Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Matemáticas, lingua e ciencias en Primaria, recursos en liña para reforzar a aprendizaxe

Internet alberga contido dirixido a alumnos, para que practiquen e reforcen os coñecementos adquiridos na aula
Por Azucena García 11 de Decembro de 2013
Img chromebooks portada
Imagen: Kevin Jarrett

Os resultados do informe PISA puxeron de manifesto a baixa puntuación dos alumnos españois en matemáticas, lingua e ciencias, con respecto á media. Apenas o 8% alcanza niveis altos de rendemento en matemáticas , tan só o 6% dos estudantes chega a niveis de excelencia en comprensión lectora e un 5%, en ciencias. Distintos blogues e páxinas web céntranse nestes contidos para reforzar a aprendizaxe na aula e axudar a mellorar as cualificacións. Neste artigo proponse varios.

Matemáticas

As matemáticas son un dos principais obstáculos ao que se enfrontan moitos estudantes. Pero á vez, é unha das materias para a que se propoñen máis alternativas en Internet. Os alumnos de Primaria poden practicar e reforzar os seus coñecementos cos seguintes recursos:

 • Practicar as táboas de multiplicar. O Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado propón “A Oca” para dominar as táboas de multiplicar. É necesario descargar a aplicación e, ao executala, os estudantes acceden a un xogo no que deben completar un percorrido. Para avanzar, han de superar diversas actividades cuxa dificultade aumenta de maneira progresiva.

 • Repasar as matemáticas de Primaria. “Conecto coas mates” é un dos recursos máis completos. Dispón de cinco unidades didácticas que abarcan todos os cursos de Primaria, con contidos básicos e de reforzo relativos a múltiplos, divisores, números enteiros e potencias.

 • Resolver problemas de matemáticas. “TocaMates” obtivo o Premio Bitácoras en 2012, como mellor blogue de educación. Nel exponse problemas para que os nenos resólvanos. Recorre a ilustracións e formulacións atractivas para os estudantes.

Lingua

Dos 34 países do OCDE, as probas PISA deixaron a España no posto 23º da listaxe en canto a comprensión lectora. Os alumnos en niveis baixos representan un 18% e en niveis de excelencia, o 6%. Para practicar e mellorar a comprensión lectora desde Primaria son útiles os seguintes blogues:

 • Aprender de maneira divertida. “Educalandia” reúne distintos recursos para pór en práctica diversas tarefas. Recompila tarefas de Lingua centradas no repaso das letras, as sílabas, a mellora da atención e a lectoescritura, entre outras.

 • Pór a proba os coñecementos. “Testeando” é un blogue para examinar os coñecementos de todos os cursos e, entre estes, figuran os de lingua.

  • Para 1º de Primaria proponse test achega do abecedario, os sons, os artigos, os sinónimos ou antónimos e os diminutivos e aumentativos para dominar todas as partes dun texto e comprendelo mellor.
  • Para 2º de Primaria amplíanse as propostas a palabras compostas, oracións, adxectivos, signos de puntuación, ortografía e expresión escrita.
  • En 3º de Primaria agréganse a expresión oral, o pronombre, o verbo, o predicado, os prefixos e sufijos e iníciase aos estudantes en textos literarios.
  • En 4º de Primaria repásase o anterior, xunto co adverbio, os gentilicios, as regras de acentuación e o vocabulario.
  • En 5º de Primaria, o test profundan nas cuestións formuladas en cursos anteriores, ademais de incluír a gramática.
  • Por último, en 6º de Primaria desenvólvese en especial a comprensión lectora para asegurar que a aprendizaxe dos últimos anos comprendeuse e queda fixado.

  Ciencias

  Nas probas PISA de ciencias , os estudantes obtiveron mellor nota que nos dous casos anteriores. Nesta materia, os alumnos de Primaria coñecen máis sobre eles mesmos (aparellos do corpo humano), sobre a súa contorna (plantas e animais) ou sobre o planeta. Quizá non é unha das materias que resulte máis fácil, pero si una das máis interesantes:

  • Ciencias para todos os cursos de Primaria. O Proxecto Alquimia propón “Ciencias, Xeografía e Historia”, un recurso con material para toda Primaria, que se divide por grupos de dous cursos. En cada un distínguense cinco apartados que repasan o aprendido na aula: o meu planeta, animais e plantas, máquinas e ferramentas, crezo feliz e a máquina do tempo.

  • Coñecer máis sobre as plantas. “O reino vexetal. Claves para a súa compresión” é unha aplicación ideada para os últimos cursos de Primaria e primeiros de Secundaria. “O obxectivo final é que os estudantes adquiran os coñecementos mínimos que os guíen a unha valoración da contorna natural que os rodea e adquirir un interese pola observación da natureza”, sinala o Instituto de Tecnoloxías Educativas.