Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Resolver as dificultades de estudo

Os problemas de rendemento académico poden corrixirse se se coñecen as dificultades específicas que ten o estudante
Por Marta Vázquez-Reina 7 de Outubro de 2011
Img estudiandolistado
Imagen: sanja gjenero

Un rendemento académico satisfactorio depende, en gran medida, da efectividade das súas xornadas de estudo. En moitos casos, os alumnos fracasan nesta actividade porque carecen de hábitos adecuados de traballo, fallan nas técnicas instrumentais esenciais ou carecen da suficiente motivación. Se se detectan estas ou outras dificultades de estudo, é preciso actuar a tempo e corrixilas para que non se intensifiquen a medida que avanzan na súa traxectoria escolar.

As causas do baixo rendemento

Que fai que un estudante obteña mellores resultados que outro? Tal como demostran os estudos e avaliacións levados a cabo neste ámbito, o rendemento académico dos escolares está asociado en parte a distintos factores socioeconómicos e culturais sobre os que non se pode intervir de forma directa. Con todo, ademais destas circunstancias contextuales, o fracaso ou o éxito escolar do alumno está unido tamén de forma indiscutible á súa competencia e efectividade para estudar.

O fracaso ou o éxito escolar do alumno está unido á súa competencia e efectividade para estudar

A algúns se lles dá mellor estudar as ciencias, outros demostran maior destreza en matemáticas e outro grupo pode ter máis facilidade para asimilar os contidos de historia. Pero se se deixan aparte os gustos ou habilidades que teñen para as diferentes materias, os estudantes que obteñen bos resultados saben en xeral estudar de forma efectiva. No lado oposto, é probable que os alumnos que non alcanzan o rendemento esperado teñan distintas dificultades de estudo que lles impidan render de forma eficiente.

Cada dificultade, a súa solución

1. Non sabe aplicar os métodos básicos de estudo.

 • Problema: nalgúns casos, o estudante non rende de forma adecuada porque non utiliza as técnicas de aprendizaxe básicas para unha correcta adquisición dos coñecementos. Limítase a ler e memorizar os contidos e elude os procedementos que facilitan a comprensión e melloran o rendemento.
 • Solución: o alumno debe aprender a estudar con método. Para iso, pais e docentes deben iniciarlle nas técnicas básicas, como o subliñado, os esquemas, os resumos ou os mapas conceptuais. Unha alternativa interesante pode ser optar por algunha das diferentes propostas de cursos ou talleres de técnicas de estudo dispoñibles na actualidade en distintos formatos.

  2. Carece dun hábito adecuado de traballo.

 • Problema: a falta de organización e planificación do tempo de estudo ten unha influencia negativa no rendemento do alumno. Impídelle asimilar de forma progresiva os contidos curriculares, provoca atrasos na entrega das tarefas e conduce a cheas “” de estudo de última hora, que en xeral son ineficaces para aprobar as materias.
 • Solución: as familias, despois de consultar co titor académico, poden elaborar co estudante un horario de traballo diario cunha distribución do tempo axustada ao seu nivel académico e ás súas necesidades. Débese respectar o horario para crear unha rutina no alumno e supervisar tanto o cumprimento dos tempos marcados, como os resultados obtidos por medio da axenda escolar.

  3. Falla nas técnicas instrumentais esenciais.

 • Problema: unha lectura demasiado lenta ou a dificultade para a comprensión lectora impide a moitos estudantes render de forma proporcional ao esforzo que realizan. Do mesmo xeito, a fluidez na redacción e mesmo os fallos mecánicos na escritura dificultan o labor de estudo dalgúns alumnos.
 • Solución: hase de comezar a traballar desde a base. Estes estudantes necesitan practicar, de forma adicional ás súas tarefas diarias, con exercicios e estratexias que lles permitan desenvolver unha lectura comprensiva e aprender as principais técnicas de lectura rápida. Quen teñan problemas de fluidez verbal poden optar por actividades destinadas a desenvolver a súa competencia léxica e quen fallan na escritura, por recursos que lles axuden a mellorar a letra.

  4. Falta de concentración.

 • Problema: distráense con calquera cousa e perden o tempo con facilidade. A dificultade para concentrarse nas tarefas ou no estudo impídelles aproveitar a xornada e necesitan investir o dobre de tempo que os seus compañeiros para adquirir os coñecementos.
 • Solución: primeiro de nada, é necesario descartar que o estudante padeza un trastorno específico de déficit de atención (TDA), que deben diagnosticar e tratar os especialistas. Se non é así, pódese empezar por detectar e anular os elementos que poden distraer ao alumno, como a televisión ou os aparellos de música. Estes estudantes necesitan ter un horario moi delimitado e supervisado por un adulto, que lles obrigue a cumprir no tempo previsto e con menos estímulos no fogar que poidan disturbar o seu estudo.