Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como se aprende a estudar?

A falta de organización e concentración son algúns dos erros que dificultan a aprendizaxe
Por Marta Vázquez-Reina 9 de Marzo de 2011
Img estudiandolistado
Imagen: Peter

“É moi listo, pero non aproba”, “estuda moito, pero logo suspende”. Sentenzas como estas escóitanse a pais cuxos fillos en idade escolar non obteñen os resultados académicos desexados. As causas deste baixo rendemento non hai que buscalas sempre na capacidade ou na intelixencia dos estudantes. A miúdo, a orixe do problema é diferente: non saben estudar.

No seu libro “Aprender a estudar, non é imposible”, o profesor Joaquín Almela define o termo “estudar” como unha situación na que o estudante debe “situarse adecuadamente ante uns contidos, interpretalos, asimilalos e retelos para despois poder expresalos nunha situación de exame ou na vida práctica”. O problema xorde cando o alumno ten dificultade para levar a cabo unha ou varias partes deste proceso de forma efectiva.

As dificultades pódense corrixir, pero debe facerse a tempo para que non se convertan nun hábito

Estas dificultades poden residir en características persoais do alumno, como a falta de atención ou a mala memoria, en actitudes cara ao estudo, como o desinterese ou a desmotivación, en cuestións organizativas, como a falta de método , técnicas e estratexias de aprendizaxe, ou en aspectos ambientais, como a carencia dun lugar adecuado para estudar ou a abundancia de distraccións na contorna. Todas estas dificultades pódense corrixir de forma sinxela, o importante é facelo a tempo para que non se convertan nun hábito que marque a traxectoria académica do estudante durante a súa vida escolar.

Analizar a situación

O primeiro paso que deben dar os proxenitores, xunto cos propios estudantes, é analizar de forma detida os diferentes problemas que detecta o alumno ao estudar. O escolar que obtén baixas cualificacións non é o único que ten dificultades, tamén pode telas quen, a pesar de conseguir bos resultados, tivo que realizar un esforzo maior para alcanzalos.

No proceso de análise deben intervir os docentes ou os titores

Neste proceso de análise deben intervir os docentes ou os titores. As dificultades poden orixinarse no momento de abordar o estudo en casa, pero tamén poden ter de base unha actitude errónea en clase. Estes profesionais son un apoio esencial para obter recomendacións sobre estratexias, técnicas e recursos idóneos para estudar de forma efectiva.

Erros habituais

Cada estudante é único, pero en función das súas dificultades de estudo poden definirse varios perfís: quen estuda moito e non aproba, quen estuda ben pero falla nos exames, quen non quere estudar… Segundo estas tipoloxías, as dificultades ou os erros poden residir nuns ou outros aspectos:

  • Método de estudo: como afirma Ramón González Cavanach, na súa obra ‘Estratexias e técnicas de estudo’, unha das razóns polas cales un alumno non é un bo estudante pode ser “abusar de técnicas e estratexias simples centradas na repetición e o repaso, en detrimento de outras máis complexas como a elaboración de esquemas ou a construción de supostos”. Os especialistas recomendan revisar este aspecto metodolóxico, sobre todo, nos casos de alumnos cuxo rendemento ao estudar non se reflicte nos resultados. Un uso adecuado das principais técnicas de aprendizaxe permite diminuir o tempo de estudo e aumentar a habilidade para comprender a información.
  • Concentración: en ocasións, o alumno ten vontade de estudar, pero non é capaz de concentrarse nas súas tarefas. Nestes casos, hai que revisar e eliminar os elementos de distracción que poden provocar esta falta de concentración e proporcionarlle un lugar de estudo adecuado afastado das disrupciones.
  • Planificación: a avultada axenda de actividades extraescolares que atenden cada día moitos estudantes impide que conten co suficiente tempo para organizar o seu estudo. Un alumno tachado de perezoso, en ocasións é tan só un alumno canso, sen ganas de estudar despois dunha xornada esgotadora. É necesario que os pais e alumnos planifiquen un horario realista, adaptado á idade do neno e o seu perfil, que lle permita adoptar unha rutina de estudo eficiente.
  • Comprensión: algúns estudantes son incapaces de estudar de forma eficiente porque carecen da base necesaria para entender a materia. Estes casos, máis frecuentes en alumnos que cambian de nivel ou de centro, necesitan unha intervención do titor ou docente, que oriente aos pais e ao alumno sobre os contidos que debe reforzar para porse ao día na materia.
  • Motivación: a falta de interese e unha actitude negativa cara aos estudos é unha das principais causas do fracaso escolar. Desde a contorna familiar, os proxenitores poden motivar aos seus fillos se mostran interese polas súas tarefas, participan nelas e expresan satisfacción ante os seus logros. Por outra banda, os docentes no ámbito académico poden utilizar distintas estratexias motivadoras que axuden a espertar o interese do alumno polas materias e fomente o sentimento de competencia.
  • Ansiedade: distintas actitudes mentais como a inseguridade, o nerviosismo e a ansiedade poden provocar que un bo alumno sexa incapaz de demostrar os seus coñecementos no momento de enfrontarse a un exame. Débese ensinar a estes estudantes a preparar a mente para o exame, fomentar a confianza e seguridade en si mesmos e evitar que cometan erros frecuentes, como estudar de forma desmesurada o día anterior, durmir pouco ou alimentarse mal.