Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que teñen en común a educación e o PIB?

Algúns estudos aseguran que o nivel educativo está relacionado coa economía, polo que se se mellora, rexistrarase un incremento do Produto Interior Bruto
Por Azucena García 5 de Febreiro de 2014
Img estante libros
Imagen: Cristian V.

Educación e Produto Interior Bruto (PIB) estarían máis relacionados do que se pensaba. O nivel educativo non só é un valor individual, senón tamén colectivo. Hai estudos que afirman que mellorar o nivel educativo dos estudantes, cuantificado a través de avaliacións externas, suporía unha mellora da situación económica do país. Con todo, advírtese, ese non debe ser o único nin o principal motivo polo que se aposte por unha educación de calidade. A continuación descríbese como inflúe a educación na economía, destácanse dúas claves para mellorar a educación e revélase unha curiosidade do Informe PISA, que non só mide o rendemento académico.

A educación inflúe na economía

Un aumento de 25 puntos nos resultados do Informe PISA traduciríanse nun incremento do PIB do 3%. Así se recolle no informe español das probas PIRLS (Estudo Internacional de Progreso en Comprensión Lectora) e TIMSS (Estudo Internacional de Tendencias en Matemáticas e Ciencias) de 2011, no que José García Montalvo, catedrático de Economía da Universidade Pompeu Fabra, cita a idea desenvolvida polos economistas Hanushek e Woessmann. En 2010, ambos elaboraron un programa de investigación para obter unha medida que permitise establecer unha comparación entre países e chegaron á anterior conclusión.

Un nivel de formación superior sería a orixe dun maior desenvolvemento económico dos países

No informe destácase a relación entre crecemento económico e nivel educativo. Nel, García Montalvo argumenta que nos países considerados desenvolvidos “os traballadores teñen niveis de formación superiores aos países menos desenvolvidos” e que esa “causalidade” se recolle noutros estudos que mostran que “a educación é un antecedente do crecemento”. Para confirmar este extremo, asegura que non hai fixarse tanto en factores como o gasto por estudante, senón en probas de coñecementos estandarizadas, como as que dan pé ao estudo.

Con anterioridade, outros economistas xa sinalaron que máis da metade da desigualdade educativa correspóndese coa propia desigualdade rexistrada nos países. Na mesma liña, un total de oito variables descártanse como significativas no rendemento escolar: a presenza do pai na unidade familiar, o número de libros en casa, se se ten ordenador, se a nai considera importante ter boas notas en matemáticas, nacer no país, a educación da nai, a educación do pai e a idade.

No entanto, o informe destaca que todos estes datos non deben tomarse ao pé da letra, xa que en países como España rexístrase á vez unha sobrecualificación dos empregados, que o mercado laboral non sempre pode absorber e, por tanto, están desempregados ou ocupan postos de categoría inferior aos que correspondería á súa formación.

Dúas claves para mellorar a educación

Parece que os países da Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Económicos (OCDE) con mellor balance de contas son tamén quen obtés os mellores resultados nas avaliacións externas dos seus alumnos. Por iso exponse introducir reformas conducentes a elevar as cualificacións. As reformas, para o experto citado, centraríanse en dous aspectos: a atención en Educación Infantil e a mellora da calidade do profesorado.

  • A mellora na atención aos alumnos desde as primeiras etapas educativas favorecería o rendemento escolar durante toda a traxectoria académica. O Instituto Nacional de Avaliación Educativa (INEE) estima que “a Educación Infantil é un elemento crave para combater o abandono escolar temperán e diminuír o fracaso escolar”. Por iso faise fincapé no feito de que no noso país “o 99,4% dos nenos de 4 e 5 anos están integrados no sistema educativo”, unha porcentaxe por encima do recomendado pola Unión Europea, mentres que “tamén se atopa entre as primeiras posicións” respecto da calidade, aínda que o cociente alumno/profesor é inferior á media europea.

  • En canto ao profesorado, exponse elevar a nota media de acceso á carreira de Maxisterio e engadir prácticas reguladas, de maneira que cando os licenciados comecen a exercer teñan un maior coñecemento da profesión. A experiencia do profesorado influiría de maneira positiva no rendemento académico dos estudantes, polo que se avoga por incidir nas prácticas durante o estudo da carreira.

O Informe PISA non só mide o rendemento académico

O Informe PISA 2012 non só analiza o rendemento dos alumnos a quen avalía, senón que profunda na contorna e condicións dos estudantes a través dun cuestionario de contexto. A partir das respostas dos mozos examinados, cruzadas co seu resultado nas probas, constrúe un Índice de Status Social, Económico e Cultural (ESCS). Se os valores de leste son negativos, enténdese que a contorna familiar é máis desfavorecido que a media do OCDE, mentres que se é positivo, considérase mellor que esa media.

O último informe revela que o ESCS da Unión Europea é negativo, -0,02, aínda que é moi próximo á media. No caso de España, este índice é de -0,19. Por comunidades autónomas, todas excepto a Comunidade de Madrid e País Vasco rexistran resultados negativos. Estes sitúanse entre o -0,02 de Asturias e o -0,48 da Rexión de Murcia, que ocupa o último lugar.