alumno incorpórase á Educación Secundaria Obrigatoria no ano natural en que cumpre 12 anos (13 se repetiu algún curso en Primaria) e tras cursar o seis niveles de Educación primaria. Estruturada en catro cursos, a finalidade da ESO consiste en lograr que todo o alumnado adquira os elementos básicos da cultura, especialmente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico, desenvolver e consolidar nel hábitos de estudo e de traballo, prepararlle para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formarlle para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións na vida como cidadáns.

Os cambios en Secundaria

Despois de toda unha etapa no mesmo centro, habituados aos mesmos profesores e aos mesmos compañeiros durante seis anos consecutivos, sentíndose ademais durante o último ano na situación privilexiada que supón ser considerados os “maiores” do colexio, os alumnos que comezan a ESO pasan a ser uns estraños nun novo ambiente, os “pequenos” nun novo centro no que deben convivir con estudantes de ata 18 anos, todo un reto para estes preadolescentes de tan só 12 anos, que deberán adaptarse da mellor maneira posible aos principais cambios que leva esta nova etapa educativa:

Cambio de centro escolar: mentres que as etapas de Infantil e Primaria impártense no sistema público de ensino español nos Centros de Educación Infantil e Primaria (CEIP) ou Centros de Educación primaria (CEP) a ESO impártese nos Institutos de Educación Secundaria (IES), xeralmente adscritos aos anteriores. Este cambio leva unha maior liberdade de movementos ao alumno, xa que o control do profesorado non é tan férreo como pode ser en Primaria e outórgase maior independencia ao estudante.

Cambio de profesores e compañeiros: o cambio de centro implica o encontro cun novo claustro de profesores e en moitos casos, novos compañeiros de clase. Ademais, o alumno penétrase nunha etapa de maiores “” onde o resto de alumnado terá unha idade comprendida entre os 12 e os 18 anos.

Cambios académicos: no plano académico a etapa de Secundaria está marcada por un aumento das materias que debe cursar o alumno así como unha ampliación do horario, que pasa de 25 a 30 horas semanais. Así mesmo, hai que ter en conta que o nivel de esixencia ao alumno durante esta etapa increméntase a medida que van avanzando os cursos e por tanto o traballo e o rendemento do estudante debe ser máis intenso que na etapa anterior.

Que o alumno se adapte correctamente a estes cambios pode ser determinante no éxito ou fracaso escolar durante esta etapa educativa e consecuentemente no posterior paso do estudante a niveis educativos superiores. Por iso, o papel que deben desempeñar as familias durante o primeiro ano de Secundaria non debe estar relegado á mera observación, senón que debe ser participativo e activo de modo que facilite, dentro da independencia que se lle debe dar ao alumno nestas idades, a súa adaptación e integración tanto social como académica. Estes son algúns consellos que os profesionais da educación e orientación recomendan aos pais e familias de estudantes que se incorporan á etapa de Secundaria para axudarlles a que a transición sexa máis fácil:

  • Manter un contacto periódico e fluído co titor do alumno, que do mesmo xeito que en Primaria segue sendo a persoa de referencia para as familias; este contacto permitirá aos pais coñecer a evolución do estudante no centro e así mesmo informar o titor de calquera problema que se poida detectar en casa.

  • Comunicarse cos fillos durante esta etapa é fundamental para o seu bo desenvolvemento e para transmitirlles a seguridade que necesitan nestas idades nas que o seu grao de madurez é superior e así mesmo aumenta o seu nivel de liberdade pero tamén de responsabilidade. É conveniente ensinarlles que ambos os conceptos deben complementarse.

  • Facilitarlles o estudo, proporcionándolles unha planificación e un lugar tranquilo que favoreza a concentración; que adquiran uns bos hábitos de traballo e estudo desde o primeiro ano facilitará o seu paso por esta etapa educativa na que o esforzo debe ser maior que en primaria.
  • Motivarlle e valorar o esforzo realizado durante un trimestre ou nun exame concreto axudará ao estudante a sentir que o traballo merece a pena; así mesmo, é importante ser positivo ante un fracaso académico e buscar solucións antes que sancións.

  • Coidar a súa alimentación e horas de soño é así mesmo importante para que o rendemento académico do estudante sexa satisfactorio; un bo descanso e almorzo proporcionaranlle as forzas necesarias para afrontar unha xornada escolar máis longa que noutros anos.