Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Proceso de admisión en bacharelato

Cando non hai prazas suficientes, valórase o expediente académico do estudante como criterio de baremación
Por Marta Vázquez-Reina 5 de Marzo de 2010
Img instituto listado
Imagen: Jess

Nos dous últimos anos, incrementouse por primeira vez no noso país a taxa de estudantes que optan polo bacharelato para continuar a súa formación. O acceso a este ensino esixe pasar por un proceso de admisión similar ao doutras etapas educativas. En caso de exceso de demanda nun centro, teñen preferencia os alumnos que proveñen do mesmo ou doutros adscritos a el. O resto dos alumnos admítense segundo a puntuación que obteñan tras a aplicación dos criterios de baremación establecidos por cada comunidade autónoma.

Imagen: Jess

Máis de 637.000 estudantes cursan na actualidade ensinos de bacharelato no noso país, preto de 9.000 alumnos máis que o pasado ano académico. Tras a recente implementación do novo bacharelato no segundo curso, quen seguen estes estudos fano segundo os preceptos da normativa marcada en 2006 pola Lei Orgánica de Educación (LOE).

Poden acceder a esta formación posobrigatoria todos os estudantes que completasen con éxito os ensinos obrigatorios e conten co título de Graduado en EducaciónSecundaria . Pero tamén é posible acceder por outras vías. Os alumnos cun título de técnico deportivo ou técnico de formación profesional poden ingresar en calquera modalidade de bacharelato, mentres que quen teñen unha titulación de artes plásticas e deseño poden optar por inscribirse tan só na modalidade de artes.

O 74% dos estudantes cursan bacharelato en centros educativos públicos e concertados

O 74% dos estudantes cursan bacharelato en centros educativos públicos e concertados. Tal como marca LÓEA, as administracións educativas deben regular a admisión de alumnos nestes centros sostidos con fondos públicos, de modo que se garanta o dereito á educación, o acceso en condicións de igualdade e a liberdade de elección de centro por parte de pais ou titores. Establece que cando non hai prazas suficientes, terán prioridade os alumnos que proveñan do mesmo centro ou doutros que teñan adscritos. As prazas de bacharelato dispoñibles dun instituto ou colexio concertado asignaranse sempre, en primeiro lugar, a estes estudantes.

Os alumnos que van cursar de modo simultáneo ensinos regulados de música ou danza e bacharelato tamén teñen prioridade en determinados institutos ou colexios que especifican as administracións educativas de cada comunidade. Elíxense por proximidade aos conservatorios ou institucións onde se imparten estes estudos ou por outras razóns de idoneidade. Leste mesmo tratamento aplícase aos estudantes que combinan o bacharelato con programas deportivos de alto rendemento.

Valoración do expediente

A maioría das comunidades aplican un criterio de baremación adicional para a admisión en bacharelato: o expediente académico

O proceso de admisión para o resto de alumnos que soliciten praza nalgún destes centros con exceso de demanda réxese por determinados criterios de baremación, iguais aos do ingreso nas etapas de infantil, primaria ou secundaria. Entre estes criterios figuran: irmáns matriculados no centro ou pais que traballen nel, proximidade do domicilio familiar ou laboral, rendas anuais da familia ou concorrencia de discapacidade no estudante ou nalgún membro da unidade familiar. Con todo, a diferenza doutras etapas, a maioría das comunidades autónomas aplica un criterio de baremación adicional para a admisión dos estudantes de bacharelato: o expediente académico.

En xeral, os criterios prioritarios de desempate para a admisión en bacharelato ordénanse da mesma maneira que en etapas anteriores (irmáns, proximidade, renda…). Con todo, en Andalucía, Estremadura e Madrid, o expediente académico é o primeiro criterio que se ten en conta.

A puntuación do expediente calcúlase pola nota media obtida da ponderación das cualificacións de todas as materias do curso ou cursos que cada comunidade especifica

As comunidades tamén teñen distintos modos de considerar este criterio. Mentres que nalgunhas como Aragón ou Castela e León valórase tan só o expediente do alumno no terceiro curso de ESO, no resto tense en conta a traxectoria no tres primeiros cursos de secundaria. En ambos os casos, a puntuación do expediente calcúlase a partir da nota media obtida da ponderación das cualificacións de todas as materias do curso ou cursos que cada comunidade especifica. Cando o estudante solicita unha praza no segundo curso de bacharelato, o expediente que se considera é o do cuarto curso da ESO ou o da etapa completa. Cada autonomía, na súa propia normativa, establece os puntos que pode obter o alumno por este criterio.

Admisión en formación profesional

Ao contrario que os seus compañeiros de bacharelato, os estudantes que optan por estudar un ciclo de grao medio de formación profesional non teñen prioridade de acceso se estes ensinos cúrsanas no mesmo centro onde realizaron a ESO ou nun adscrito. LÓEA establece que no procedemento de admisión destes alumnos, o único criterio de baremación que se aplica é o expediente académico que obtivese na etapa educativa previa.

Os estudantes que acceden á formación profesional de grao superior en centros onde hai exceso de demanda deben pasar por un proceso de admisión. Nel valórase a nota media obtida no expediente académico do título de bacharel e a cualificación conseguida na materia ou materias de bacharelato relacionadas co ciclo formativo que vai comezar.