Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Libros de texto subvencionados

O Ministerio de Educación e as comunidades autónomas conceden axudas ás familias para adquirir os libros escolares
Por Marta Vázquez-Reina 14 de Xuño de 2009
Img libros texlistado
Imagen: brandi sims

Aínda que as Tecnoloxías da Información e Comunicación, TIC, ábrense cada vez máis paso nas aulas dos centros educativos do noso país, os libros e manuais de texto son aínda o principal recurso didáctico de profesores e estudantes e, por tanto, a súa adquisición é obrigatoria para todas as familias. Estas deben destinar unha media anual de 121,56 euros por alumno, unha cantidade que supón un importante gasto nos fogares. Por iso, de acordo ao principio constitucional que defende a obrigatoriedade e gratuidade do ensino básico, as administracións educativas proporcionan aos estudantes das etapas obrigatorias dos centros sostidos con fondos públicos diversas axudas que permiten diminuír, en parte, o gasto anual nestes manuais.

Imagen: brandi sims

O pasado ano compráronse nos fogares españois máis de 52 millóns de exemplares de libros de texto de todos os niveis educativos non universitarios. Segundo os datos da Federación de Gremios de Editores, isto supón unha facturación próxima a 900 millóns de euros, unha cuarta parte do total de ingresos do mercado editorial do noso país. E é que cada curso escolar, as familias deben adquirir os libros e manuais de texto necesarios para que os estudantes desenvolvan de forma correcta a súa actividade académica. O gasto medio que asumiron o pasado ano nos fogares foi de 121,56 euros por alumno.

As axudas diríxense, sobre todo, aos alumnos de niveis obrigatorios de centros sostidos con fondos públicos

En gran parte dos casos, estas cantidades non as desembolsan na súa totalidade as familias, posto que o Ministerio de Educación e as comunidades autónomas teñen establecidos distintos programas de axudas para que os fogares poidan financiar o gasto anual que supón a compra dos libros de texto. Estas axudas diríxense, sobre todo, aos alumnos de niveis obrigatorios de centros sostidos con fondos públicos (públicos e concertados) e, en ocasións, a súa concesión depende do nivel de renda familiar.

Axudas autonómicas

As comunidades autónomas de Castela-A Mancha, Canarias, Andalucía, Estremadura, Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, A Rioxa, Navarra e País Vasco teñen implantado un programa de gratuidade de libros de texto a través da fórmula do préstamo. Este sistema consiste na reutilización dos libros de texto, é dicir, son gratuítos, pero unha vez finalizado o curso, os estudantes deben entregalos ao centro para que outros alumnos poidan utilizalos en anos académicos sucesivos. Os manuais renóvanse cada catro anos, aínda que en xeral, de maneira excepcional, os libros correspondentes a 1º e 2º de Primaria renóvanse todos os anos.

Outras comunidades optan por un sistema de axuda directa ás familias, consistente na entrega dun cheque ou bono libro por unha cantidade determinada, para que se troque polos libros de texto ao realizar a compra:

En Asturias, este ano establécense limiares de renda para conceder as axudas

Asturias: concédese unha axuda familiar directa por cada fillo matriculado en primaria ou secundaria nos centros sostidos con fondos públicos. O pasado curso esta subvención outorgábase a todas as familias que non obtivesen rendas superiores a 60.000 euros, con todo, este ano establécense limiares de renda determinados que van desde 17.377 euros para familias de dous membros, ata 39.877 euros para as de oito. Para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou de alta capacidade intelectual, este limiar increméntase en 5.000 euros, mentres que para as familias numerosas o incremento é de 3.000 euros, se son de categoría xeral, ou 5.000 euros se son de categoría especial. A axuda para os libros de texto no curso 2010/2011 será de 105 euros en primaria e de 130 euros en secundaria.

Cantabria: no curso 2010/2011 serán beneficiarios dun cheque-libro os alumnos de primaria e de ESO dos centros mantidos con fondos públicos cuxas rendas familiares non superen os limiares establecidos, que oscilan entre 24.089 euros para as familias de dous membros e 53.668 euros para as de oito. A través do centro recibirán unha axuda, canjeable nos establecementos autorizados, de 120 euros para os estudantes de primaria e de 170 euros para os secundaria.

A contía da axuda diminuíu de forma considerable respecto ao pasado ano

Castela e León: o Programa de Gratuidade dos libros de texto diríxese aos alumnos de primaria e ESO con rendas familiares inferiores a 60.000 euros. Este límite non se aplica ás familias numerosas ou a outras que contan cun membro con minusvalía superior ao 33%, victimas de actos terroristas ou de violencia de xénero. A contía da axuda diminuíu de forma considerable respecto ao pasado ano. Tanto para primaria como para secundaria o importe será de 105 euros. Para as rendas máis baixas, prevese unha axuda superior a 140 euros.

Madrid: a comunidade madrileña realiza unha convocatoria de axudas con carácter de subvención para a adquisición de libros de texto e material didáctico. Destas benefícianse os alumnos de terceiro curso do 2º ciclo de educación infantil e dos niveis obrigatorios de ensino, dos centros públicos e privados. O importe máximo das axudas é de 40 euros para os alumnos de infantil, 104 euros para os de primaria e 110 euros para os de secundaria. Outórganse en función dos niveis de renda familiares.

Murcia: o bono-libro proporcionará o próximo curso unha axuda de 100 euros aos alumnos de 1º a 5º de primaria dos centros sostidos por fondos públicos e de 150 euros, aos estudantes de todos os cursos da ESO.

En Valencia, as familias poderán utilizar o resto da axuda para a compra de material escolar

Valencia: o próximo curso entregarase un bono-libro a todos os alumnos de primaria de centros sostidos con fondos públicos. No caso de que o custo dos libros sexa inferior ao bono, as familias poderán utilizar o resto para a compra de material escolar. Por outra banda, os alumnos de secundaria cuxa renda familiar se sitúe entre 14.112 euros para familias dun membro e 53.665 euros para as de oito, serán beneficiarios dunha axuda para libros de texto de 125 euros.

Axudas do Ministerio de Educación

Ademais das colaboracións das comunidades, o Ministerio convoca cada ano o seu propio programa de axudas para a adquisición de libros de texto e material didáctico complementario para as familias con menor nivel de renda que, por algún motivo, queden fóra dos distintos programas autonómicos.

Na convocatoria do Ministerio para o próximo curso 2010/2011 concederanse 9.804 axudas, por un importe de máis dun millón de euros. Os beneficiarios serán os alumnos de 6º curso de primaria da comunidade autónoma de Murcia, de 1º e 2º de primaria da A Rioxa e todos os niveis de primaria e secundaria dos centros españois no exterior.

As familias de estudantes que o pasado ano foron beneficiarias das mesmas (sempre que o alumno non cambiase de nivel educativo) poden solicitar estas axudas, cuxa contía máxima ascende a 105 euros por alumno, e terán carácter preferente na súa concesión. Tamén as poden solicitar as familias que non superasen en 2009 un determinado limiar de renda, que vai desde 9.600 euros para as familias dun membro, a 36.789 euros para as familias de oito membros. As familias numerosas, ao calcular a renda, deben deducir 1.926 euros do resultado final. A cantidade resultante contemplarase para a concesión da bolsa.

A solicitude da axuda para adquisición de libros pódese descargar desde a mesma páxina web do Ministerio. A solicitude debe ir acompañada da fotocopia do DNI de solicitante e todos os membros computables da familia, así como dos datos identificativos da conta bancaria onde se desexa percibir a axuda.