Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bibliotecas escolares, como sacar partido aos seus servizos

As bibliotecas escolares, ademais de prestar libros, facilitan a conexión gratuíta a Internet, a impresión de documentos ou o acceso das familias
Por Azucena García 18 de Xaneiro de 2013
Img libroslistado

As bibliotecas escolares son un espazo para a aprendizaxe. Ademais de contar cun volume de libros que facilita aos alumnos a realización de traballos académicos, dispoñen dunha oferta de servizos moi interesante. Estudantes, e nalgúns casos as súas familias, poden levar a casa libros de consulta, acceder de maneira gratuíta a Internet ou imprimir documentos. Ademais, nelas organízanse actividades de fomento da lectura e outras que apoian un maior rendemento na aula. Neste artigo detállanse as posibilidades que ofrecen as bibliotecas dos centros educativos e como sacarlles partido.

Un estudo sobre bibliotecas escolares desvelou os principais beneficios destas e todas as posibilidades que reportan tanto aos alumnos como ás súas familias. O traballo realizouno a Subdirección Xeral de Estatística e Estudos do Ministerio de Educación, pertencente ao Plan Estatístico Nacional, e analizou datos relativos ao equipamento, as instalacións, actividades e recursos materiais, económicos e humanos. Deste xeito, a partir dos resultados, puxéronse de manifesto os servizos aos que se pode sacar partido.

A relevancia deste traballo, levado a cabo durante o curso 2010-2011, é que ata o momento carecíase de información similar, polo que se recorreu aos centros docentes públicos e privados de Primaria, Secundaria, Bacharelato, Educación Especial, Formación Profesional e Programas de Cualificación Profesional Inicial para coñecer a situación e, o máis importante, a evolución destas instalacións. En total, ata 15.100 centros responderon as enquisas expostas.

Aproveitar os servizos das bibliotecas escolares

Dos resultados do citado estudo, obtivéronse datos que afectan os centros de todo o país. O seu interese propiciou que se previu realizar o estudo cada ano. De momento, do actual, destacáronse os principais servizos que ofrecen as bibliotecas escolares.

 • Máis de 2.000 exemplares de consulta e préstamo.

  O 65,7% das bibliotecas escolares, tres cuartas partes, conta cunha ampla colección de fondos. En concreto, máis de 2.000 exemplares a disposición dos estudantes. O resto ten máis de 5.000 títulos. A todos estes libros tamén poden acceder as súas familias e persoas alleas ao centro, e nun 73,3% dos casos permítese o préstamo domiciliario. Deste xeito, na era de Internet, é posible gozar aínda da consulta en papel. Os alumnos poden dispor de maneira individual dos títulos accesibles na biblioteca. Ceuta, Melilla, A Rioxa, Galicia e Asturias contan co maior número de bibliotecas con máis de 5.000 volumes. Illas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidade Valenciana e País Vasco destacan por ter máis centros con menos de 2.000 exemplares.

  Este material complétase con fondos audiovisuais e electrónicos, documentos específicos para alumnado con necesidades educativas especiais (adaptados), publicacións periódicas impresas -incluídos os anuarios e informes- e, en ocasións, as bibliotecas poden ter xogos e xoguetes didácticos para os máis pequenos.

 • Acceso gratuíto a Internet.

  O acceso, en ocasións, está restrinxido a páxinas de consulta, pero resulta moi práctico para os estudantes, xa que poden coñecer se os exemplares que necesitan están dispoñibles na biblioteca ou acceder á súa versión dixital. Seis de cada dez bibliotecas proporcionan aos usuarios acceso á Rede, sobre todo, os centros públicos.

 • Impresión de documentos.

  Aínda que a maioría dos estudantes posúen unha impresora nos seus fogares, isto non ten por que ser sempre así. Para estes casos, o 62,2% das bibliotecas pon impresoras a disposición dos alumnos, para que poidan imprimir desde os computadores ou ben fotocopiadoras para sacar copias dos libros de consulta. Este servizo non sempre é gratuíto, aínda que o seu custo apenas alcanza uns céntimos.

 • Fomento da lectura.

  Nas bibliotecas non só é posible a consulta, senón que nalgunhas se reserva tamén espazo para a lectura ou se organizan actividades para o seu fomento entre os estudantes. De feito, estas últimas son habituais: case o 91% dos centros enquisados promoven este hábito entre os estudantes, o que lles axuda a familiarizarse cos libros e adquirir un costume de gran interese para a súa formación. Para iso, seis de dez centros contan con máis de 25 postos de lectura ou consulta e case dúas de cada dez duplican esta cifra.

  Para os alumnos con necesidades educativas especiais, o 8,4% das bibliotecas conta con postos de lectura adaptados, mentres que o 14,6% ofrece hardware e o 11,5% software tamén adaptados.

 • Actividades de apoio ao currículo.

  Posto que forman parte do centro, estes espazos aprovéitanse para completar a formación dos alumnos. Impártense seminarios e conferencias ou se proxectan traballos audiovisuais que axudan a mellorar os coñecementos sobre un tema, como no caso de documentais ou películas históricas. Ademais, no 43,4% dos centros, desenvólvense outras actividades relacionadas co tratamento da información e a competencia dixital.

 • Apertura 20 horas semanais ou máis.

  O 40% das bibliotecas escolares abre as súas portas durante un tempo considerable para facilitar que os estudantes poidan acceder ás súas instalacións. Os horarios máis amplos corresponden aos centros públicos de Secundaria e Formación Profesional, que coinciden cos estudos nos cales os alumnos han de realizar un maior número de traballos ou requiren máis horas de estudo.

Bibliotecas escolares

As bibliotecas escolares localízanse, como o seu propio nome indica, nos centros docentes. Nelas cóntase con centos de volumes físicos, para que os estudantes consulten o material necesario para a realización de traballos escolares. Segundo as súas dimensións, poden dispor tan só dunha sala de consulta ou estar dotadas, ademais, dun espazo para a lectura e o desenvolvemento doutras actividades complementarias.

Algúns centros dispoñen de equipamento e recursos adaptados para alumnado con necesidades educativas especiais

En xeral, só está permitido o acceso a alumnos e profesores, pero algunhas instalacións admiten tamén a persoas alleas ao centro. Nestes casos, non sempre se contempla o préstamo domiciliario para estas, posto que se dá preferencia aos estudantes para deixar sempre as coleccións á súa disposición.

Algúns centros dispoñen, mesmo, de equipamento e recursos adaptados para alumnado con necesidades educativas especiais. Teñen postos de lectura, hardware e software específicos.