Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Defensor do Profesor

Un servizo de apoio, orientación e asesoramento que atende aos profesores ante calquera tipo de conflito nas aulas
Por Marta Vázquez-Reina 21 de Novembro de 2007

Defensor do Profesor, Defensor do Docente ou SOS Bullying son algunhas das denominacións que as distintas delegacións autonómicas ou rexionais da Asociación Nacional de Profesores (ANPE) pon ao servizo dos docentes ante o imparable incremento das situacións de acoso e violencia nos centros educativos. A través de liñas telefónicas e direccións de correo electrónico especialmente habilitadas para este servizo, os profesores poden denunciar de forma anónima os distintos conflitos nos que ven envolvidos durante a práctica docente.

Acoso escolar, mobbing, bullying, son algúns dos termos cos que frecuentemente se denuncian os conflitos aos que ven sometidos os alumnos nas aulas, pero que ocorre cando a victima é o profesor? Indisciplina, vandalismo, agresións verbais ou físicas, intimidación ou ameazas son algunhas das situacións ás que se poden enfrontar os docentes dos centros educativos hoxe en día, creando escenarios que entorpecen ou impiden o desenvolvemento normal da actividade docente e afectan tanto á calidade do ensino como á saúde laboral e o estado emocional dos profesores. Uns problemas ante os que o profesor en numerosas ocasións sente indefenso.

Un servizo gratuíto de atención e axuda psicolóxica, e nalgúns casos xurídica

“O meu traballo é inútil”, “estou desesperada”, “sinto humillado” ou “teño medo pola miña integridade física” son algunhas das frases expresadas polos docentes que utilizan os distintos servizos de Defensa ao Profesor postos en marcha en varias comunidades autónomas pola Asociación Nacional de Profesores (ANPE). Un servizo gratuíto de atención e axuda psicolóxica, e nalgúns casos xurídica, que esta asociación puxo en marcha hai dous anos ante o incremento dos problemas de convivencia escolar entre profesores e alumnos.

ANPE Madrid foi a primeira en instaurar este servizo de axuda, nun principio dirixido aos profesores de ensino público da súa comunidade, con todo, desde o seu inicio, non só atendeu tamén a profesores de centros concertados e privados, senón que tamén recibía numerosas chamadas doutras comunidades. Deste xeito, ANPE, para favorecer a operatividade e atención personalizada a quen o requiran, ha ido instaurando este servizo a nivel autonómico en catorce comunidades máis.

Como funcionan

O Defensor do Profesor é un servizo telefónico gratuíto ao que o docente se pode dirixir para expor a situación conflitiva na que se ve envolto. Normalmente a chamada é atendida por un psicólogo ou psicopedagogo especialista na atención de problemas relacionados coa ansiedade e a tensión dos docentes. A chamada, que é totalmente confidencial, pode ser atendida no momento, segundo os horarios de cada comunidade, ou remitir a un contestador automático no que o interesado pode expor o seu problema e posteriormente ser contactado polo equipo de atención.

As chamadas duran aproximadamente tres cuartos de hora, prolongándose ás veces ata unha hora

Cada caso aténdese individualmente, asesorando a cada persoa e recomendándolle as accións que se poden emprender para que os axentes sociais interveñan para deter o problema se é necesario. Algunhas veces, a chamada consiste basicamente nunha atención psicolóxica, na que o profesor unicamente busca unha maneira de exteriorizar o seu problema; con todo, outras veces, se a situación requíreo, ofrécese tamén apoio administrativo e profesional a través da infraestrutura sindical de ANPE e se fose preciso, o asesoramento e apoio do servizo xurídico da organización. Mesmo, se o interesado autorízao, pódese tratar o asunto directamente a través do delegado sindical na zona, que se encargará de falar co colexio ou co inspector territorial correspondente. Segundo a información do Defensor do Profesor de ANPE Madrid, onde se reciben unha media de sete chamadas diarias, estas duran aproximadamente tres cuartos de hora, case nunca menos de media hora, prolongándose ás veces ata unha hora.

Por outra banda, a maioría dos Defensores do Profesor contan cunha conta de correo electrónico habilitada especialmente para os profesores que queiran optar por comunicar os seus problemas por esta vía. Posteriormente, sempre que se proporcionen os datos suficientes, o servizo de atención ponse en contacto co remitente no caso de que se trate dun asunto de envergadura.

O 60% dos profesores quéixanse de ter dificultades para dar as clases

Ademais de atender ao profesorado, outro dos obxectivos do Defensor do Profesor é recoller toda a información que lles chega, de tal maneira, que se converta nun observatorio sobre a incidencia da violencia escolar e as súas implicacións co profesorado. Unha información que posteriormente se pode trasladar á administración para que estableza as medidas necesarias para atallar os problemas dos docentes na aula.

Neste sentido, o pasado ano ANPE publicou os primeiros datos correspondentes ao primeiro ano do servizo do Defensor do Profesor, onde se revelaban algúns datos tan significativos como que o 65% do profesorado que se dirixiu ao Defensor sentía desatendido polo centro educativo no que exercía o seu labor docente, ou que un 30% deles tiñan depresión diagnosticada. Así mesmo, este estudo, baseado nas 1.400 chamadas recibidas, achega datos sobre os problemas que con maior frecuencia son motivo de reclamación por parte dos profesores: o 60% quéixase de ter dificultades para dar clases, o 20% de recibir insultos dos alumnos e outros 20% insultos e ameazas por parte dos pais. Por outra banda, cabe destacar deste estudo que o 58% das reclamacións proveñen de profesores de secundaria e o 30% de primaria, mentres que o 12% restante corresponden a outros niveis como infantil e Formación Profesional.

Teléfonos do Defensor do Profesor

 • Madrid: 91 522 08 27
 • Estremadura: 924 24 99 24
 • Castela León: 902 10 54 13
 • A Rioxa: 941 25 47 36
 • Cantabria: 646 652 524
 • Andalucía: 902 10 46 38
 • Valencia: 676 269 768
 • Málaga: 952 27 40 88
 • Xaén: 953 22 39 13
 • Murcia: 902 07 51 01
 • Castela a Mancha: 679 461 155
 • Cataluña SOS Bullying: 620 489 332
 • País Vasco: 945 25 42 23
 • Ourense: 663 596 959
 • Galicia: 650 375 050
 • Asturias: 618 590 028
 • Navarra: 676 559 699
  SOS Bullying: 620 489 332

  Un ano antes da creación da figura do Defensor do Profesor, ANPE creo SOS Bullying, un servizo de similares características pero destinado a toda a comunidade educativa, onde pais, alumnos e profesores poden denunciar calquera situación de acoso á que se vexan sometidos nos centros escolares. Desde a súa creación en novembro de 2004, este servizo de atención telefónica 24 horas, que ten a súa sede en ANPE Barcelona, recibiu máis de 30.000 chamadas procedentes de todo o estado español e ultimamente tamén de América Latina, das cales un 67,3% proviñan de pais, un 19,2% de profesores e un 9,4% de alumnos.

  Por outra banda, as comunidades de onde se reciben máis denuncias de acoso escolar nesta liña telefónica son Cataluña, Madrid e Valencia, mentres Estremadura sitúase no polo oposto con unicamente 219 denuncias en tres anos.