Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Planificar o curso

Para alcanzar o éxito escolar, é necesaria unha boa organización do tempo de estudo e lecer durante o ano académico
Por Marta Vázquez-Reina 15 de Setembro de 2010
Img estudiandorecorte2listado
Imagen: sanja gjenero

Clases, deportes, estudo, traballos, excursións… Co inicio do curso, a axenda dos estudantes énchese de actividades escolares e extraescolares que ocupan a maior parte da súa xornada e que contribúen á súa formación integral. Con todo, para que todas estas tarefas sexan beneficiosas para o alumno e o resultado académico sexa satisfactorio, é preciso que se planifiquen de forma coherente e estruturada en función das necesidades e particularidades de cada un. Evitar a sobrecarga de actividades e ceder parte do tempo ao descanso é un dos puntos craves para o éxito.

Aproveitar o tempo ao máximo. Esta é a premisa de moitos pais que se enfrontan cada ano á ardua tarefa de organizar a axenda escolar e extraescolar dos seus fillos. Pero, como apuntan a maioría de especialistas educativos, este aproveitamento non debe ser sinónimo dunha axenda sobrecargada, nin de xornadas maratonianas que orixinen situacións de tensións tanto nos estudantes, como nos seus proxenitores.

Nin todos os nenos son iguais, nin todos os pais contan coa mesma dispoñibilidade de tempo para atenderlles. Por iso, no momento de planificar o curso, os adultos deben atender primeiro as características particulares e necesidades individuais dos seus fillos, así como os seus propios recursos para cumprir coa axenda que se organice.

O tempo de estudo

As actividades académicas no fogar deben planearse de forma conxunta cos docentes

Segundo os indicadores estatais da educación (2009) do Instituto Nacional de Calidade e Avaliación (INCE), un 98% dos alumnos de educación primaria e un 93% dos estudantes de secundaria dedican algún tempo diario á realización de tarefas escolares en casa. Esta extensión das actividades académicas no fogar debe planearse de forma conxunta cos docentes, posto que esta figura pode orientar de maneira adecuada aos pais sobre as necesidades do alumno e os aspectos que se deben reforzar no estudo. Para unha boa organización, os pais deben ter en conta os seguintes criterios:

 • Expor un horario realista: o tempo de estudo debe adaptarse á idade do neno e ao seu perfil. Hai que valorar que a capacidade de concentración dun alumno de primaria non é a mesma que a dun de secundaria e, por tanto, someterlles a un ritmo de traballo moi forte pode resultar frustrante para eles.
 • Crear unha rutina: débese establecer o mesmo horario cada día para dedicalo aos deberes. Hai que buscar o mellor momento da xornada para estas tarefas, con certa flexibilidade ante imprevistos, e cumprilo de forma constante para que o alumno adquírao como un hábito e unha rutina máis da súa día a día.
 • Reservar un lugar de estudo: para favorecer a concentración e evitar as distraccións, é preciso crear un ambiente de estudo adecuado. O alumno debe contar cunha mesa adaptada á súa altura e ter sempre a man os materiais de traballo que necesitará utilizar para facer os deberes.
 • Supervisión: en función da idade do alumno, os pais deberán supervisar en maior ou menor medida o tempo de estudo. Cos máis pequenos, é recomendable sentar ao seu lado durante as tarefas e prestarlles axuda para superar as posibles dificultades. Cos maiores, hai que verificar que cumpriron con todas as tarefas asignadas.
 • Seguimento co titor: a orientación dos docentes é fundamental para valorar se o traballo dos estudantes en casa resulta efectivo. É conveniente reunirse de forma periódica co titor para obter a súa avaliación, exporlle as dúbidas que poidan xurdir cos deberes e atender ás súas recomendacións sobre as necesidades académicas dos alumnos.

  As actividades extraescolares

  Se as actividades extraescolares están ben organizadas e estruturadas, poden beneficiar o rendemento académico

  O alumnado de ensino obrigatorio realiza actividades extraescolares dunha maneira organizada e permanente fose do horario escolar. A gran maioría (un 73%, segundo os datos do INCE) opta pola práctica deportiva, mentres que outros se decantan pola música, a danza, a pintura ou os idiomas. Os estudos realizados sobre a repercusión destas actividades nos alumnos indican que se están ben organizadas e estruturadas poden beneficiar o rendemento académico e favorecer o desenvolvemento da madurez e de distintas competencias interpersoais e sociais.

  Por outra banda, a organización dun horario estruturado para outras actividades fose da contorna académica é para moitos pais un factor protector, posto que evita algunhas das situacións de risco que poden ocorrer durante o tempo libre dos estudantes que transcorre sen a supervisión doutros adultos.

  Unha axenda sobrecargada acentuará o cansazo do estudante e a falta de concentración

  No entanto, os excesos non son beneficiosos. Ocupar todas as horas que transcorren desde que os nenos abandonan a escola ata que finaliza o día implica un difícil labor de conciliación de horarios para os pais e pode repercutir de forma negativa nos alumnos. Unha axenda sobrecargada acentuará o cansazo do estudante e a falta de concentración para cumprir co seu horario de estudo e pode ser orixe de situacións de tensións.

  Ao planificar as actividades extraescolares, os pais deben considerar dous aspectos esenciais: compaxinalas cun tempo dedicado ao descanso, lecer, xogo e a situacións de esparexemento coa familia, e elixir as máis idóneas segundo a idade, as capacidades do neno, os seus gustos e preferencias.