Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plans de convivencia escolar

Estes plans vixían que se manteña unha convivencia escolar pacífica nos centros mediante a aplicación de boas prácticas e a implicación da comunidade educativa
Por Azucena García 5 de Setembro de 2012
Img claselistadow
Imagen: michael_swan

Os casos de bullying e violencia nas aulas puxeron en alerta aos centros educativos, empeñados en manter unha convivencia pacífica entre os alumnos. Para iso, elaboráronse plans de convivencia, que marcan unha serie de boas prácticas e estratexias para evitar incidentes nos colexios. Este artigo céntrase no obxectivo dos plans de convivencia, a súa función para previr e identificar as situacións de risco de conflito e os diferentes plans de convivencia postos en marcha nas comunidades autónomas.

Obxectivo dos plans de convivencia

Cumprir as normas de convivencia nos centros educativos converteuse en obxectivo prioritario. Por este motivo, os plans de convivencia puxéronse en marcha en todas as comunidades como un modo de aplicar medidas preventivas que “reduzan as situacións de conflito e de deterioración do clima convivencial“, lembra a Xunta de Andalucía. En especial, preocupan “os actos de acoso e intimidación entre alumnos”.

Os plans de convivencia pretenden reducir as situacións de conflito, como o acoso psicolóxico e a violencia física

Os episodios de agresión física ou psicolóxica aumentaron e búscase o modo de atallalos. O informe ‘A seguridade integral nos Centros de Ensino Obrigatorio de España‘, da Fundación Mapfre, analizou os centros de ensino obrigatorio para detectar, entre outros, os riscos psíquicos e sociais aos que se enfrontan alumnos e profesores nos centros. O resultado desvelou antecedentes de casos de acoso psicolóxico entre alumnos nun 40,75% dos centros e antecedentes de casos de violencia física nun 57,25%.

Os datos son elevados. Aínda por riba, as novas tecnoloxías irromperon e implicaron outras formas de acoso que repeler, como o ciberbullying. Os riscos que levan tanto os dispositivos como as redes sociais han suposto que o uso das novas tecnoloxías por parte dos alumnos sexa “un dos principais problemas aos que se enfrontan actualmente os centros de educación secundaria”, destácase. Os alumnos gravan vídeos doutros compañeiros e difúndenos nas redes sociais ou ben fan comentarios sobre os profesores ou calquera aspecto do centro, con afán de ridiculizar.

Os plans de convivencia queren impedir estas circunstancias. Acabar coa indisciplina e as ofensas para retomar a senda do respecto e o compañeirismo. Foi no últimos cinco anos cando a súa aplicación se volveu máis común para evitar “agresións, ameazas, insultos graves ou abusos”, lembra a Xunta, posto que é neste tempo cando se rexistran as maiores cotas de acoso.

Previr e identificar as situacións de risco de conflito

Os plans de convivencia pon medidas para frear situacións de conflito e tentan solucionalas cando suceden. Dan pistas para identificar os acontecementos que supoñen un risco e axudan a pais e profesores a detectalos, ademais de atender ás causas e actuar con antelación. Os pasos que se dean nestes casos son transcendentais, posto que está en risco a integridade dos estudantes, xa sexa física e/ou moral.

Os plans de convivencia marcan os protocolos de actuación coas vítimas, os agresores e o resto de estudantes

O acoso a profesores e entre escolares, os malos tratos verbais, físico e/ou psicolóxico continuado son obxecto de loita por parte dos plans de convivencia, pero tamén se evitan as agresións puntuais. Calquera episodio deste tipo ha de enfrontarse para manter un bo clima académico. O plan de Andalucía lembra que hai unha situación de acoso entre escolares cando hai intención de facer dano, reiteración de condutas agresivas e desequilibrio de forzas entre acosador ou acosadores e vítima. Evitar e superar este tres circunstancias cando se producen é fundamental.

Os plans de convivencia contemplan unha serie de protocolos para actuar nestes casos, tanto coas vítimas, como co agresor ou agresores e cos observadores. E é que o acoso non só afecta a quen o sofre de maneira directa, senón que é un risco para os compañeiros que o coñecen e non se atreven a denuncialo, por medo a ser os seguintes acosados.

Como deben actuar os pais

Os pais han de coñecer en cada momento o que ocorre nos centros ou podería ocorrer. É fundamental que accedan a esta información e que os colexios lles faciliten datos suficientes sobre os plans de convivencia en vigor. Pero tamén eles han de interesarse. É bo que distingan as pistas que revelan a un posible alumno acosado ou acosador, xa que os seus fillos poden atoparse en ambas as situacións.

Se a pesar diso descoñecen a situación que afecta os seus fillos, sexa unha ou outra, o centro ha de avisarlles e manter unha entrevista con eles. Os casos de agresión, ameaza e acoso en xeral están sancionados e o alumno pode perder a oportunidade de participar en certas actividades do centro e, mesmo, suspéndeselle coa asistencia ao colexio durante uns días. Estes actos afectan o seu rendemento escolar e o dos seus compañeiros, polo que os pais han de estar vixiantes a calquera hercho que revele que algo sucede.

Plans de convivencia nas comunidades autónomas

O estudo da Fundación Mapfre recolle a lexislación sobre seguridade e prevención nos centros educativos das diferentes comunidades autónomas. Destaca a normativa que se aplica para garantir a convivencia escolar, así como outros recursos habilitados para este fin. O tema é tan transcendental, que as comunidades autónomas han posto en marcha plans de convivencia para abordalo.

Andalucía. Ademais da normativa, que data de 2007 e 2011, esta comunidade conta cunha páxina web de promoción da convivencia escolar. Cada ano, os centros interesados pódense inscribir na rede andaluza Escola: espazo de paz. O pasado ano, 1.823 centros educativos formaron parte dela.

Aragón. A normativa neste caso aprobouse en 2011 e tamén dispón dun portal de convivencia.

Asturias. Un blogue sobre convivencia lembra a importancia de promover valores como o respecto e dá pistas aos centros sobre como elaborar estes plans.

Cantabria. Ademais dun real decreto que regula a convivencia escolar desde 2009, Cantabria posúe o Observatorio da Convivencia.

Castela-A Mancha. A convivencia escolar regúlase desde 2008 e cóntase co Observatorio da Convivencia de Castela-A Mancha.

Castela e León. Esta comunidade preocupouse desde 2005 por esta cuestión, cando regulou por primeira vez o fomento da convivencia nos centros. En 2006 creou o Observatorio para a Convivencia Escolar de Castela e León, que emite informes anuais e mantén unha web sobre convivencia escolar.

Cataluña. En 2006 aprobouse a normativa que regula a convivencia escolar e deuse forma tamén ao proxecto Convivencia. Con el búscase unha xestión positiva dos conflitivos e compartir as prácticas dos centros na resolución de conflitos.

Comunidade de Madrid. A normativa engloba un decreto de 2007 e unha lei de 2010, xunto cunha Guía de recursos.

Comunidade Valenciana. O Observatorio para a Convivencia Escolar nos centros da Comunidade Valenciana creouse en 2004 para “contribuír á mellora do clima escolar a través do coñecemento,análise e prevención dos problemas de convivencia nos centros”.

Estremadura. Un decreto de 2007 encárgase de regular as normas de convivencia, como complemento ao Observatorio para aConvivencia Escolar de Estremadura. A finalidade deste último é “contribuír á mellorado desenvolvemento da actividade escolar” a través de “a avaliación e o diagnóstico da convivencia escolar,a análise dos conflitos e a proposta de medidas para aprevención da violencia”.

Galicia. Esta comunidade tamén ten o seu propio Observatorio de Convivencia Escolar e un Plan de Convivencia Escolar.

Illas Baleares. Un decreto de 2010 establece as normas de convivencia nos centros docentes non universitarios sostidos con fondos públicos.

Illas Canarias. En 2011 aprobouse a normativa que regula a convivencia no ámbito educativo. Ademais, os centros do arquipélago dispoñen dun espazo web sobre Educar para a convivencia. Neste espazo infórmase, entre outras cousas, sobre a Rede Canaria de Escolas Solidarias, para promover a educación en valores.

A Rioxa. Unha Lei de 2011 e unha páxina web con ligazóns a contidos sobre convivencia escolar e atención a casos de acoso escolar conforman a aposta desta comunidade pola promoción destes valores nos centros.

Navarra. Esta comunidade anima ás escolas a formar parte da Rede de Escolas para a Saúde en Europa. Ademais, participou na elaboración dun informe sobre a convivencia escolar e puxo en marcha un programa de Asesoría para a Convivencia para orientar a alumnos, familias e profesores en cuestións de resolución de conflitos escolares, acoso, plans de convivencia e temas relacionados.

País Vasco. Aprobado en 2009, o Observatorio da Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma do País Vasco ten carácter consultivo e de asesoramento para “promover unha convivencia baseada no respecto e o diálogo”.

Murcia. As normas de convivencia nos centros regúlanse desde 2005, xunto co Observatorio para a convivencia escolar.