Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Bacharelato Internacional

Os estudantes que superan este programa académico obteñen un título recoñecido por universidades de todo o mundo
Por Marta Vázquez-Reina 27 de Setembro de 2009
Img bachilleratolistado
Imagen: ccarlstead

Na actualidade, 46 centros educativos públicos e privados de España ofrecen aos seus alumnos a posibilidade de cursar o Bacharelato Internacional, un programa de estudos secundarios que se realiza de forma paralela á etapa de bacharelato oficial do noso país. O alumnado ten un horario lectivo máis amplo e maior esixencia académica. A cambio, obtén unha magnífica preparación para emprender os estudos superiores. Se finaliza estes con éxito, obtén un diploma que lle permite acceder ás universidades máis prestixiosas do mundo.

Imagen: ccarlstead

Os programas impártense xa en 2.733 colexios de 138 países, a metade deles de titularidade pública

O Bacharelato Internacional (IB) é unha fundación educativa sen ánimo de lucro que naceu en Suíza en 1968. O propósito orixinal era facilitar a mobilidade entre países dos estudantes que se preparaban para a universidade, mediante a implantación dun currículo e un diploma común en distintos colexios internacionais. Empezou como unha idea destinada a centros educativos de elite, pero hoxe en día os programas formativos desta organización impártense en 2.733 colexios de 138 países, a metade deles de titularidade pública.

Este non foi o único cambio substancial que experimentou. O currículo educativo foi deseñado nun principio só para estudantes preuniversitarios. Na actualidade estrutúrase en tres programas de educación internacional para alumnos entre 3 e 19 anos: o Programa de Escola Primaria (PEP), para nenos de 3 a 12 anos; o Programa dos Anos Intermedios (PAI), de 11 a 16 anos; e o Programa de Diploma, para mozos de 16 a 19 anos.

En España está implantado en 46 centros educativos, 27 privados e 18 públicos

En España, os primeiros currículos do Bacharelato Internacional empezáronse a implantar na década do oitenta. Agora, 46 centros educativos -27 privados e 19 públicos- de 14 comunidades autónomas permiten aos seus alumnos cursar estes ensinos. En todos eles impártese o Programa de Diploma, mentres que o PAI e o PEP están implantados en oito e dous centros, respectivamente.

Para poder incluílos dentro da súa oferta formativa, os colexios públicos e privados deben contar cunha autorización expresa da Organización do Bacharelato Internacional. Concédese tras pasar un rigoroso proceso de selección. As escolas teñen que incorporar novos recursos materiais e docentes. As de titularidade pública, deben buscar financiamento nas diferentes administracións educativas para que subvencionen os custos que supón a implantación dos programas nas aulas.

O Programa de Diploma

Destinado a alumnos preuniversitarios, o Programa de Diploma ten unha duración de dous anos académicos

O Programa de Diploma, destinado a alumnos preuniversitarios, é o máis estendido en todo o mundo. Ten unha duración de dous anos académicos. Durante este tempo, os estudantes deben completar en total seis materias que se integran en seis grupos. Hai que cursar polo menos una de cada grupo: primeira lingua (inclúe materias como lingua e literatura), segunda lingua, individuos e sociedades (empresa, xeografía, historia ou psicoloxía, entre outras), ciencias experimentais (bioloxía, química, física, etc.), matemáticas e artes. Tres materias cúrsanse nun nivel medio (150 horas lectivas) e outro tres, en nivel superior (240 horas).

O obxectivo é proporcionar aos alumnos un programa integrado de ciencias e humanidades, no que certas materias se abordan de maneira xeral (nivel medio), mentres que noutras profúndase máis (nivel superior). Ademais deste plan de estudos, o Programa de Diploma ofrece tres elementos curriculares adicionais, ao redor dos que viran o resto das materias.

 • Teoría do Coñecemento: esta materia (100 horas lectivas) destínase a ensinar aos estudantes a razoar, reflexionar e crear unha opinión propia e crítica sobre o coñecemento e a experiencia.
 • Actividades de Creatividade, Acción e Servizo (CAS): o alumno está obrigado a participar durante o programa en actividades supervisadas, como teatro, deportes ou servizos comunitarios na contorna escolar ou no seu municipio.
 • Monografía: para obter o Diploma, é preciso presentar un traballo de redacción de 4.000 palabras sobre un tema determinado que profunde nalgunhas das materias do currículo.
  Avaliación

  Unha vez finalizado o programa, os alumnos realizan un exame externo ao centro. A cualificación obtida nesta proba (80%), xunto á nota outorgada polos profesores que imparten as materias (20%), será a avaliación final que obteña o estudante no Diploma de Bacharelato Internacional.

  Este é un título recoñecido para o ingreso nas universidades de máis de 100 países. Os estudantes que o obteñen non teñen que superar as probas de acceso implantadas en moitas nacións, incluída España. No noso país, desde o ano 2007, os diplomados en BI non están obrigados a realizar a selectividade.

  Con todo, a maioría de centros educativos que imparten o BI en España deseñaron para os alumnos un programa conxunto que permite obter ambos os títulos ao finalizar: o de Bacharel e o Diploma de BI. Isto supón unha carga lectiva máis ampla para os alumnos, pero dálles a oportunidade de presentarse, se o desexan, ás probas de acceso á universidade. Os centros recoméndano. Aínda que a formación adquirida no BI é máis completa que no bacharelato convencional, o sistema de conversión de notas que se aplica na actualidade é desfavorecedor para os estudantes. Con todo, se realizan a selectividade, é probable que obteñan unha nota máis alta para acceder aos estudos que elixan.