Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Material de apoio á convivencia na escola

Distintos organismos e institucións propoñen accións e medidas para evitar e previr situacións que alteran a convivencia nos centros educativos
Por Marta Vázquez-Reina 19 de Febreiro de 2011
Img patio colegiolistado
Imagen: Chad

Conseguir un bo clima de convivencia escolar non se limita a resolver os conflitos entre estudantes. Este concepto engloba tamén as relacións entre profesorado e alumnado, entre profesores, co equipo directivo e entre as familias e escolas. É posible harmonizar as interaccións entre todos os membros da comunidade educativa? Diferentes organismos públicos e institucións independentes pon o seu empeño niso. Elaboran para os interesados unha ampla colección de materiais, recursos, estratexias e propostas co fin de lograr este obxectivo.

O bullying ou o acoso entre alumnos é unha das situacións disruptivas dun centro educativo que chama máis a atención entre a opinión pública. Con todo, desde unha perspectiva integral da convivencia escolar, hai que considerar as relacións entre todos os integrantes da comunidade educativa: alumnos, profesores, dirección e familias. Destas interaccións derívanse os diferentes problemas ou situacións que poden alterar o clima de convivencia na contorna académica e aumentan o risco de violencia ou malestar nas aulas.

Nos últimos anos, as escolas implantaron medidas para mellorar a convivencia

Nos últimos anos, as escolas implantaron medidas para mellorar a convivencia. Así o conclúe o “Estudo estatal sobre a convivencia escolar na Educación Secundaria Obrigatoria”, publicado polo Observatorio Estatal da convivencia escolar do Ministerio de Educación. O obxectivo deste informe, no que colaboraron as 17 comunidades autónomas e participaron máis de 40.000 membros da comunidade educativa (profesores, alumnos, familias e equipos directivos), é obter un diagnóstico global da situación actual da convivencia escolar no noso país para coñecer que aspectos están ben e en cales hai que mellorar.

Obstáculos á convivencia

Aínda que os resultados deste estudo permiten afirmar que a convivencia escolar en xeral é boa -así o valoran os participantes-, entre as súas conclusións recálcase que é preciso “incrementar, estender e avaliar as medidas adoptadas polos centros”. Deste xeito, pódense xeneralizar as boas prácticas e atopar solucións aos principais obstáculos á convivencia.

As familias resaltan as regas derivadas da alta exposición dos alumnos ás novas tecnoloxías

Segundo o informe estatal, desde o punto de vista do profesorado e os equipos directivos, as principais trabas que impiden un bo clima escolar son a falta de disciplina, a ineficacia educativa das sancións empregadas para corrixir as transgresiones e a falta de implicación das familias. Desde a perspectiva das familias resáltanse, con todo, as regas derivadas da alta exposición dos alumnos ás novas tecnoloxías sen supervisión adulta. Isto esixe unha maior responsabilidade dos proxenitores cara aos seus fillos e o fomento desde a escola de habilidades para unha utilización crítica e adecuada destes novos medios.

Materiais de apoio

As comunidades autónomas nos seus respectivos ámbitos de xestión fortaleceron con distintas actuacións o labor dos centros educativos na procura dun nivel adecuado de convivencia escolar. Na maioría dos casos, creáronse servizos de atención específicos para este fin. Entre eles destacan as liñas de apoio ao acoso escolar.

Materiais e recursos son de gran utilidade ao implementar estratexias para a convivencia

Estes organismos, xunto con outras asociacións ou institucións de carácter non gobernamental, pon a disposición da comunidade educativa diferentes materiais e recursos de gran utilidade para implementar ou desenvolver estratexias a favor da convivencia nos centros. Algunhas das iniciativas máis destacadas son as seguintes:

  • Portal de convivencia en Aragón: o Goberno de Aragón propón unha ampla colección de materiais organizados por categorías temáticas (acoso, autoridade, resolución de conflitos, etc.). Unha guía para identificar situacións de malos tratos, experiencias reais de mediación escolar ou un manual para desenvolver condutas responsables desde as familias son algúns dos recursos máis significativos que se recollen neste portal.
  • Defensor do Menor: esta institución elaborou distintos materiais de interese para a comunidade educativa relacionados coa prevención. Entre estes destaca a ‘Guía de recursos para centros educativos en casos de ciberacoso’, as guías de malos tratos entre escolares para mozos ou para pais e un manual de protocolos de resposta para equipos directivos e profesorado ante situacións problemáticas nos centros, que recolle materiais prácticos para traballar pola convivencia.
  • Convivencia escolar: este portal temático da Xunta de Andalucía recompila materiais e publicacións no campo da convivencia escolar para uso de alumnos, profesores ou familias. Están organizados por áreas temáticas, como actuacións ante os malos tratos e o acoso, plans de convivencia ou traballos prácticos realizados por profesores.
  • Sumar á convivencia: un proxecto da Federación de Traballadores do Ensino (FETE) en colaboración con EducaRed e a Fundación Telefónica, que serve de punto de encontro e intercambio de materiais significativos sobre convivencia escolar. Desde a súa sección “Experiencias” pódese acceder a numerosos recursos organizados pola súa procedencia no territorio español e mesmo fóra do noso país, no ámbito europeo. A bibliografía recompila unha serie de cadernos para descargar, que profundan en distintas temáticas relacionadas coa convivencia.
  • Bullying, malos tratos entre alumnos: elaborado por un grupo de mestres e psicólogos, este portal propón distintos materiais prácticos, como un cuestionario para avaliar as relacións entre iguais, unha proposta didáctica para traballar coa curtametraxe de UNICEF ‘Bully Dance’, un webquest para que os alumnos recoñezan situacións de malos tratos ou unha historia interactiva sobre a convivencia.