Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os docentes e o TIC

A formación dos profesores é esencial para lograr a capacitación tecnolóxica dos estudantes
Por Marta Vázquez-Reina 30 de Outubro de 2009
Img pizarralistado
Imagen: Wikimedia

A utilización das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) nos procesos educativos permite que os estudantes adquiran determinadas capacidades imposibles de obter por outras vías. Con todo, os docentes deben estar preparados para ofrecer aos seus alumnos estas novas oportunidades de aprendizaxe a través da integración do TIC nas aulas tradicionais e mediante a aplicación de métodos pedagóxicos innovadores.

Estándares TIC

Administracións e expertos en educación recoñecen que as Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) ocupan un papel importante no desenvolvemento e mellora de calquera sistema educativo. Por iso, é fundamental que os estudantes saiban utilizalas con eficacia para aprender e desenvolverse con éxito na sociedade actual. Os docentes xogan neste escenario un papel primordial. Desde o seu traballo como formadores, proporcionan aos seus alumnos os coñecementos básicos sobre a utilización do TIC; pero sobre todo, ensínanlles cando, como e onde usalas.

Para dotar destas competencias tecnolóxicas aos estudantes non basta con introducir computadores e outras ferramentas tecnolóxicas no ámbito escolar. É imprescindible que os docentes estean preparados. Deben contar coa suficiente competencia en TIC, que lles permita integralas en condicións óptimas nos procesos de ensino e aprendizaxe que se desenvolvan nas aulas.

Un proxecto da UNESCO recolle orientacións destinadas aos docentes e directrices para organizar programas de formación do profesorado

Pero cal é a formación esencial que debe ter todo profesor para desenvolver o seu labor profesional con eficacia? A Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO) deseñou un primeiro marco de referencia común a través do proxecto “Estándares de competencias en TIC para docentes”, elaborado tras dous anos de profunda investigación. Nel, recóllense orientacións destinadas aos docentes e directrices para organizar programas de formación do profesorado, a quen busca preparar para desempeñar o posto esencial que teñen na formación tecnolóxica dos estudantes.

Competencias básicas

Os estándares en TIC da UNESCO formúlanse ao redor de tres enfoques. Un fundamental céntrase nas nocións básicas que deben adquirir os docentes para incrementar a comprensión tecnolóxica dos estudantes. Se aposta pola integración das competencias en TIC nos plans de estudo e currículos formativos. Os dous enfoques adicionais (profundización e xeración de coñecemento) pretenden un aumento das capacidades dos estudantes e cidadáns para aplicar os coñecementos adquiridos ou xerar novas habilidades.

É preciso que coñezan o momento, o lugar e a maneira máis adecuada de utilizar a tecnoloxía dixital

Este tres guías entrecrúzanse co seis compoñentes principais do sistema educativo: política, currículo, pedagoxía, TIC, organización e administración e desenvolvemento profesional do profesor. O resultado son unha serie de competencias docentes que marcan o perfil TIC dos educadores:

  • Deben estar capacitados para integrar o uso do TIC nos currículos e iniciar aos estudantes no seu uso.
  • É preciso que coñezan o momento, o lugar e a maneira máis adecuada de utilizar a tecnoloxía dixital en actividades e presentacións que se desenvolven na aula.
  • Deben ter coñecementos básicos de hardware e software, aplicacións de produtividade e xestión, navegación por Internet, polo menos un programa de comunicación e un de presentacións multimedia. Unha vez superada a etapa de coñecementos básicos, é conveniente que se familiaricen con aplicacións e ferramentas específicas e que saiban utilizalas con flexibilidade nas diferentes situacións que se dean na aula.
  • Han de saber utilizar o TIC durante as actividades que se realizan co conxunto da clase, en pequenos grupos ou de maneira individual, e han de garantir o acceso equitativo a estas.
  • Deben ter habilidades en TIC e coñecementos dos recursos da Web para poder facer uso deles na adquisición de coñecementos complementarios das materias e dos métodos pedagóxicos que contribúan a desenvolvelas.
  • É conveniente que teñan capacidade para utilizar o TIC, crear e supervisar proxectos realizados polos estudantes.
  • As tecnoloxías deben permitir que os docentes poidan colaborar con outros compañeiros ou expertos externos para apoiar a súa propia formación.