Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Educación en casa

O ensino en familia, segundo as leis españolas, non é un delito
Por mediatrader 8 de Marzo de 2006

Fronte ao ensino regulado, moitas familias optan por educar aos seus fillos e fillas en casa, por motivos ideolóxicos, relixiosos ou pedagóxicos. Esta realidade, habitual e regulada en Estados Unidos, empeza a estenderse aos poucos nas familias españolas. Países europeos como Dinamarca, Irlanda, Bélxica, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suíza, Reino Unido e Austria recoñecen o dereito dos pais á escolarización en casa. En España, Grecia e Holanda a lei non está do todo clara.

No noso país esta opción non está reglamentada e a escolarización é obrigatoria. Por iso, quen opta por educar aos fillos en casa ten que demostrar nas continuas inspeccións do Ministerio de Educación que lles está procurando unha adecuada formación.

Algunhas familias foron denunciadas por non escolarizar en centro educativo aos seus fillos ante os departamentos de benestar social. A maioría dos xuíces desestimaron os casos ao comprobar que non existía desatención nin un abandono das súas obrigacións. Un un dos recursos o Tribunal Supremo de Xustiza resolveu que a educación en familia, segundo as leis españolas, non é un delito.

Diversas causas levan aos pais a decantarse por este tipo de educación. Por exemplo, poida que ao neno cústelle aprender e necesite unha atención personalizada ou, pola contra, que asimile con gran facilidade todo e abúrrase en clase. En moitos casos, a decisión ten que ver con que os pais discrepan da ideoloxía e os valores que transmite o ensino. Algúns disienten tamén co tipo de materias que se imparten e como se imparten; por exemplo, poida que crean necesaria unha maior formación artística ou que consideren que o exame non é un método de avaliación adecuado nin necesario. Existen moitas outras circunstancias concretas que levan a educar en casa, pero a motivación predominante é de tipo pedagóxico: preferir que os fillos se eduquen de maneira activa, interactuando co medio ambiente e sendo os seus mestres aqueles que máis os coñecen e quérenlles, é dicir, os seus proxenitores.

Argumentos en contra

Dous son os principais argumentos que se esgrimen en contra da educación en casa. O primeiro é que os pais non teñen a capacidade necesaria para formar aos seus fillos. Os defensores da educación en casa rebaten esta teoría razoando que se ensinan procesos complexos como andar ou a falar, con máis razón poderán transmitir coñecementos. O segundo argumento é que os nenos non aprenden a socializarse se non van ao colexio. Os seus seguidores, en cambio, cren que socializándose con adultos os nenos adquiren madurez, e ademais lembran que existen outros espazos para relacionarse con outros nenos: o parque, o barrio, a familia, etc.

O principal erro que se comete ao iniciarse na educación en casa é imitar a dinámica da escola, ciñéndose a un horario, empregando libros de texto, etc. Isto é prexudicial porque ao neno alármalle pensar que os seus pais se converteron nos seus profesores. O recomendable é educar de maneira natural, aproveitando todas as ocasións que o día a día ofrece: por exemplo, se hai un insecto en casa pescudar a que especie pertence, se algún membro da familia enferma, explicar en que consiste a enfermidade e o funcionamento dos órganos afectados, ou se se ve a unha muller embarazada abordar todo o referente á reprodución e a sexualidade.

Constantes preguntas

Os propios nenos brindan as oportunidades máis propicias para explicarlles algo mediante as súas constantes preguntas, que hai que contestar sempre, xa que é cando máis receptivos están. Ademais hai que contestar de maneira exhaustiva e recorrendo a ferramentas para obter datos. De feito, unha das cualidades máis positivas da educación en casa é que non só se lles informa, senón que se lles ensina onde buscar información. Desa maneira, sabendo aproveitar as posibilidades que ofrece Internet, os mapas, ou as enciclopedias, os nenos poderán aprender dunha maneira activa e autónoma. Así mesmo, os adeptos a este sistema educativo afirman que os coñecementos adquiridos non se esquecen porque no canto de memorizalos, como é habitual na escola, compréndense en profundidade.