Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novos criterios de baremación nos colexios públicos e concertados

Estes criterios determinan a admisión dun alumno nun centro cando non hai prazas suficientes
Por Marta Vázquez-Reina, Azucena García 22 de Febreiro de 2008
Img cole
Imagen: Afonso Lima

O número de irmáns matriculados no centro escolar, a proximidade do domicilio familiar ou laboral, o nivel de renda ou contar cun membro con discapacidade no seo familiar son algúns dos criterios determinantes paira obter una praza no centro escolar seleccionado. Estes criterios de baremación aplícanse sobre as solicitudes de admisión nos centros escolares públicos e concertados, sempre que a demanda de prazas supere á oferta.

Criterios de baremación por autonomías

E ti, cantos puntos tes? Esta pregunta rolda xa nas portas de moitos centros escolares públicos e concertados, una vez aberto o proceso de escolarización de novos alumnos. E non é una pregunta banal. Quen a formulan son conscientes de que as posibilidades de admisión do seu fillo no centro elixido aumentarán ou diminuirán en función dos puntos que se asignen ao resto de aspirantes. Un simple punto, ou mesmo medio, é determinante para que o neno estude nun centro ou outro, a pesar de que o articulo 84 da Lei Orgánica de Educación (LOE) establece que “as Administracións educativas regularán a admisión de alumnos en centros públicos e privados concertados, de tal forma que garanta o dereito á educación, o acceso en condicións de igualdade e a liberdade de elección de centro por pais ou titores”.

A liberdade de elección de colexio non pode levar á práctica cando este carece de prazas suficientes

Andalucía: irmáns no centro (16 puntos por cada irmán), pais ou titores legais que traballan no centro (4 punto), proximidade de domicilio familiar (14 puntos, si está na área de influencia do centro; e 8 puntos, si a residencia está en zonas limítrofes), proximidade de domicilio laboral (10 puntos, si está na área de influencia do centro; e 6 puntos, si a residencia está en zonas limítrofes), renda (até 2 puntos), discapacidade (alumno 2 puntos, pais 1 punto, irmáns 0,5 puntos), familia numerosa ou monoparental (2 puntos).

Aragón: irmáns no centro (primeiro irmán 8 puntos, resto 1 punto), pais ou titores legais que traballan no centro (5 puntos), proximidade de domicilio familiar ou laboral (na zona de escolarización, 6 puntos; en zonas limítrofes, 3 puntos) -este ano valorarase un novo criterio de proximidade en Zaragoza paira favorecer ás familias máis próximas ao centro-, renda (1 punto), discapacidade (alumno 1 punto, pais ou irmáns 0,75 puntos), familia numerosa (2 puntos especial, 1 punto xeral), enfermidade crónica (0,5 puntos).

Asturias: irmáns ou pais ou titores legais que traballan no centro (8 puntos), proximidade de domicilio familiar ou laboral (8 puntos), renda (de 2 a 1 puntos), discapacidade (alumno 1 punto, pais ou irmáns 0,5 puntos).

Baleares: irmáns no centro (primeiro irmán 4 puntos, resto 3 puntos), pais ou titores legais que traballan no centro (4 puntos e, si son ambos, 7 puntos), proximidade de domicilio familiar ou laboral (2 puntos), renda (renda anual igual ou inferior ao SMI 1,5 puntos, até o dobre do SMI 1 punto, até o tripe do SMI 0,5, superior ao triplo do SMI 0 puntos), discapacidade (alumno, pais ou irmáns, 1 punto, o máximo que se pode obter son 2 puntos), familia numerosa (especial 2 puntos, xeneral 1 punto), enfermidade crónica (1 punto), criterio do centro (1 punto por familia monoparental ou alumno que provén dun centro de acollida).

Canarias: irmáns no centro (primeiro irmán 5 puntos, resto 3 puntos), pais ou titores legais que traballan no centro (1 punto), proximidade de domicilio familiar ou laboral (4 puntos), renda (entre 3 e 1 punto), discapacidade (alumno 3 puntos, pais 2 puntos e irmáns 1 punto), familia numerosa (1 punto), criterio do centro (1 punto).

Cantabria: irmáns no centro (primeiro irmán 4 puntos, resto 3 puntos), pais ou titores legais que traballan no centro (2 puntos), proximidade de domicilio familiar ou laboral (4 puntos), renda (1 punto), discapacidade (alumno, pais ou irmáns 1 punto).

Castela-A Mancha: irmáns no centro (10 puntos), pais ou titores legais que traballan no centro (8 puntos), proximidade de domicilio familiar ou laboral (10 puntos familiar, 8 puntos laboral), renda (1 punto), discapacidade (alumno, pais ou irmáns 2 puntos), familia numerosa (2 puntos).

Castela e León: irmáns no centro (primeiro irmán 5 puntos, resto 3 puntos), pais ou titores legais que traballan no centro (5 puntos), proximidade de domicilio (área de influencia 5 puntos, áreas limítrofes 2 puntos), renda inferior ou igual ao IPREM (0,5 puntos), discapacidade (alumno 1 punto, pais ou irmáns 0,5 puntos), familia numerosa (1,5 especial, 1 punto xeral), criterio do centro (0,75 puntos).

Cataluña: irmáns no centro (40 puntos), pais ou titores legais que traballan no centro (40 puntos), proximidade de domicilio familiar (30 puntos) ou laboral (20 puntos), renda (10 puntos), discapacidade (alumno, pais ou irmáns 10 puntos), familia numerosa ou monoparental (15 puntos), enfermidade crónica (10 puntos).

Estremadura: irmáns no centro (4 puntos por cada irmán), pais ou titores legais que traballan no centro (1 punto), proximidade de domicilio familiar ou laboral (zona de influencia 8 puntos, zona limítrofe 5 puntos), renda (entre 2 e 1 punto), discapacidade (alumno 3 puntos, pais 2 puntos, irmáns 1 punto), familia numerosa considérase en caso de empate.

Galicia: irmáns no centro (primeiro irmán 5 puntos, resto 2 puntos), pais ou titores legais que traballan no centro (5 puntos, non acumulables si ambos traballan no centro), proximidade de domicilio familiar (5 puntos) ou laboral (3 puntos), renda (entre 3 e 1 punto), discapacidade (alumno 2 puntos, pais ou irmáns 1 punto), familia numerosa (1 punto).

A Rioxa: irmáns no centro (primeiro irmán 5 puntos, resto 2 puntos), pais ou titores legais que traballan no centro (5 puntos), proximidade de domicilio familiar ou laboral (5 puntos), renda (0,5 puntos), discapacidade (alumno 2 puntos, pais ou irmáns 1 punto), familia numerosa (especial 3 puntos, xeneral 2 puntos), criterio do centro (1 punto).

Madrid: irmáns no centro (8 puntos), pais ou titores legais que traballan no centro (primeiro proxenitor 4 puntos, resto 3 puntos), proximidade de domicilio familiar ou laboral (4 puntos; no resto da Comunidade, 2 puntos), beneficiarios da Renda Mínima de Inserción (2 puntos), discapacidade (alumno, pais ou irmáns 1,5 puntos), familiares de antigos alumnos (1,5 puntos), familia numerosa (especial 2,5 puntos, xeneral 1,5 puntos), enfermidade crónica (0 puntos), criterio do centro (1 punto).

Murcia: irmáns no centro (primeiro irmán 4 puntos, resto 2), pais ou titores legais que traballan no centro (4 puntos), proximidade de domicilio familiar ou laboral (área de influencia 5 puntos, área limítrofe 4 puntos), se os pais alegan o domicilio laboral e ser traballador do centro (4 puntos por traballador no centro e 2 puntos por domicilio laboral), renda (0,5 puntos), discapacidade (alumno 1 punto, pais ou irmáns 0,5 puntos), familia numerosa (especial 2 puntos, xeneral 1 punto), criterio do centro (1 punto).

Navarra: irmáns no centro (primeiro irmán 4 puntos, resto 1), pais ou titores legais que traballan no centro (4 puntos), proximidade de domicilio familiar ou laboral (4 puntos), renda (entre 1,5 e 0,5 punto), discapacidade (alumno 2 puntos, pais ou irmáns 0,5 puntos), familia numerosa (1 punto), criterio do centro (1 punto).

País Vasco: irmáns no centro (máximo 9 puntos), pais ou titores legais que traballan no centro (7 puntos), proximidade de domicilio familiar (5 puntos, é incompatible coa puntuación de pais que traballan no centro) ou laboral (2 puntos), renda (1,5 puntos e 0,25 puntos por cada fillo menor de idade distintos ao alumno até un máximo de 3 puntos), discapacidade (alumno 2 punto, pais ou irmáns 1 punto), familia numerosa (especial 1,5 puntos, xeneral 1 punto), criterio do centro (2 puntos).

Valencia: irmáns no centro (primeiro irmán 5 puntos, resto 3), pais ou titores legais que traballan no centro (5 puntos), proximidade de domicilio familiar ou laboral (5 puntos), renda (0,5 puntos), discapacidade (alumno 5 puntos, pais ou irmáns 3 puntos), familia numerosa (especial 5 puntos, xeneral 3 puntos), criterio do centro (1 punto).

Por que hai que baremar?

A liberdade de elección do centro non pode levar á práctica cando este careza de prazas suficientes paira atender a unha demanda excesiva. Nestes casos, o proceso de admisión réxese por unha serie de criterios prioritarios que determinan que alumnos admitirase: contar con irmáns matriculados no centro ou pais ou titores legais que traballen no mesmo, a proximidade do domicilio ou do lugar de traballo dalgún dos pais ou titores legais, as rendas anuais da unidade familiar e a concorrencia de discapacidade no alumno ou nalgún dos seus pais ou irmáns.

A partir da norma, e en virtude das competencias asignadas en materia de educación ás distintas comunidades autónomas, cada una elaborou a súa propia normativa referente a estes criterios prioritarios e marcou as especificaciones propias paira cada un, nalgúns casos, con novos criterios complementarios, como concorrencia de familia numerosa ou monoparental, enfermidade crónica do sistema dixestivo no alumno ou outras circunstancias relevantes.

As distintas normativas autonómicas asignan un número de puntos a cada criterio de baremación dos colexios

Nas correspondentes normativas autonómicas asígnase un número de puntos a cada un destes criterios, así como as prioridades se se dá un empate. A partir de aí, as familias deberán achegar no momento de presentar a solicitude de admisión -cando concorra algún dos criterios de baremación- a documentación necesaria que acredite esa circunstancia, para que o centro elabore unha listaxe coa puntuación obtida por cada alumno.

Esta listaxe, que debe facerse público una vez finalizado o proceso de admisión, recolle os puntos asignados ao alumno, detalla os criterios polos que se concederon e, aínda que non é unha listaxe oficial de alumnos admitidos, serve ás familias (sempre que coñezan o número de prazas asignadas) paira saber de maneira aproximada se o seu fillo entrará no centro, quedará fóra ou participará nos sorteos en caso de empate, una vez aplicados os criterios de prioridade de desempate.