Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Prevención escolar do tabaquismo

Os programas máis efectivos permiten desenvolver habilidades paira resistir as presións socioculturais que promoven este hábito
Por Marta Vázquez-Reina 22 de Xaneiro de 2011
Img adolescentes clase12listado32
Imagen: Rubén García Blázquez

Aínda que na última década rexistrouse un importante descenso na cifra de fumadores habituais, a idade de iniciación ao tabaco é aínda moi temperá (13,3 anos). Este dato revela a importancia que adquiren as accións de prevención entre a poboación adolescente, una responsabilidade que deben compartir as familias e outros axentes de influencia, como a comunidade educativa. Entre as metodoloxías preventivas do consumo do tabaco na contorna escolar destacan como máis efectivas as centradas no ensino de habilidades sociais que permitan aos estudantes tomar decisións de modo razoado e desenvolver actitudes e capacidades que favorezan a resistencia a situacións de presión.

Actuar antes do inicio

Desde a posta en marcha da Lei Orgánica de Educación (LOE 2006), a Educación paira a Saúde ten un espazo propio dentro do currículo dos ensinos obrigatorios e intégrase como contido transversal en diferentes áreas de coñecemento das etapas educativas, desde Primaria a Secundaria. Entre as competencias que se persegue que alcancen os alumnos nesta materia, LÓEA destaca una primordial: “As habilidades e destrezas paira previr condutas de risco e tomar iniciativas paira desenvolver e fortalecer comportamentos responsables e estilos de vida saudables”.

A prevención do consumo do tabaco é un dos obxectivos que a Lei se propón coa adquisición desta competencia. Posto que a iniciación e a posterior habituación ao tabaquismo rexístranse en xeral nunha idade en que os mozos están escolarizados, a contorna escolar resulta idónea paira realizar un traballo efectivo neste sentido.

Máis de 1,6 millóns de estudantes de preto de 10.000 centros participaron en 2008 nalgún programa de prevención do tabaquismo

Paira previr o tabaquismo entre os adolescentes, ademais de incluír a formación paira a saúde nos contidos curriculares, tanto o Ministerio de Educación como as diferentes administracións autonómicas desenvolven nos seus correspondentes ámbitos actuacións e programas específicos. Tal como recollen os últimos datos dos Plans Autonómicos de Drogas, en 2008, máis de 1,6 millóns de estudantes de preto de 10.000 centros participaron nalgún programa de prevención e en actividades puntuais de sensibilización.

Programas efectivos

Os programas de prevención non se limitan a informar aos estudantes sobre os posibles efectos adversos do consumo do tabaco. En xeral, nos proxectos preventivos, que se desenvolven nunha etapa concreta ou en todos os niveis, utilízanse metodoloxías activas que promoven una actitude positiva cara ao coidado da saúde a través da experimentación.

A prevención débese iniciar entre os 12 e 13 anos, antes do primeiro gran incremento do consumo

Carles Ariza e Manel Nebot, da Axencia de Saúde Pública de Barcelona, resumo no seu artigo ‘A prevención do tabaquismo nos mozos: realidades e retos paira o futuro’ as condicións que se deberían recoller en calquera programa de prevención escolar do tabaquismo. Con base na evidencia das estratexias máis efectivas levadas a cabo nos últimos anos, estes especialistas matizan algúns dos principais criterios que se deben aplicar:

 • Iniciar a prevención antes do primeiro gran incremento do consumo. Como este ocorre ao final do primeiro ciclo de Secundaria, débese realizar cando os escolares teñen entre 12 e 13 anos.
 • Os programas máis efectivos baséanse no tratamento das normas e as competencias sociais e no desenvolvemento de habilidades paira recoñecer e resistir a presión social.
 • A intervención preventiva non debe ser illada. Entre os programas máis eficaces destacan as propostas que inclúen sesións de reforzo e a extensión a dúas ou tres cursos lectivos, nos cales se intervén respecto da iniciación ao tabaco, a experimentación ou a consolidación do hábito.
 • A estratexia preventiva debe estenderse á aula, a contorna escolar e a comunidade, é dicir, debe apoiarse noutras accións de intervención sobre o medio académico, familiar e social no que se move o alumno, como una política de espazos sen fume no ámbito escolar.

  Resistir a presión

  As investigacións levadas a cabo sobre o consumo de tabaco entre adolescentes suxiren que os determinantes principais da conduta fumadora dos mozos agrúpanse nun conxunto de circunstancias, entre as que destacan as socioculturais e da contorna. A permisividad dos pais, a imitación e a presión entre iguais son algúns dos factores que teñen maior influencia na adquisición do hábito de fumar.

  Os especialistas recomendan accións que se baseen no desenvolvemento de habilidades paira resistir a presión

  Con esta premisa, os especialistas recomendan como accións preventivas máis prometedoras as baseadas na identificación destas presións socioculturais e no desenvolvemento de habilidades paira resistilas. Todo empeza por coñecer os factores de risco que poden levar ao consumo, como a influencia de amigos ou irmáns, o ambiente de lecer no que se move o adolescente, a accesibilidade ao tabaco (dispoñibilidade e capacidade económica), a actitude dos proxenitores e outras características persoais, como o baixo rendemento académico ou a desestruturación familiar.

  A partir de aquí, a estratexia debe orientarse ao fomento de actitudes e valores contrarios ao tabaco, á aprendizaxe por parte dos alumnos de coñecementos e destrezas que lle axuden a dicir “non” en situacións de presión e a reforzar a personalidade do adolescente para que aprenda a tomar decisións en por si e con liberdade.

  Materiais de apoio

  Para que os programas de prevención na contorna escolar actúen con eficacia, é fundamental que o profesorado dos centros conte coa formación necesaria paira implantalos cos seus alumnos. En xeral, os proxectos preventivos inclúen entre as súas materiais guías formativas paira os docentes, pero ademais, quen desexen ampliar os seus coñecementos sobre o tema e poder actuar con maior precisión co alumnado, poden consultar distintos documentos e materiais dispoñibles na Rede. Estes permiten traballar sobre estes contidos con autonomía e serven como ferramenta de apoio na aula.

  Os proxectos preventivos inclúen entre as súas materiais guías formativas paira os docentes

  Un material moi útil é ‘Construíndo Saúde’, un curso a distancia paira o profesorado elaborado polo Instituto de Tecnoloxías Educativas (ITE) do Ministerio de Educación. Consiste na ampliación e adaptación ao noso país do ‘Programa de Adestramento en Habilidades de Vida’, un proxecto de prevención de recoñecido prestixio no ámbito anglosaxón. Os docentes poden descargar desde a ITE todo o material, que constitúe una aproximación á promoción da saúde, con fincapé nos principais factores psicolóxicos e sociais que propician a iniciación no consumo de sustancias nocivas como o tabaco.

  Tanto os discentes como as familias poden atopar outra interesante colección de recursos informativos e didácticos na web do programa de prevención ‘A non fumar apúntome’, da Consellería de Saúde da Xunta de Andalucía, que inclúe una útil guía paira o profesorado. O programa de prevención da Comunidade de Madrid ‘Adolescentes sen tabaco’ propón tamén una serie de materiais didácticos e fichas de traballo para que as familias aborden o tema desde casa cos seus fillos.

  Una guía elaborada por Educación, Interior e Sanidade aborda orientacións metodológicas e accións específicas paira a aula

  A guía didáctica paira o profesorado de 1º diso ‘Prevención do consumo de alcol e tabaco’, realizada no marco dun convenio entre os ministerios de Educación, Interior e Sanidade, inclúe una serie de orientacións metodológicas e accións específicas preventivas paira levar a cabo na escola.

  Paira quen prefiran a aprendizaxe práctica, poden realizar cos seus estudantes una serie de experimentos e actividades paira demostrar os efectos nocivos das sustancias tóxicas do tabaco, como a nicotina ou o alcatrán.