Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Preguntas PISA liberadas, aprobariamos os exames?

As preguntas de edicións pasadas fixéronse públicas para coñecer o seu contido e practicar ou prepararse para estas probas internacionais
Por Azucena García 24 de Abril de 2013
Img examenlistado
Imagen: ccarlstead

O Programa PISA avalía cada tres anos aos alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria de 30 países. Estes han de realizar probas de lectura, matemáticas e competencia científica. Pero como son os exames? Que preguntas fanse? Aprobariamos os exames en caso de ter que realizalos? O Instituto Nacional de Avaliación Educativa publicou preguntas liberadas para que os alumnos poidan practicar e as persoas interesadas, coñecer o seu nivel en caso de ter que enfrontarse aos exames.

O Programa Internacional de Avaliación dos Alumnos (PISA) examina o nivel de coñecementos e habilidades dos estudantes que están a piques de terminar a educación Secundaria. A partir dos resultados, elabora un informe cos datos dos países onde se realizan as probas cada tres anos. En cada convocatoria, céntranse nunha área temática: en 2000 foi a lectura, en 2003 as matemáticas e en 2006, as ciencias. A nova onda de avaliacións comezou en 2009, cando se examinaron as habilidades en lectura, continuou en 2012 con actividades de matemáticas e culminará en 2015, cunha nova avaliación de ciencias. O Instituto Nacional de Avaliación Educativa (INEE) publicou un volume dirixido ao profesorado de educaciónsecundaria , onde se recompilan diversos ítems que formaron parte deste estudo internacional.

As probas esixen entender os enunciados, responder a unha serie de cuestións e expor as ideas con claridade

Estas actividades ou estímulos son moi útiles para que os alumnos practiquen os exercicios aos que se enfrontarán no futuro e tamén poden aproveitalos os pais para axudar aos seus fillos e avaliar os seus propios coñecementos. Tomalos como campo de probas axuda a prepararse e pór en práctica as habilidades requiridas. Son cuestións que esixen reflexionar e ler con atención os contidos.

Exercicios liberados de comprensión lectora

Os estímulos propostos ata agora nas probas de comprensión lectora foron variados. Desde un fragmento de ‘A historia interminable’, de Michael Ende, e outro de ‘Cen anos de soidade’, de Gabriel García Márquez, ata diferentes noticias e artigos publicados en revistas ou outros medios. A presentación é sinxela: a continuación do texto, cada estudante ha de responder un cuestionario. As preguntas refírense a a mesma lectura. Están relacionadas co título, expresións empregadas, o contido ou orde das ideas e, en ocasións, pídese achegar explicacións con palabras propias, unha das tarefas que máis dificultades supón para moitas persoas, posto que require contar cun vocabulario amplo e expor as ideas con claridade. Sobre todo, avalíase que se entendeu o texto proposto.

Exemplos de preguntas:

  • A frase: Onte, domingo, vin ao teu irmán Luís Enriqueno monte cando estaba a cazar. É correcta ou incorrecta?
  • O antónimo de fugaz é…
  • En que coñecida obra relatábanse as aventuras dun cabaleiro andante algo trastornado?

Exercicios liberados de matemáticas

Matemáticas é unha das materias máis temidas pola maioría dos estudantes e quen non o son. Por iso é polo que as probas PISA nesta área temática destaquen por esta mesma característica. No entanto, o feito de practicar antes de enfrontarse ás preguntas e familiarizarse coas mesmas axuda a relaxarse. Para os pais, coñecer o contido destas probas é un modo de axudar aos seus fillos a preparalas.

Exemplos de preguntas:

  • A idade dun señor é de 45 anos e a do seu fillo 11. Se chamamos “x” ao número de anos que deben transcorrer para que a idade do pai triplique á do seu fillo, cal é a ecuación que describe esta situación?
  • O custo de cada metro cadrado de céspede é dunhas 1.000 pesetas. Un campo de fútbol mide entre 100 e 120 m de longo e entre 64 e 75 m de ancho. Canto pode custar o céspede dun campo de fútbol?
  • Nunha clase de 30 alumnos de 4º de ESO, os mozos calzan, máis ou menos, un 42 de zapato e as mozas un 39. Se entre todos calzan, máis ou menos, un 40 de zapato, cantos mozos hai na clase?

Exercicios liberados de ciencias

As probas liberadas de ciencias avalían “ata que punto os alumnos aplican algúntipo de pensamento científico ás situacións que poidan atoparse nas súas vidas cotiás”. Desta maneira, non só quérese saber o que aprenderon dentro da aula, senón tamén fóra. Avalíanse situacións cotiás ou de interese para os alumnos relacionadas coa física, a química e a bioloxía. As preguntas preocupáronse ata agora polo ozono, a clonación, a choiva aceda, a biodiversidade ou o exercicio físico, entre outras cuestións.

Exemplos de preguntas:

  • Un autobús circula por un tramo recto dunha estrada. Raimundo, o condutor do autobús, ten un vaso de auga sobre o panel de mandos. De súpeto, Raimundo ten que frear violentamente. Que lle ocorrerá á auga do vaso?
  • Cales son os beneficios do exercicio físico practicado con regularidade?
  • O granito é unha roca moi común no relevo da Península Ibérica. Observarías que o granito é: A) Brando e fácil de romper. B) De cor negra e con cavidades. C) De cor gris salpicado de negro. D) Moi poroso e permeable á auga.