Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Empresas de clases particulares

Un negocio en auxe que move en España ao redor de 300 millóns de euros anuais
Por Marta Vázquez-Reina 19 de Outubro de 2007

Axuda cos deberes, reforzo escolar ou preparación de exames, sempre a domicilio, son algunhas das fórmulas que ofrecen as distintas empresas de xestión de clases particulares que desde hai cinco anos proliferan no noso país. Un novo modo de profesionalizar un sector que move en España ao redor de 300 millóns de euros anuais. Nunha actividade na que até agora só participaban dous actores, profesor-alumno, xorde esta nova figura intermediaria, cuxa labor non se limita unicamente a pór en contacto ás dúas partes, senón que participa activamente no servizo desde o principio até o final: selecciona ao profesorado, avalía ao alumno e asígnalle o profesional máis adecuado segundo as súas necesidades; ademais, adicionalmente, ocúpase do seguimento pedagóxico do estudante. Evidentemente, estes servizos personalizados supoñen que o custo de recibir clases particulares por esta vía sexa normalmente superior ás clases tradicionais.

Quen son

Quen son

A tarefa de atopar profesorado particular paira os fillos en idade escolar sempre foi un proceso complicado no que funcionou sobre todo a boca a boca, anuncios nos colexios, ou ultimamente os anuncios particulares en taboleiros de Internet especializados. Este foi o nicho de mercado, pendente de explotar, co que se atoparon varias empresas paira crear un novo servizo educativo no noso país.

En tan só uns anos, as empresas dedicadas á xestión e intermediación de clases particulares a domicilio multiplicáronse polo territorio español

En tan só uns anos, as empresas dedicadas á xestión e intermediación de clases particulares a domicilio multiplicáronse polo territorio español, algunhas creando delegacións ou franquías en diversos puntos da xeografía, como Educa-System, Acadomia, Talenta ou Educabitat; outras, limítanse a só dúas cidades, como En Clase presente en Madrid e Valencia, ou Iberclase en Madrid e Zaragoza, ou a unha zona xeográfica determinada, como o caso de Schoola en casa no levante, con axencias en Alacante, Valencia e Murcia. Outras cidades españolas, xeralmente capitais de provincia, contan con empresas destinadas a proporcionar este servizo unicamente neses puntos, por exemplo Centro Alcora presente en Madrid, Vía Académica en Barcelona ou Cognoshome na Coruña.

Educa-System foi a pioneira en España neste tipo de servizos. Comezou a súa actividade en Barcelona a principios de 2003 e na actualidade conta con 14 centros propios nas principais cidades do país, una rede que pronto se verá ampliada con “tres delegacións máis este ano e catro o próximo”, tal como apunta Sebastián Triviere, fundador e presidente da compañía. Con máis de 4.000 profesores na súa carteira, Educa-System imparte preto de 8.000 horas mensuais de clases a domicilio.

Dentro do grupo das veteranas atópase tamén Acadomia, presente en España desde o 2003 pero apoiada por unha ampla traxectoria no sector en Francia, onde xurdiu esta empresa en 1989. Cunha expansión a través do sistema de franquías, actualmente conta con 45 axencias en España. Tamén de orixe francesa (desde a súa recente fusión con Methodia) é Talenta, que ofrece un equipo pedagóxico de máis de 3.000 profesionais, repartidos entre as súas oficinas propias en Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla e Valencia.

Aínda que a súa aparición foi posterior, Educabitat conta na actualidade cun equipo de máis de 1.500 profesores que o pasado ano impartiron clases particulares a preto de 1.000 alumnos. Con 25 axencias franquiciadas repartidas por toda España, espera terminar o presente curso con 5 delegacións máis.

Que ofrecen

As materias máis solicitadas adoitan ser Matemáticas, Inglés, Física e Química e Lingua

A maioría das empresas consultadas ofrecen os seus servizos de clases particulares a domicilio paira todos os niveis educativos: Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), Formación Profesional, Bacharelato e Universidade. No entanto, a pedra angular de todas elas son as clases dirixidas a nenos en idade escolar, entre os que destacan concretamente os estudantes diso. As empresas apuntan que as materias máis solicitadas adoitan ser, por esta orde: Matemáticas, Inglés, Física e Química e Lingua.

Ademais, segundo as necesidades específicas de cada alumno, a oferta educativa das empresas de clases particulares adáptase a distintas fórmulas:

  • Apoio cos deberes: o profesor ou profesora, ademais de axudar na realización dos deberes, paira o que moitos pais hoxe en día non dispoñen de tempo, insignia a estudar con método, técnicas de estudo, organización e planificación.
  • Apoio escolar regular ou especifico: o profesor axuda ao alumno a reforzar os contidos apresos en clase, orientándolle nos métodos mais eficaces paira asimilar os contidos e centrándose nas materias nas que o alumno atope máis dificultade. Así mesmo, ofrécese o apoio específico paira materias concretas nos casos que o alumno está atrasado ou ten dificultades coa aprendizaxe desa materia.
  • Preparación paira os exames: durante uns meses previos á época de exames, o profesor céntrase na preparación destes co alumno, realizando exercicios, probas, etc.
  • Repaso de vacacións: outra de formúlalas ofrécense son as clases de repaso de vacacións, xa sexa no verán, semana santa ou nadal, paira repasar aquelas dificultades que se atopou o alumno durante o curso ou reforzar os contidos paira o próximo.
  • Clases de idiomas: case todas as axencias posúen una sección específica de idiomas dedicada á impartición de clases tanto de linguas estranxeiras como autonómicas.

Por outra banda, algunhas destas empresas ofrecen fórmulas adicionais que se afastan da formación puramente escolar. É o caso de Talenta, que ten a disposición un servizo de adestradores persoais deportivos paira recibir clases particulares de natación, de tenis ou de esquí, entre outros deportes. Ademais, inclúe tamén na súa oferta educativa un servizo de logopedia a domicilio, que permite dispor dun logopeda en casa a aqueles alumnos que, cun diagnóstico previo, precisen de sesións de intervención por un especialista.

Non hai que esquecer que moitas destas empresas inclúen tamén una oferta educativa paira adultos que queiran ampliar a súa formación en varias materias como idiomas ou informática.

Vantaxes sobre as clases tradicionais

Até aquí, poderíase dicir que non existe ningunha diferenza entre a achega que podería dar á educación particular a domicilio una destas empresas en comparación cos profesores particulares independentes. Cales son entón as vantaxes que supón contratar un servizo destas características?

Os profesores

O requisito imprescindible en case todas elas é que o profesor posúa una titulación universitaria, xa sexa diplomatura ou licenciatura

En primeiro lugar, ao facer uso destes servizos, os pais evítanse a engorrosa tarefa que supón en moitos casos a procura e selección do profesor ou profesora máis adecuado paira os seus fillos, xa que, por suposto, esta é a función principal destas empresas, que en curto prazo de tempo (dous ou tres días) proporcionan un profesor que se axuste ao horario que determine a familia, que se desprace ao lugar indicado e que, en todos os casos, pode ser substituído por outro si xurdíselle algún problema puntual paira impartir as clases ou si existise algún tipo de incompatibilidade co alumno.

Todas as empresas consultadas destacan a rigorosidade coa que son elixidos os profesores a través dun exhaustivo proceso de selección. O requisito imprescindible en case todas elas é que o profesor posúa una titulación universitaria, xa sexa diplomatura ou licenciatura, aínda que no caso de Talenta, tamén poden impartir clases universitarios dos últimos anos de carreira. Así mesmo, nalgunhas destas empresas requírese algún tipo de experiencia docente previa ou, como en Centro Alcora, onde destacan que a maioría do profesorado realizou o CAP (Curso de Aptitude Pedagóxica) que os capacita especialmente paira o ensino.

Respecto da asignación de profesores, a liña xeral é que paira estudantes de Primaria e do primeiro ciclo diso (1º e 2º) o profesor teña como mínimo a diplomatura de Maxisterio nalgunha das súas especialidades ou a licenciatura en Pedagoxía. Nos niveis educativos superiores, o profesor normalmente posúe titulación superior na materia específica paira a que estea designado; por exemplo, paira impartir clases de Matemáticas a un alumno de 4º diso, o profesor poderá ser un licenciado en Matemáticas ou Económicas ou un Enxeñeiro medio ou superior, e no caso dun alumno de Bacharelato que necesite reforzar o latín poderá contar cun licenciado en Filoloxía ou en Humanidades.

En moitos casos, os profesores contan ademais cun importante apoio paira realizar o seu labor por parte das axencias. No caso de Educabitat, impártese ao profesorado una formación pedagóxica previa e dótaselle de recursos didácticos paira impartir as clases a través de una Intranet. Talenta pola súa banda, pon a disposición dos profesores un equipo de pedagogos con ampla experiencia ao que se poden dirixir paira resolver calquera tipo de dúbida ou consulta; do mesmo xeito que Acadomia, que ademais deste apoio pedagóxico, grazas a un acordo co Grupo Editorial SM, achega aos seus profesores multitude de recursos educativos: cadernos de apoio, temarios educativos ou una biblioteca dixital con contidos e actividades paira preparar as clases.

Apoio pedagóxico e seguimento

O asesor pedagóxico avalía o nivel de coñecementos do estudante e as súas dificultades, paira determinar un plan de traballo

Outra das vantaxes que ofrecen estas empresas fronte aos profesores particulares tradicionais é o labor de apoio e orientación pedagóxica, tanto ao alumno como aos pais e profesores, ademais dun seguimento personalizado da evolución do alumno; estes servizos van incluídos nos custos da matrícula.

Asesor pedagóxico, coordinador, responsable de estudos ou asesor docente, son algunhas das denominacións que as empresas dan á figura que se encarga do proceso educativo do alumno desde a súa incorporación, e que, en todos os casos, está a disposición dos pais e profesores paira realizar calquera consulta ou valoración sobre o desenvolvemento do programa educativo, xa sexa a través do correo electrónico, do telefóno ou en persoa. Estes profesionais da pedagoxía son os responsables de realizar una primeira avaliación do alumno antes de comezar as clases, ben a través de una entrevista persoal co estudante, como é o caso de Educabitat ou Talenta, ou ben tras un test de avaliación como en Centro Alcora; no caso de Acadomia ou Educa-System, esta avaliación realízase tras a primeira clase do alumno. O asesor pedagóxico avalía o nivel de coñecementos do estudante e as súas dificultades, paira posteriormente determinar un plan de traballo que se adapte ás súas necesidades. Por suposto, como recalcan desde Educa System, aínda que os asesores aconsellen un ritmo determinado de clases, os pais ou responsables do alumno teñen total liberdade paira fixalas como o desexen.

Este asesor ou coordinador será o responsable así mesmo do seguimento da evolución do alumno xunto cos profesores. Periodicamente (entre dous e seis semanas) realízase una avaliación da evolución do estudante e infórmase aos pais. Adicionalmente, algunhas destas empresas ofrecen tamén o seguimento de cada una das clases, nalgúns casos como en Acadomia, a través dun “Caderno de Seguimento” que permanece no domicilio do alumno, onde o profesor anota o desenvolvemento de cada clase e os obxectivos alcanzados. No caso de Talenta, o seguimento ofrécese on-line, a través da unha área privada na súa propia Web pódese consultar un breve informe de cada clase así como a valoración semanal do alumno que realiza o profesor.

Canto custan?

Os custos de cada hora de clase dependerán do nivel educativo do alumno, aumentando progresivamente a medida que se sobe de nivel

Evidentemente, estes servizos adicionais que ofrecen as empresas de clases particulares están reflectidos no custo das mesmas. En primeiro lugar, paira acceder a elas hai que desembolsar un importe de matrícula paira formalizar o contrato, que ten una duración dun curso académico. Este importe varía segundo a empresa consultada, sendo o máis elevado (75 euros) o de Talenta. Un pouco menos sairía a matrícula en Educa-System (65 euros), pero coa vantaxe adicional de que inclúe a toda a familia, é dicir, se outro membro da unidade familiar decide recibir clases nalgún momento do curso académico, non terá que volver abonar o custo de matriculación; así mesmo, Educa System, a través dun acordo coa Federación Española de Familias Numerosas (FNEF), ofrece a este colectivo un desconto do 50% na matrícula así como una hora de clase gratuíta. Acadomia tamén inclúe a toda a familia no prezo de matrícula anual, que ascende a 69,80 euros, aínda que esta empresa ofrece ademais a posibilidade de matrícula trimestral (31,20 euros) ou semestral (49,90 euros). Pola súa banda, Educabitat ten un importe máis reducido de matrícula inicial (18 euros), pero con todo por cada mes de permanencia o alumno deberá abonar 6 euros adicionais.

Respecto dos custos de cada hora de clase, estes dependerán en todos os casos do nivel educativo do alumno, aumentando progresivamente a medida que se sobe de nivel; así as clases paira un neno de primaria serían as máis económicas, mentres que as dirixidas a un universitario terían o custo máis elevado. Nalgúns casos, como en Educabitat ou Educa System, o importe está determinado así mesmo polo número de horas que se contrate, cantas máis clases máis reducido será o prezo. Por outra banda, a materia impartida ou a fórmula elixida de clases poden influír nalgúns casos no custo final.

Paira obter un exemplo concreto, CONSUMER EROSKI consultou a catro destas empresas sobre o custo específico das clases paira un estudante de segundo diso que necesita reforzar a materia de Matemáticas. Como xa se mencionou, tanto en Educa System como en Educabitat este depende do número de horas contratadas, deste xeito, en Educa System, onde se require contratar como mínimo 12 horas de clase, a hora ten un custo de 19 euros, baixando a 18 ou 17 euros dependendo da medida en que se superen estes mínimos; pola súa banda Educabitat ofrece un prezo de 16 euros a hora se se contratan dúas horas á semana, 15,50 euros se son tres e 14,50 si as clases elévanse a catro semanais. Os prezos de Talenta e Acadomia con todo son fixos, independentemente do número de horas de clase, en Acadomia teñen un custo de 19 euros a hora e en Talenta o máis alto a 21,90 euros a hora.

En canto á forma de pago, en todas as empresas consultadas realízase a través dun talonario de cheques ou cupóns por clase. Una vez contratado o servizo, o usuario adquire un número de talóns, dependendo das horas que vaia recibir, que corresponden cada un a unha hora de clase. Estes talóns entréganse ao profesor una vez finalizada a clase, constando así o rexistro de que foi recibida. Esta fórmula, tal como informan desde Acadomia, ten a vantaxe de que se non se imparte una clase, xa sexa pola non dispoñibilidade do profesor ou do alumno, esta non se cobra, podéndose utilizar o talón correspondente paira a próxima clase.