Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Preparar selectividade con modelos de exames anteriores

Practicar con exercicios de selectividade propostos en anos anteriores axuda aos estudantes a preparar mellor a proba de acceso á universidade
Por Marta Vázquez-Reina, Azucena García 30 de Abril de 2010
Img selectividadlistado

Os exames de convocatorias anteriores de selectividade axudan aos estudantes a preparar mellor as probas de acceso á universidade. Ao facelos, coñecen as tipoloxías de preguntas ou exercicios, á vez que controlan se o tempo do que disporán nas probas será suficiente para concluílas. Sobre todo, os exercicios anteriores de selectividade son adecuados para dous propósitos: realizar simulacros de exame e coñecer que aspectos valóranse.

Imagen: Universidad de Navarra

Exercicios anteriores de selectividade para realizar simulacros de exame

Antes de selectividade, os estudantes poden coñecer a modalidade de preguntas e controlar o tempo do que dispoñen para respondelas

Unha das formas máis eficientes de preparar selectividade é practicar durante as semanas anteriores con exercicios propostos noutras convocatorias. Estes empréganse para realizar simulacros de exame. Con eles, os estudantes adéstranse nos modelos de preguntas máis frecuentes das probas de acceso á universidade, divididas por materias, á vez que controlan os tempos límites establecidos para cumprimentar os exercicios. Estenderse en preguntas de desenvolvemento ou resumir demasiado supón malgastar o tempo ou responder de maneira insuficiente, se non se é consciente do tempo dispoñible.

Durante o curso escolar, os alumnos abordan a maioría dos temas dos que se examinan en selectividade, pero é no último mes, unha vez superado o curso, cando se preparan a conciencia para aprobar estes exames. O repaso é fundamental, xa que os contidos de selectividade se adecuan ao currículo de bacharelato e versan sobre as materias do segundo curso desta etapa educativa. Os exames de anos anteriores axudan a centrarse nos aspectos destacados e profundar na materia relevante, nun momento no que o tempo é moi valioso.

Exames de selectividade resoltos para coñecer que aspectos valóranse

Coñecer as solucións dos exercicios propostos achega seguridade aos estudantes

Verificar as solucións aos exercicios propostos resulta de gran axuda para os estudantes cando se completan exames anteriores. Distintas páxinas web recompilan en Internet as respostas de probas de selectividade . Estas son moi adecuadas para que os futuros universitarios coñezan os criterios de corrección e familiarícense co correcto enfoque do exame.

A Universidade Carlos III de Madrid dedica no seu apartado destinado aos futuros alumnos un espazo para os novos modelos de exames propostos. Inclúense probas de numerosas materias, tanto obrigatorias como outras das ramas específicas cursadas. Os contidos complétanse coas orientacións e o temario indicado para algunhas das materias.

Profes.net: o portal educativo da editorial SM dispón dun buscador con enunciados de exames e modelos resoltos. As probas están organizadas por materias, comunidades autónomas e ano de convocatoria. Non hai exercicios de lingua estranxeira nin de filosofía.

Clases de apoio: a web propón unha extensa listaxe de exames cos seus resultados de anos anteriores para as materias de matemáticas, lingua e literatura, historia, física e química, bioloxía, inglés e economía. Hai modelos coas súas solucións desde 1995 ata 2012.

Colección de problemas: esta páxina reúne case un milleiro de problemas resoltos. Estes repártense entre dez materias e extraéronse de exames de selectividade propostos nos últimos anos. Os exercicios están feitos por diferentes catedráticos e expertos en cada materia e inclúen recomendacións e pautas para a súa realización.

Matematicasbachiller: neste portal pódese acceder a 450 exercicios de selectividade de matemáticas que formaron parte de distintas convocatorias nos últimos anos. Algúns se explican cun vídeo para que o estudante comprobe a mellor maneira de expolos. Os problemas abarcan álxebra, áreas e volumes ou integrais.

Matemáticas II: o profesor Vicente González, do I.E.S. Zurbarán de Badaxoz, recompilou a colección de exercicios de selectividade de matemáticas II das probas de Estremadura desde o ano 2000 e completounos coas solucións para que o estudante practique desde a súa casa.

Pousa’t a prova: é unha proposta interactiva da Generalitat de Cataluña con cuestionarios tipo test de diferentes materias de selectividade para incentivar o estudo e a autoevaluación dos alumnos. Tamén a Generalitat dispón dun espazo reservado para as probas de acceso á universidade, de gran axuda para os estudantes, posto que se centra nos últimos anos, desde a implantación da nova selectividade.

Modelos por distritos universitarios

Desde o pasado día 4 e ata o 22 de xuño, miles de estudantes enfróntanse a un dos exames máis temidos da traxectoria académica. Quen non superen estas probas ou desexen subir nota, repetiranas uns días despois, en xullo ou en setembro.

As comunidades autónomas e algunhas universidades publican cada ano os modelos de exames das probas ordinarias e extraordinarias de cursos anteriores. Nalgúns casos, tamén están dispoñibles os exames das probas de acceso para maiores de 25 anos.