Infografía

Lousas dixitais

Pizarra

Estes dispositivos, sensibles ao tacto, son unha avanzada ferramenta que permite traballar directamente sobre a imaxe proxectada dun computador. Son ideais para realizar presentacións en ámbitos institucionais, empresariais e académicos