Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Premios Extraordinarios de Bacharelato

Un recoñecemento oficial ao esforzo e o traballo nos estudos de Bacharelato
Por Marta Vázquez-Reina 20 de Xullo de 2007

Todos os anos, una vez finalizado o curso escolar, os mellores expedientes académicos de Bacharelato de cada una das comunidades teñen a oportunidade de presentarse ás probas conducentes ao Premio Extraordinario de Bacharelato, e aqueles que perciben este galardón poden optar así mesmo ao Premio Nacional que se convoca ao ano seguinte. Una dotación económica ou un programa de idiomas no estranxeiro, e sobre todo, matrícula gratis o primeiro ano de universidade, son algunhas das recompensas que poden obter estes estudantes como recoñecemento oficial aos seus meritos académicos.

Convocatoria e selección

Os Premios Extraordinarios de Bacharelato, que convocan anualmente as distintas comunidades autónomas, están dirixidos a aqueles alumnos que obteñan una nota media igual ou superior a 8,75 puntos nas cualificacións dos dous cursos de bacharelato una vez finalizada esta etapa educativa, tal como regula a orde do 13 de decembro de 1999, pola que se crean os Premios Nacionais de Bacharelato, e onde se establecen as bases paira a convocatoria dos Premios Extraordinarios. A mesma orde dispón que o numero de premios que pode outorgar cada comunidade será dun por cada 1.000 alumnos ou fracción superior a 500 matriculados en segundo curso de bacharelato no ano da convocatoria, e así mesmo especifica una das principais vantaxes que supón obter este premio: os alumnos que logren o Premio Extraordinario de Bacharelato non estarán obrigados ao pago dos prezos públicos por servizos académicos no primeiro curso dos estudos superiores en centros públicos, detallando que, no caso de que fose concedido con posterioridade ao pago das taxas, as universidades poderán devolvelo ou descontalo do próximo pago.

O resto da organización dos Premios é competencia de cada administración educativa, e aínda que cada comunidade establece distintas datas de solicitude e realización das probas, así como o contido das mesmas, o proceso é similar en todas elas. En primeiro lugar, os centros educativos informan os alumnos que cumpren os requisitos da posibilidade de presentarse aos Premios, seguidamente, os que desexen optar a eles presentan una solicitude no Instituto de Educación Secundaria onde estea depositado o seu expediente académico, acompañada dunha certificación do Secretario do mesmo Instituto que acredite o cumprimento dos requisitos. Esta documentación é remitida posteriormente polos directores dos institutos ás Administracións Educativas correspondentes ao centro onde o alumno cursou os estudos.

a proba consta de dúas, tres ou catro exercicios segundo a comunidade autónoma que a convoca

Una vez admitidos, todos os aspirantes dunha mesma comunidade son convocados paira a realización dunha proba simultánea, que na maioría dos casos ten lugar en setembro ou outubro, aínda que algunhas comunidades como Castela León, Madrid, País Vasco, Baleares ou Murcia realízana en xuño, o que impide que se presenten aqueles que aproben o Bacharelato na convocatoria de setembro.A proba, que consta de dúas, tres ou catro exercicios segundo a comunidade autónoma que a convoca, inclúe normalmente o desenvolvemento dun tema de filosofía, un comentario de texto e una proba de idiomas, ademais de exercicios sobre as materias comúns de cada modalidade de Bacharelato cursada polo alumno. Nelas valórase, ademais das respostas, a claridade da exposición e presentación dos exercicios, así como o vocabulario, a puntuación e a ortografía. Paira optar ao Premio, os alumnos deberán conseguir nas probas una puntuación determinada, e aqueles que obteñan maior cualificación serán os que formen parte da lista de adxudicación de Premios elaborada polo Tribunal de avaliación segundo a cota de cada comunidade.

Os estudantes que obteñan Premio Extraordinario de Bacharelato, ademais de obter un diploma acreditativo que constará no seu expediente académico, adoitan recibir en case todas as comunidades una dotación económica que oscila entre os 1.877 euros que concede Castela a Mancha e os 400 euros que perciben os estudantes cántabros. Unicamente en Navarra, Comunidade Valenciana, Cataluña, Canarias e Castela León non se concede esta dotación, con todo, esta última ofrece un incentivo a aqueles alumnos con Premio Extraordinario que xa estean exentos das taxas de matriculación na universidade por ter “Matrícula de Honra” en Bacharelato, xa que lles facilita o acceso a un programa de formación de lingua estranxeira durante o verán seguinte; pola súa banda o País Vasco, ademais da correspondente dotación económica, ofrece a todos os premiados un programa de idiomas similar ao de Castela León.

Dotación e prazos

Comunidade autónoma

Dotación

Prazo de solicitude

Data de exame

ANDALUCÍA *
500 e.
20/6/2007
2ª quincena outubro
ARAGON *
900 e.
Outubro
1ª semana novembro
ASTURIAS
625 e.
30/6/2007 e 7-15/9/2007
25/9/2007
TIROTEARES
600 e.
12/6/2007
26/6/2007
CANARIAS *
Último día lectivo de outubro
Antes del25 de novembro
CANTABRIA
400 e.
31/8/2007 e 7/9/2007
21/9/2007
CASTELA LEÓN
6/6/2007
20/6/2007
CASTELA A MANCHA
1.877
30/6/2007 e 8/9/2007
15/9/2007
CATALUÑA
29/6/2007
6/9/2007
CEUTA E MELILLA E ESTRANXEIRO
600 e.
7/9/2007
15/10/2007
COMUNIDADE VALENCIANA
12/9/2007
24/10/2007
GALICIA
732 e.
6/7/2007 e 10/9/2007
Setembro 2007
A Rioxa
706 e.
20/6/2007 e 7-10/9/2007
14/9/2007
MADRID
600 e.
30/5/2007
20/6/2007
MURCIA
700 e.
6/6/2007
21/6/2007
NAVARRA
7/9/2007
20/10/2007
PAÍS VASCO
814 e.
1/6/2007
19/6/2007

* Nas comunidades de Andalucía, Canarias e Aragón, non se publicou convocatoria de Premios Extraordinarios de Bacharelato 2006/2007; inclúese o enlace á convocatoria anterior.