Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Libros de texto: estudar encarécese leste curso

Os prezos dos libros de texto experimentan unha subida media do 1,1% e prevese un incremento da venda de libros dixitais
Por Azucena García 13 de Setembro de 2013
Img librosescuela
Imagen: Myrrien

O prezo dos libros de texto sobe este curso e en todos os niveis. O incremento medio é do 1,1%, aínda que se notará un pouco máis no material de Educación Infantil, cuxo aumento será do 1,3%. A continuación indícase canto sobe o importe dos libros de texto en cada nivel, como se fixa o seu custo e a subida que rexistra a venda de libros dixitais, que o pasado curso representaron o 2,7% da facturación, fronte ao 0,04% de 2009-2010.

Canto soben os prezos dos libros de texto este curso

Os libros de texto en papel encarécense este curso unha media dun 1,1%. A subida notarase no peto, pero sobre todo, entre quen teñan que adquirir máis material escolar e en función do nivel. O informe anual da Asociación Nacional de Editores de Libros e Material de Ensino (ANELE) recolle a evolución dos prezos para este curso e adianta o incremento medio: un 1,3% en Educación Infantil, 1,1% en Educación primaria, outro 1,1% en Educación Secundaria Obrigatoria e un 0,9% noutros ensinos medios.

O ano pasado, o gasto medio por estudante en libros de texto roldou os 100 euros

Esta subida afecta sobre todo a quen han de comprar os libros de Primaria. Durante o pasado curso 2012-2013, a facturación de libros por nivel educativo concentrouse en especial en leste. O 19% dos libros comprados corresponderon a Infantil, o 44% a Educación primaria, o 25% a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e o 12%, a outros ensinos medios.

De acordo ao informe ‘Comercio Interior do Libro en España 2012’, con datos provisionais a xullo de 2013, a Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) estima que a facturación en libros de texto en 2012 superou os 800 millóns de euros. Os cálculos por estudante en canto ao gasto medio indican un maior desembolso en Primaria (116,31 euros), ESO (103,29 euros) e Bacharelato (94,12 euros), mentres que os alumnos que menos diñeiro invisten na adquisición dos seus libros de texto son os de Formación Profesional (30,25 euros) e Infantil (71,45 euros).

Como se fixa o prezo dos libros de texto

A contía dos libros de texto segue a tendencia do IPC. Así o considera ANELE. “A evolución dos prezos dos libros de texto segue o comportamento xeral da economía”, precisa. No entanto, o custo fíxase de acordo á Lei 10/2007, de 22 de xuño, da lectura, do libro e das bibliotecas. Esta lei estableceu a liberdade de importes para os libros de texto do ensino obrigatorio, o que “quere dicir que o Prezo de Venda ao Público (PVP) fíxao o detallista e que, por tanto, o PVP pode ser, e o é de feito, distinto nos diversos establecementos de venda ao público nos que pode ser adquirido“, aclara ANELE.

Segundo esta normativa, os prezos axústanse a dúas modalidades: fixa e libre. Cada unha delas aplícase a un nivel educativo e ten unhas consecuencias.

  • Prezo fixo. O editor decide o custo. Aplícase aos libros de Educación Infantil, Bacharelato e Formación Profesional. “O ano pasado representaron o 31% do mercado”, especifica ANELE.

  • Prezo libre. O detallista decide o custo. Aplícase aos libros de Educación primaria e Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). O ano pasado representaron o 69% do mercado, segundo datos de ANELE.

Sempre que a medida aplíquese tal como espérase, preténdese beneficiar ás familias, xa que os detallistas, ao competir entre si, aplicarán descontos ou prezos máis vantaxosos para atraer a un maior número de compradores. “O importe final dun libro é o resultado dos custos que implica a súa concepción e elaboración, a súa edición e produción, a súa promoción e distribución e a súa comercialización”, explica ANELE. O prezo final é a combinación duns custos fixos (maqueta, deseño, etc.), uns custos variables (papel, encadernación, etc.), gastos xerais (salarios, promoción…) e custos de loxística (almacenamento, transporte e distribución), xunto co beneficio do editor, do detallista e do libreiro.

Auxe dos libros dixitais

A venda de libros de texto dixitais aumenta cada ano. O curso pasado supuxo o 2,7% da facturación, o que consagrou unha subida progresiva desde 2009-2010, cando representou o 0,04%. Esta porcentaxe foi máis do dobre no curso seguinte (0,90%) e mantívose en ascenso (1,07%) en 2011-2012.

En total, este curso prevense 3.209 títulos en catálogo: 2.462 en castelán, 253 en catalán, 129 en galego, 156 en valenciano, 101 en eúscaro e 20 para o ensino de idiomas estranxeiros. Desde 2010, pasouse de 107 títulos durante ese ano, a 1.080 no seguinte e 2.694 no curso 2012-2013, cando se rexistrou o incremento máis importante. “Isto quere dicir que os libros dixitais xa representan máis do 10% dos títulos destinados á educación”, precisa ANELE.

Esta asociación apunta que “a práctica totalidade dos libros de texto tradicionais editados polas empresas asociadas a ANELE xa inclúen recursos didácticos dixitais para o seu emprego por profesores e alumnos”. Por iso espérase que os libros dixitais aumenten a súa difusión, axudados polo feito de que “o uso do computador entre os menores de 10 a 15 anos é practicamente universal”. No entanto, advirte, estímase que se investiu máis diñeiro na adquisición de soportes, que en conectividade e, sobre todo, que en contido, básico para o estudo.