Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Ler en casa cos nenos: por que é importante

As actividades temperás de lectura no fogar melloran a formación da competencia lectora dos nenos
Por Azucena García 12 de Febreiro de 2014
Img leer hd
Imagen: ThomasLife

A estimulación da linguaxe no fogar axuda aos nenos a mellorar a súa competencia lectora. Os pais que len en casa exercen como modelos dos seus fillos, que con probabilidade sentirán un maior interese pola lectura. Ler cos pequenos desde a etapa de Educación Infantil axúdalles a adquirir este hábito. Quen leron desde unha idade temperá destacan xa en Primaria polas súas aptitudes e son máis proclives ao éxito educativo. Neste artigo detállase a importancia de fomentar a lectura no fogar, a vantaxe de ler antes de Primaria e como pode estimular o desenvolvemento da linguaxe no ámbito familiar.

Fomento da lectura no fogar

O ambiente familiar é determinante na etapa educativa. As prácticas e costumes que os nenos adquiren en casa axúdanlles ao éxito no colexio. É un esforzo de todos, pero o grupo de referencia é a familia e nela fixaranse para construír os seus hábitos. A importancia de transmitir aos pequenos o gusto pola lectura non é unha cuestión baladí. De acordo aos datos do Ministerio de Educación, no noso país, calcúlanse “21 puntos de diferenza na lectura en cuarto curso de Primaria segundo o ambiente familiar e a estimulación lingüística”. Este resultado extráese da avaliación PIRLS, que mide o progreso en comprensión lectora.

As actividades de lectura realizadas no ámbito doméstico teñen “un efecto permanente”

A páxina web Ler.es dispón dun espazo dedicado ás familias, con consellos para fomentar a lectura no fogar. Lembra que as actividades de lectura realizadas no ámbito doméstico teñen “un efecto permanente” e achega distintos estudos que defenden o vínculo positivo entre a familia e a lectura.

Un deles é o Informe Eurydice sobre o ensino da lectura en Europa. Nel dáse relevancia ao ambiente familiar e a práctica de ler no tempo de lecer como “dous factores externos á escola que inflúen no desenvolvemento e rendemento en lectura”. As actividades de lectura no fogar estímanse “fundamentais para o desenvolvemento das habilidades lectoras dos nenos, especialmente antes da escolaridade”, polo que se subliña a importancia de que os pais apoien e motiven aos fillos como un modo de influencia positiva no seu rendemento educativo.

Ler antes de Primaria

En Primaria, cando os pequenos comezan no colexio, é frecuente que xa saiban ler ou, polo menos, que se defendan na lectura. Pero ademais é importante que os nenos, antes desta etapa, comezasen a escribir palabras. As habilidades lectoescritoras ensinadas polos proxenitores ou desenvolvidas en Educación Infantil son moi valiosas de face ao futuro académico. “Durante o desenvolvemento do neno, o tempo dedicado ás actividades relacionadas coa alfabetización é esencial para a adquisición das destrezas lectoras e de escritura, e os efectos poden ser de longa duración”, apunta PIRLS.

Quen desenvolven as habilidades de lectura e escritura na época preescolar obteñen mellor puntuación nas avaliacións

Mesmo se adxudica un valor: “Hai unha diferenza de 60 puntos no rendemento da lectura en PIRLS a favor daqueles que mellor desenvolveran as habilidades de lectura e escritura na época preescolar”. En casa, os pais poden aproveitar oportunidades distintas para fomentar a competencia lectora entre os fillos. Eurydice propón implicarse desde a primeira infancia, xa que se acentúa o impacto das accións nos pequenos. Estas actividades “fomentan o desenvolvemento das destrezas orais do neno e as súas capacidades cognitivas xerais”.

Ao acompañar aos fillos neste proceso, convén que os proxenitores sigan unha serie de pautas antes, durante e despois da lectura. Deste xeito, como paso previo ao acto de ler, recoméndase axudarlles a reflexionar sobre o contido, a lembrar o que xa coñecen sobre o tema ou a identificar palabras familiares. Durante a lectura, é adecuado centrar a atención na comprensión do texto e nas imaxes que o acompañan. Por último, unha vez concluída a lectura, valórase que os pais conversen cos fillos sobre o que leron para saber se o comprenderon ou se son capaces de facer un resumo.

Como pode a familia estimular o desenvolvemento da linguaxe

Estudos realizados ata o momento propoñen tres actividades para que os pais implíquense no fogar no hábito lector dos fillos: ensinarlles destrezas específicas de lectura, escoitarlles cando len e lerlles. Ademais, a avaliación PIRLS ou Estudo Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (Progress in International Reading Literacy Study) recolle unha escala de “Actividades temperás de lectura e escritura”. Esta escala prepárase a partir das respostas dos pais a quen se pregunta acerca da etapa preescolar. Apoiado pola Asociación Internacional para a Avaliación do Rendemento Educativo (IEA), PIRLS determina que un ambiente familiar que estimula o desenvolvemento da linguaxe é aquel onde:

  • Os pais len libros aos seus fillos.
  • Contan historias aos seus pequenos.
  • Tamén cantan cancións cos seus fillos.
  • Os pais xogan cos nenos coas letras do alfabeto.
  • Os proxenitores falan sobre o que están a facer os pequenos ou sobre textos que leron.
  • A familia manexa xogos de palabras cos fillos.
  • Anímase aos nenos a ler en voz alta letreiros e etiquetas.