Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Víctor Maeztu, consultor de Sistemas de Xestión de Calidade de centros educativos

A xestión de calidade afecta os detalles máis minúsculos da dinámica da aula
Por Marta Vázquez-Reina 5 de Xaneiro de 2008
Img victor portada
Imagen: Ned Raggett

A súa experiencia docente como profesor de Primaria, ESO e Formación Profesional, permitiu a Víctor Maeztu, mestre, licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación e doutor en Pedagoxía pola Universidade de Navarra, coñecer moi de preto o funcionamento interno dos centros educativos. Uns coñecementos fundamentais á hora de desenvolver o seu actual labor como consultor en Sistemas de Xestión de Calidade, especialmente en centros e administracións educativas. Actualmente, Maeztu centra a súa dedicación no recentemente creado Centro de Innovación Pedagóxica Urkide, no que participa así mesmo o Colexio Urkide, herdeiro do Colexio Ursulinas de Vitoria, dedicado á investigación de prácticas docentes innovadoras para axudar ao profesorado a desenvolver o seu labor docente nas aulas.

Que beneficios achega a un centro educativo a implantación dun Sistema de Xestión de Calidade?

Ante todo a implantación dun Sistema de Xestión de Calidade significa introducir melloras no centro. Melloras na organización, na xestión, na estrutura, nos procesos, no uso dos recursos… Este sistema iníciase sempre cunha detección dos problemas e deficiencias que afectan á xestión do centro, e coa posterior proposta de solucións para resolvelos a través do desenvolvemento de plans integrais que afectan á totalidade do centro.

E aos pais dos alumnos, de que maneira benefícialles?

Para os pais faise todo máis fácil, sobre todo na parte administrativa
A implantación do sistema nótase externamente, porque a xestión está máis sistematizada e ordenada. Para os pais faise todo máis fácil, sobre todo na parte administrativa. Ademais, a Xestión de Calidade implica que haxa unha maior información sobre como se fan as cousas no colexio, e inclúe así mesmo un sistema de suxestións, queixas e reclamacións ao servizo dos pais. Estes son preguntados periodicamente pola satisfacción que lle ofrecen os servizos do centro. Neste sentido as familias están máis contentas.

Cal é o grao de implicación do profesorado?

A implicación do profesorado é esencial. Por iso, nos centros públicos, á hora de implantar un Sistema de Xestión de Calidade, esíxese que o claustro o aprobe con maioría, para que non haxa profesores que estean en contra do sistema, xa que a implantación é un traballo en equipo e se o equipo non está de acordo é imposible levala a cabo.

En que afecta á tarefa docente?

Un Sistema de Xestión de Calidade axuda a reorganizar as tarefas docentes. O sistema de calidade obriga a xestionar a aula dunha determinada maneira, de modo que todos os profesores réxanse polos mesmos criterios. Xa sexa á hora de avaliar, de apuntar as faltas de asistencia ou de pór as notas. A xestión de calidade afecta os detalles máis minúsculos da dinámica da aula.

Isto non debe ser unha tarefa fácil.

O sistema de calidade leva que os criterios docentes unifíquense
Efectivamente. O maior problema que se presenta á hora de implantar un sistema de calidade nun centro educativo é entrar na aula. O vello devandito “cada maestrillo ten o seu librillo” é certo, e neste caso o sistema de calidade choca frontalmente, xa que leva que os criterios docentes unifíquense. Por exemplo, se un profesor ten unha forma particular de avaliar, debe cambiala para que sexa similar en todas as aulas, de maneira que os criterios de avaliación sexan rituais en todo o centro. Aínda así, aínda que custe ao principio, ao final os profesores móstranse satisfeitos co cambio, porque notan a melloría. A sistematización das boas prácticas que hai en moitos profesores téntase levar dentro da aula con profesores e alumnos concretos, como un paso máis no sistema de calidade.

Cales son as certificacións de calidade que buscan alcanzar normalmente os centros educativos?

O máis habitual nos centros educativos á hora de certificar o seu modelo de xestión de acordo con criterios de calidade é optar pola norma ISO 9001. Outros van máis aló e dirixen os seus esforzos a obter o selo de Excelencia Europea a través da implantación do modelo Europeo de Xestión da Calidade (EFQM). Tamén podemos atopar actualmente centros educativos que obtiveron o ISO 14000, que certifica o Sistema de Xestión Ambiental do centro.

Que proceso ten que seguir un centro educativo para obter unha destas certificacións?

O proceso parte, en primeiro lugar, da vontade de querer implantar o Sistema de Xestión de Calidade no centro, xa sexa por parte da Administración, no caso dos centros públicos, ou do propio centro no caso dos privados e concertados. A partir de aí, contáctase cunha consultora que axudará a pór en marcha o sistema.

Como se desenvolve este labor de consultoría?

É necesario organizar o que o propio centro fai de acordo ás normas que queiran implantar
O labor consiste en organizar o que o propio centro fai de acordo ás normas que queiran implantar. Unhas normas moi concretas no caso do ISO e un pouco máis extensas no EFQM. Este labor desenvólvese a través de sesións de traballo nas que se van identificando e redactando os procedementos e os procesos que progresivamente se irán integrando na dinámica de traballo do centro. Posteriormente, unha entidade certificadora encargarase da avaliación e emitirá a certificación, sempre que o centro cumpra todos os requisitos establecidos na norma.

Canto pode durar este proceso?

O proceso, desde a toma de decisión de implantar un sistema de xestión de calidade ata obter a certificación, tarda entre un ano e medio e dous anos. Un primeiro ano para establecer todo o sistema, elaboralo, escribilo e polo en marcha, e outro medio ano como mínimo de rodaxe do sistema.

Unha vez certificado, como se garante a continuidade do Sistema de Xestión de Calidade?

No caso do ISO, hai empresas auditoras externas que acoden ao centro cada ano ou cada dous anos para facer unha auditoría, na que se comproba que as cousas se están facendo da mesma maneira que cando se obtivo o certificado. O modelo de Excelencia Europea, con todo, persegue a mellora continua. Como se pode medir en puntos, as organizacións normalmente optan por avanzar no seu Sistema de Xestión de Calidade, de maneira que poidan obter o selo de Prata (máis de 400 puntos) ou de Ouro (máis de 500 puntos), neste caso, tamén é unha auditoría externa a que certificará a mellora.