Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Opcións despois de Bacharelato

A universidade non é a única alternativa académica para os estudantes que finalizan estes estudos
Por Marta Vázquez-Reina 11 de Marzo de 2011
Img adolescentes clasedlistado

Despois do Bacharelato, que? Estes estudos posobligatorios proporcionan aos alumnos unha formación especializada que lles permite incorporarse á vida activa, pero sobre todo, capacítalles para acceder á educación superior. As opcións dos estudantes que optan por esta vía non se limitan á universidade. Segundo as súas aptitudes, intereses e motivacións poden acceder a outras alternativas que forman parte da oferta de estudos superiores do sistema educativo español, como os ensinos artísticos superiores ou os ciclos formativos de Grao Superior de Formación Profesional ou de Artes Plásticas e Deseño.

Imagen: Rubén García / Eroski Consumer

Selectividade e universidade

A universidade é hoxe en día a vía prioritaria que elixen os titulados en Bacharelato para continuar cos seus estudos superiores. O sistema universitario español alcanzou este curso máximos históricos, con 385.000 estudantes de novo ingreso nos 2.608 títulos de grao que conforman a oferta actual.

A plena adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) iniciada este curso propiciou a diversificación e especialización destes ensinos e abriu as portas a novos campos e áreas de aprendizaxe, que se orientan á preparación para o exercicio de actividades profesionais con boas expectativas no mercado laboral.

Cursar estes estudos require a superación da Proba de Acceso á Universidade

Para cursar estes estudos requírese a superación da Proba de Acceso á Universidade (PAU). Esta proba estreou o pasado ano unha nova estrutura organizada en dúas fases, unha xeral (obrigatoria) e outra específica, esta última indicada para os estudantes que queiran subir a nota para ingresar nas titulacións con maior demanda.

Ensinos artísticos superiores

Para obter un título superior de grao ou posgrao (máster ou doutoramento), non é obrigatorio o paso polas aulas da universidade. A nova ordenación dos ensinos artísticos superiores equipara estes estudos aos universitarios, para todos os efectos, e os seus alumnos intégranse no Espazo Europeo de Educación Superior nas mesmas condicións que o alumnado das universidades.

Para ingresar en cada un dos graos establecidos, requírese superar unha proba específica

Pódese acceder a estes ensinos sen necesidade de realizar a PAU, basta con ter o título de Bacharel. Con todo, para ingresar en cada un dos graos establecidos, requírese superar unha proba específica relacionada con ámbito artístico dos estudos. A estrutura e duración da formación é equivalente á universitaria: catro cursos académicos de 60 créditos cada un, que conforman un total de 240 ECTS.

Os títulos que se poden obter con estes ensinos son os seguintes:

 • Ensinos superiores de Música: título de Graduado en Música nas especialidades de composición, dirección, interpretación, musicología, pedagoxía, produción e xestión ou sonología.Ensinos superiores de Danza: título de Graduado en Danza na especialidade de coreografía e interpretación ou pedagoxía da danza.

  Ensinos superiores de Arte Dramática: título de graduado en Arte Dramática nas especialidades de dirección escénica e dramaturxia, escenografía ou interpretación.

  Ensinos superiores de Artes Plásticas e Deseño: título de graduado en Artes Plásticas na especialidade de cerámica ou vidro e título de Graduado en Deseño nas especialidades de deseño de interiores, deseño gráfico, deseño de produtos ou deseño de moda.

  Ensinos superiores de Conservación e Restauración: título de Graduado en Conservación e Restauración de Bens Culturais nas especialidades de pintura, escultura, bens arqueolóxicos, documento gráfico, téxtiles ou mobiliario.

  Ensinos profesionais superiores

  O deseño curricular destes estudos axústase ás esixencias do mercado laboral

  A gran vantaxe destes estudos superiores é que o seu deseño curricular axústase ás esixencias do mercado laboral e ás necesidades actuais dos distintos sectores de traballo, de modo que, unha vez finalizados, os alumnos atópanse nunha boa situación de competitividade para acceder a un emprego. Os titulados tamén poden optar por continuar os seus estudos superiores na universidade, nas condicións que establece a normativa actual.

  Estas características, unidas a unha duración dos estudos menor que os universitarios (unha media de dous anos académicos), fan destes ensinos unha opción cada vez máis atractiva para numerosos estudantes que completan o Bacharelato. Hai tres vías para cursar ensinos profesionais superiores:

  Formación Profesional de Grao Superior: todos os titulados en Bacharelato poden acceder a estes estudos prácticos que cualifican para incorporarse ao mundo laboral. A amplitude da oferta permite ao estudante elixir a opción que máis se axuste ao seu perfil e necesidades, entre as 39 especialidades das 23 familias profesionais que integran os ensinos.

 • Artes Plásticas e Deseño de Grao Superior: os estudantes que obtivesen o título de Bacharel da modalidade de Artes teñen acceso directo a estes estudos. Os do resto de modalidades deben realizar ademais unha proba específica para demostrar os seus coñecementos e aptitudes artísticas. As 13 familias profesionais destes ensinos inclúen un total de 29 especialidades en distintos ámbitos, como fotografía artística, modelismo e maquetismo, escaparatismo, ourivaría ou gráfica publicitaria.Ensinos Deportivos de Grao Superior: a súa finalidade é preparar aos alumnos para a actividade profesional no sistema deportivo. Ademais do título de Bacharel, cada especialidade esixe a superación dunha proba específica ou a acreditación de determinados méritos deportivos. Montaña e escalada, deportes de inverno, fútbol e fútbol sala, atletismo, balonmán, baloncesto, hípica e vela son o oito modalidades deportivas superiores vixentes na actualidade, que están integradas por un total de 14 títulos de Técnico Superior.