Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Intelixencias múltiples, non todos os nenos aprenden igual

Esta teoría afirma que hai ata oito intelixencias diferentes e, por tanto, oito modos distintos de aprender
Por Azucena García 11 de Agosto de 2013
Img escuela

Non hai unha única intelixencia, senón oito. Por iso é polo que se recoñezan outros tantos modos de aprender. Segundo a denominada teoría das intelixencias múltiples, cada unha destas localízase nunha parte do cerebro, polo que uns exercicios adecuados servirían para estimulala e fomentar a aprendizaxe dos nenos. De acordo a esta liña, os pequenos xenios o serían nun ámbito concreto, que se pode potenciar. Neste artigo explícase en que consiste a teoría das intelixencias múltiples e facilítanse as ligazóns a recursos educativos útiles para estimulalas.

Teoría das intelixencias múltiples

A teoría das intelixencias múltiples asegura que hai oito modos de aprender e, segundo estes, cada persoa destaca por unhas capacidades ou outras

A teoría das intelixencias múltiples asegura que hai máis dun modo de aprender. En concreto, oito. Propúxoa en 1983 Howard Gardner, para quen sería conveniente que as actividades desenvolvidas na aula respectasen o modo de aprendizaxe de cada neno e as súas capacidades. Se todos os menores non aprenden igual, tampouco se lles pode ensinar da mesma maneira.

Cada unha das intelixencias resaltadas por Gardner localízase nunha zona do cerebro. Isto explicaría que a cada persoa déanselle mellor unhas materias que outras ou que teña unha preferencia. As intelixencias son: lóxico-matemática, lingüístico-verbal, intrapersonal, interpersoal, musical, visual-espacial, naturalista e corporal-cinestésica. Todas elas serían distintas e semi-independentes.

O Colexio Montserrat de Barcelona explica neste portal en que consiste esta teoría e cada un do oito tipos de intelixencia, mentres que o blogue de “TotemGuard” destaca as profesións coas que se relacionan.

 1. Intelixencia intrapersonal. Refírese a os pensamentos e sentimentos, é dicir, “á autorreflexión e autopercepción que unha persoa ten de si mesma”.

 2. Intelixencia interpersoal. En referencia ás relacións cos demais, a empatía e a elección das amizades ou da parella, entre outras persoas. Relaciónase con docentes, psicólogos e políticos.

 3. Intelixencia lingüístico-verbal. Esta intelixencia garda conexión coa linguaxe e, por tanto, co dominio das palabras e o modo de expresalas. Enmárcase nela a escritores, poetas e políticos.

 4. Intelixencia lóxico-matemática. Os números son os seus aliados. Quen desenvolve a intelixencia lóxico-matemática aumenta a súa capacidade para realizar cálculos, resolver problemas de lóxica ou comprender conceptos abstractos. Enxeñeiros e científicos son proclives a esta.

 5. Intelixencia visual-espacial. “Arquitectos, gráficos artistas do deseño, cartógrafos, deseñadores industriais e, por suposto, artistas visuais” relaciónanse con esta intelixencia, segundo o blogue “As intelixencias múltiples”. Este tipo de intelixencia localízase no lado dereito do cerebro e facilita a orientación ou a lectura de mapas e gráficos, entre outros.

 6. Intelixencia musical. Sensibilidade ao ritmo, ao ton e ao timbre, segundo o Colexio Montserrat, son o tres trazos que caracterizan á intelixencia musical. Quen a desenvolven contan cunha maior sensibilidade á música, xa sexa para cantar, para tocar un instrumento ou para compor.

 7. Intelixencia cinestésica. Posto que se refire ao corpo, relaciónase con quen realizan movementos corporais coordinados, como bailaríns, deportistas ou artistas que utilizan as mans, entre outros. Estímase que estes unen corpo e mente.

 8. Intelixencia naturalista. Como o seu nome indica, está relacionada co mundo natural e a capacidade para comprendelo. Enténdese que desenvolven máis esta intelixencia quen destacan pola súa capacidade de observación da contorna. Relaciónanse con ela biólogos, veterinarios e excursionistas.

Recursos para potenciar as intelixencias

Porque cada intelixencia destaca por unhas características, cada persoa que a desenvolve, tamén. Por este motivo, enténdese que non se pode ensinar do mesmo xeito. Distintos recursos adáptanse para desenvolver ou potenciar as habilidades dos nenos na aula ou en casa, sen entorpecer as capacidades de cada un, senón todo o contrario.

 • Colorines. A editorial SM publicou “Colorines” co fin de “chegar aos alumnos de diferentes modos”. O obxectivo é responder ás diferentes maneiras de aprender e respectar o potencial de cada neno “a través de actividades variadas e estimulantes que desenvolven todas as intelixencias dunha forma equilibrada”. É unha novidade para este próximo curso escolar, tras levar a cabo un proxecto piloto en 70 centros para “enriquecelo coas achegas e valoracións de profesores e pais”. Está dispoñible en castelán e valenciano.

 • Guau. Este material, tamén da editorial SM, baséase no traballo de fichas para a aprendizaxe e, como o anterior, “atende a a diversidade da aula” e “aos diferentes ritmos de aprendizaxe”, sinalan. Recorre a a educación emocional para motivar aos alumnos, intensifica o traballo da lóxica, a destreza grafomotriz e manipulativa, sempre a través do xogo e a experimentación. Está dispoñible en castelán, valenciano e galego.

 • Mapa Conceptual. O blogue de “TotemGuard” publica este mapa que recolle distintos recursos TIC para desenvolver as intelixencias múltiples, isto é, ferramentas que se poden empregar na aula e no fogar para que os pequenos potencien as súas capacidades.

 • Recapacita. Nesta web, pais e profesores poden coñecer máis sobre as intelixencias múltiples e descargarse recursos didácticos para practicar cos fillos distintos exercicios. Estes materiais corresponden á campaña escolar do curso recentemente terminado e pódense imprimir ou visualizar en liña.