Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Globe: estudantes co medio ambiente

Alumnos de 275 centros educativos españois traballan xuntos na investigación dos principais parámetros ambientais
Por Marta Vázquez-Reina 3 de Xaneiro de 2010
Img nino patos
Imagen: cmeaux

Máis de 20.000 escolas de primaria e secundaria de 111 países participan no Programa Mundial de Aprendizaxe e Observacións Globais para o Beneficio do Medio Ambiente (GLOBE). Este proxecto educativo contribúe a desenvolver a aprendizaxe científica dos estudantes a partir da observación e medición permanente dos diferentes factores medio ambientais que os rodean.

Miden a temperatura do aire ou as precipitacións, toman mostras de chan e analízanas ou comproban a salinidade da auga. Son algunhas das actividades que realizan de forma periódica miles de estudantes de primaria e secundaria de todo o mundo para recompilar os datos ambientais dunha localización. Unha tarefa que contribúe a mellorar o seu rendemento escolar en materias como ciencias e matemáticas e aumenta a súa conciencia sobre a importancia da conservación do medio ambiente. Ademais, os datos obtidos permiten aos científicos e investigadores comprender mellor os cambios que suceden ao noso ao redor.

Conforma unha rede mundial única de profesores, estudantes e científicos que traballan en conxunto

Todos estes alumnos pertencen ás máis de 20.000 escolas que forman parte do Programa Mundial de Aprendizaxe e Observacións Globais para o Beneficio do Medio Ambiente (GLOBE), que se estende hoxe en día a 111 países do planeta. O proxecto, que se inicio en 1995 na National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos, conforma unha rede mundial única de profesores, estudantes e científicos que traballan en conxunto para comprender mellor os cambios ambientais que suceden ao noso ao redor.

España uniuse ao programa en 1998. Conta na actualidade con 275 centros escolares integrados no programa. Nestes doce anos, as actividades dos alumnos e docentes foron moi frutíferas. Entre todos achegaron á base mundial de datos de GLOBE máis de medio millón de medicións atmosféricas, climáticas, hidrolóxicas e do chan e a cuberta terrestre de diferentes localizacións do noso país.

Como funciona

Proporcionan aos seus estudantes unha oportunidade única para desenvolver hábitos de observación e análise do medio que lles rodea

Os colexios que participan en GLOBE proporcionan aos seus estudantes unha oportunidade única para desenvolver hábitos de observación e análise do medio que lles rodea e adquirir unha formación práctica e dinámica sobre diferentes metodoloxías científicas. Facilítalles, a través do traballo de campo e as súas propias observacións, a compresión e aprendizaxe das materias escolares relacionadas con esta área.

Un ou varios mestres dos centros nos que se implementa o programa reciben unha formación e capacitación previa por parte da organización. Eles son os responsables de seleccionar as investigacións ou protocolos que levarán a cabo entre as que os científicos de GLOBE deseñasen para recoller datos acerca da terra e o seu funcionamento: atmosfera, hidrología, cobertura vexetal, edafología, aerosois, humidade relativa, presión atmosférica e ozono.

Cada protocolo require a toma de datos específicos xornais cos instrumentos necesarios

Cada un destes protocolos require a toma de datos específicos xornais cos instrumentos necesarios en cada caso. Os estudantes que participan nunha investigación da atmosfera, por exemplo, deben anotar as temperaturas máxima e mínima diarias, as precipitacións ou a cobertura de nubes. Pola súa banda, os que forman parte dun protocolo de hidrología estudan cada semana os datos referentes á temperatura, turbidez ou o pH dun curso de auga.

Todas estas medicións introdúcense na web de GLOBE e conforman deste xeito unha rede mundial de datos ambientais. Con eles elabóranse diferentes materiais (imaxes, mapas, gráficas) que poden ser utilizados polos alumnos e científicos en actividades ou investigacións posteriores, posto que o proxecto non se limita á recompilación de datos.

Os científicos que deseñan os protocolos inclúen en cada un deles unha ampla variedade de actividades de aprendizaxe clasificadas por niveis de formación. Os profesores utilízanas nas aulas para axudar a que os estudantes comprendan os datos que recollen, reforcen os seus coñecementos e aprendan máis sobre as metodoloxías científicas.

Unirse a GLOBE

O Centro de Investigación e Documentación Educativa (CIDE) é o coordinador nacional en España do programa GLOBE. Á súa vez, é xestionado no ámbito autonómico polas consellerías de educación das diferentes comunidades, responsables de seleccionar aos centros públicos ou privados que queiran formar parte do proxecto por medio de convocatorias no seu ámbito de xestión.

Para participar é imprescindible que o centro conte co material adecuado e a infraestrutura informática e de acceso a Internet necesaria para desenvolver o proxecto. Nalgúns casos, as comunidades proporcionan distintas axudas aos colexios para que poidan adquirir estes materiais. É requisito obrigatorio ademais que polo menos un profesor do claustro asista a un curso de formación no programa organizado polo CIDE ou polos coordinadores autonómicos.