Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Elixir modalidade de Bacharelato

É preciso atender á correspondencia entre as materias de modalidade e os estudos universitarios
Por Marta Vázquez-Reina 17 de Novembro de 2010
Img alumnos claselistado

A adxudicación de prazas universitarias realízase en función da nota de admisión obtida polo estudante. Só en caso de empate teñen opción preferente criterios adicionais relacionados coa modalidade de Bacharelato cursada. Con todo, a nova ordenación das probas de acceso á universidade obriga a considerar detidamente as materias nas que se deben matricular quen queiran ingresar en titulacións con alta demanda. Unha boa elección pode supor ata catro puntos máis na nota de acceso aos estudos de preferencia.

Imagen: Universidad de Navarra

Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias Sociais ou Artes. Elixir un deste tres itinerarios nos estudos de Bacharelato é unha das primeiras decisións relacionadas co seu futuro profesional que debe tomar o estudante que opta por continuar os ensinos posobrigatorios por esta vía e desexa proseguir despois a súa formación na universidade.

Aínda que tal como establece o R.D. 1892/2008, polo que se regulan as condicións para o acceso aos ensinos universitarios oficiais, a adxudicación de prazas realízase en función da nota de admisión obtida, a normativa matiza que, en caso de empate, terán opción preferente “os estudantes cuxo cuarto exercicio da fase xeral da proba de acceso corresponda a unha materia vinculada á rama de coñecemento do ensino á que se solicita acceder”.

A fase específica de selectividade permite incrementar ata en catro puntos a nota de acceso

Pero este non é o único motivo polo que resulta tan determinante a elección de itinerario de Bacharelato. A nova estrutura das probas de acceso permite aos estudantes a posibilidade de subir a nota de selectividade por medio dunha fase específica, na que se poden examinar de ata tres materias de modalidade vinculadas (segundo un parámetro de ponderación establecido) aos estudos superiores aos que desexan acceder. Esta opción permite incrementar nun máximo de catro puntos a nota de quen queiran ingresar en titulacións cun nivel alto de demanda.

Deseñar o itinerario

Un dos primeiros pasos que debe dar o estudante para deseñar o seu itinerario formativo durante o Bacharelato é verificar a vinculación entre os estudos universitarios que desexa seguir con posterioridade e as materias de modalidade destes ensinos. O deseño dos novos títulos de grao universitarios esixe que cada titulación estea vinculada a unha rama de coñecemento: Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias, Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura. Cada unha destas ramas adscríbese á súa vez ás diferentes materias de modalidade do segundo curso de Bacharelato.

O número de materias adscritas ás ramas de Ciencias, Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura é moito menor que ao resto

Este vínculo adquire relevancia, sobre todo, ao ter preferencia en caso de empate na nota de acceso á universidade. Nas titulacións pertencentes ás ramas de Artes e Humanidades ou Ciencias Sociais e Xurídicas, o proceso de elección de materias neste sentido non é tan difícil, posto que teñen entre 20 e 25 materias de modalidade vinculadas a elas. Con todo, o número de materias adscritas ás ramas de Ciencias, Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura é moito menor.

Vinculación das materias

O seguinte paso é comprobar o grao de relación que as universidades asignaron a cada materia específica de modalidade de Bacharelato coas distintas titulacións que imparten. Este dato é relevante para poder examinarse na fase específica de selectividade das materias ás que se asignou un maior parámetro de ponderación (pode ser de 0,1 ou 0,2) nos estudos superiores que se desexa cursar.

Un estudante que queira cursar Arquitectura debe considerar que, aínda que a materia de Economía está vinculada á rama de coñecemento á que pertence esta titulación, a maioría das universidades outórganlle un parámetro de ponderación inferior a outras materias vinculadas. Esta información pode consultarse nas táboas de ponderación publicadas por cada institución de educación superior.

Adscrición de materias a ramas de coñecemento

A adscrición das materias de modalidade que se imparten no segundo curso de Bacharelato nas distintas ramas de coñecemento universitarias, segundo a Orde EDU/1434/2009, son as seguintes:

Arte e Humanidades. Análise musical II, Anatomía aplicada, Artes escénicas, Cultura audiovisual, Debuxo artístico II, Debuxo técnico II, Deseño, Economía, Economía da empresa, Xeografía, Grego II, Historia da música e a danza, Historia da arte, Historia do mundo contemporáneo, Latín II, Linguaxe e práctica musical, Literatura universal, Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II, Técnicas de expresión gráfico-plástica e Volume.

Ciencias Sociais e Xurídicas. Análise musical II, Anatomía aplicada, Artes escénicas, Bioloxía, Ciencias da terra e ambientais, Cultura audiovisual, Debuxo artístico II, Debuxo técnico II, Deseño, Economía, Economía da empresa, Física, Xeografía, Grego II, Historia da música e a danza, Historia da arte, Historia do mundo contemporáneo, Latín II, Linguaxe e práctica musical, Literatura universal, Matemáticas II, Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II, Química, Técnicas de expresión gráfico-plástica e Volume.

Ciencias da Saúde. Anatomía aplicada, Bioloxía, Ciencias da terra e ambientais, Física, Matemáticas II e Química.

Ciencias. Bioloxía, Ciencias da terra e ambientais, Electrotecnia, Física, Matemáticas II, Química e Tecnoloxía industrial II.

Enxeñaría e Arquitectura. Bioloxía, Ciencias da terra e ambientais, Debuxo técnico II, Deseño, Economía, Economía da empresa, Electrotecnia, Física, Matemáticas II, Química e Tecnoloxía industrial II.