Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Xogos para o reforzo escolar en Infantil e Primaria

Os xogos para aprender cores, letras ou números son un recurso útil para que os pais axuden aos nenos nos primeiros días de clase
Por Azucena García 28 de Setembro de 2012
Img nino ordenador
Imagen: Steve Woods

Falar de reforzo escolar en Educación Infantil parece precipitado. A unha idade á que os nenos deberían xogar, empézanselles a expor ensinos. Con todo, é precisamente a través do xogo como se conseguen os mellores resultados. Aprender as cores, as letras ou os números é sinxelo e ata divertido, se os pais recorren a actividades lúdicas. Internet é o lugar idóneo para atopar o que se necesita, pero non o único. A contorna é unha fonte inesgotable de recursos. Xogos en liña e vídeos axudan aos proxenitores a converterse en mestres dos seus fillos e axudarlles coas súas primeiras leccións nun ambiente lúdico. Neste artigo detállanse varios xogos para axudar aos nenos en Educación Infantil e en Primaria .

Xogos para axudar aos nenos en Educación Infantil

Os xogos en Infantil han de desenvolver a autonomía e a capacidade de comunicación dos nenos

A orde que regula o currículo e a ordenación da Educación infantil establece os contidos e coñecementos que se pretenden nos infantes. Estes relaciónanse cunha serie de ámbitos que os pais poden reforzar en casa a través de xogos, para que os nenos reforcen o aprendido de maneira lúdica. A citada orde recoñece a necesidade de “contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual” dos pequenos “en estreita cooperación coas familias”.

Entre os obxectivos que se perseguen no ciclo Infantil, destaca a construción da propia imaxe, a capacidade de autonomía e o desenvolvemento da comunicación, sobre todo, a través da linguaxe verbal, sen esquecer a linguaxe corporal, artístico, audiovisual e tecnolóxico e lóxico matemático. Nestes aspectos centraranse os primeiros xogos que se propoñan aos nenos.

  • Identificar partes do corpo. É unha das primeiras leccións nas que os pais poden colaborar. Os nenos comezan a distinguir o seu corpo e o dos adultos e os pais poden axudarlles. É sinxelo animarlles a sinalar e nomear as diferentes partes do corpo ou organizar xogos que requiran citar os trazos. Varios xogos en liña, de diferentes niveis, serven de reforzo para que os nenos poidan aprender as partes do corpo humano e, cando sexan máis maiores, continuar cos ósos, os músculos e os diferentes aparellos. Debuxos para pintar e Discovery kids son dous das propostas para niveis avanzados.

  • Adquirir autonomía. Os nenos crecen e han de gañar autonomía. Un bo modo de logralo consiste en deixar que sexan eles mesmos quen realicen actividades cotiás como vestirse, desvestirse ou rutinas de aseo persoal. Cando se teña tempo, para que o pequeno non senta presionado, estas tarefas deben exporse como xogos, co fin de que o neno aprenda a dominalas nun ambiente relaxado.

  • Coñecemento da contorna natural. Os pequenos aprenden a distinguir os animais e os seus sons, para a continuación establecer diferenzas entre seres vivos e inertes. Os pais contribúen a que coñezan as especies animais ou as plantas e a que as distingan do sol ou as rocas, que forman parte do medio natural, pero son inertes. Pequetic é unha ferramenta do INTEF-Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado para axudar aos nenos a mellorar as súas destrezas. Entre outras cousas, expón varios xogos para coñecer o medio natural e os animais.

  • Literatura infantil. Aínda que os menores non saben ler a esta idade, é adecuado que os pais lles lean contos e textos comprensibles para favorecer a iniciación literaria e que esta sexa, “fonte de goce e goce, de diversión e de xogo”, segundo establece o currículo desta etapa. Deste xeito, confíase en estimular o gusto dos nenos pola lectura. Hai lecturas apropiadas para bebés menores de 2 anos.

Xogos para axudar aos nenos en Educación primaria

Os xogos en Primaria han de axudar na adquisición e desenvolvemento de habilidades

Os ensinos mínimos de Educación primaria teñen como finalidade “afianzar o desenvolvemento persoal e benestar” dos nenos, “adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura, á escritura e ao cálculo, así como desenvolver habilidades sociais, hábitos de traballo e estudo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade”.

Para axudarlles na adquisición das competencias que se consideran básicas nesta etapa, os pais poden proporlles diversos xogos para realizar entre os membros da familia ou ben en Internet.

  • Mellorar a expresión oral e a comprensión. Os pais teñen a oportunidade de ensinar aos seus fillos as súas primeiras palabras e son testemuñas dos avances na expresión oral. Un aspecto importante neste contexto é a comprensión da realidade. Un xogo moi sinxelo consiste en pedir aos nenos que expliquen algo que fixesen durante o día ou algo divertido que lles ocorreu. A páxina web Childtopia recompila ademais unha serie de contos para que os pequenos escoiten e respondan logo a diversas preguntas acerca dos mesmos.

  • Practicar matemáticas. As matemáticas constitúen unha das materias máis temidas polos nenos, por ser unha das máis difíciles. Os xogos son especialmente interesantes neste caso para facilitar a súa aprendizaxe. Desde aprender os números ás raíces cadradas ou as fraccións, cuxa comprensión se pode mellorar mediante vídeos. O INTEF expón Problemáticas Primaria, que se basea na resolución de problemas e dá prioridade, entre outros aspectos, ao razoamento e a creatividade.

  • Competencia dixital. O manexo dos computadores é hoxe en día case unha necesidade. A alfabetización dixital é un aceno de identidade dos menores, que cada vez empregan máis Internet no seu día a día. Hai xogos para aprender a manexar o rato (exposto para alumnos de Infantil), mentres que “O mundo de Fantasmín” pretende facilitar a asimilación de contidos curriculares a través de varias probas que debe superar o estudante.

  • Achegamento á cultura e á arte. A expresión artística é un aspecto que se traballa cos nenos desde a gardaría. Desde pequenos, anímaselles a expresarse a través dos debuxos. A música e a plástica teñen un aliado en “Proxecto Primartis“, que busca “o desenvolvemento das facultades creativas e a aprendizaxe de conceptos básicos de ambas as disciplinas” por parte dos menores.