Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Requisitos que deben cumprir as gardarías

É moi importante para os pais cerciorarse de que escolleron unha boa escola infantil e de que esta cumpre as medidas de seguridade e hixiene esixidas pola lei para proporcionar ao neno un desenvolvemento confortable e carente de riscos.
Por EROSKI Consumer 16 de Setembro de 2004

Ao comezo do curso escolar, algúns pais engaden á inquietude pola separación física dos seus fillos a preocupación pola atención que recibirán na escola infantil onde pasan gran parte do día.

No noso país é a Lei de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE) a que establece os requisitos que deben cumprir as gardarías. Ademais, as comunidades autónomas posúen normativa especifica que aumenta as garantías de seguridade e hixiene das instalacións.

Organizacións de consumidores, como a Federación Andaluza de Consumidores e Amas de Casa, Ao-ANDALUS, queren lembrar cales son estes requirimentos, de forma que os proxenitores poidan comprobar se o centro elixido conta con todas as garantías.

Para non ter problemas, o primeiro que se debe ter en conta é que o centro posúa a autorización administrativa de funcionamento, a cal lle pode ser retirada se non cumpre as condicións mínimas esixidas no que se refire a as características físicas e arquitectónicas; as instalacións e o equipamento; as condicións hixiénico-sanitarias e de seguridade, e a adecuación das diferentes zonas do centro.

·A gardaría deberá situarse nun local de uso exclusivo e con acceso independente desde o exterior.

·Debe ter persoal cualificado (expertos en preescolar, técnicos en educación infantil…) en número igual ao de aulas, máis un.

·Existe un tope determinado de alumnos por aula:

– no grupo de 0 a 1 anos ha de haber un máximo de 8 nenos;

– no de 1 a 2 anos, un máximo de 13 alumnos

– no de 2 a 3 anos, un máximo de 20 alumnos

– no de 3 a 6 anos, un máximo de 25.

·Cando haxa nenos menores dun ano, o centro disporá dun espazo especialmente equipado para a prepararación de alimentos.

·Existirá unha sala de usos múltiples de 30 metros cadrados como mínimo, que en caso de necesidade poderá ser utilizada como comedor.

·Esíxese un aseo por cada sala destinada a nenos de 2 a 3 anos. Este servizo deberá ser visible e accesible desde a aula e contará como mínimo con dous lavabos e dous inodoros.

·O persoal do centro terá un aseo propio (separado das salas e dos servizos dos nenos) cun lavabo, un inodoro e unha ducha.

·Igualmente, haberá un patio de xogo por cada nove aulas ou fracción cunha superficie superior aos 75 metros cadrados.

Ao-ANDALUS remarca que, ademais, se se matriculan nenos con necesidades educativas especiais o centro deberá ter recursos humanos e materiais de apoio e que, tamén é importante comprobar que os nenos reciben educación e formación nos aspectos que determina a lei, como son o fomento dos valores de tolerancia, solidariedade, respecto, igualdade e, en xeral, os principios democráticos da convivencia, así como educación para a saúde, educación ambiental, ou outros aspectos esenciais no seu desenvolvemento como pode ser o xogo.