Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Potenciar as habilidades matemáticas

Distintos programas e sistemas de ensino propoñen metodoloxías diferentes para desenvolver o talento matemático dos estudantes
Por Marta Vázquez-Reina 11 de Novembro de 2011
Img sumas restaslistadoe

Todos os estudantes están capacitados para aprender matemáticas se se emprega unha metodoloxía adecuada. Esta é a principal premisa da maioría dos programas e sistemas de ensino desta materia que apostan por unha aprendizaxe diferente ao tradicional. EntusiasMAT, UCMAS, ALOHA ou Kumon son algunhas das metodoloxías de moda para ensinar matemáticas. O seu éxito baséase en traballar os conceptos e problemas paso a paso, apoiarse no progreso natural e non esquecerse de fomentar a motivación e o interese pola área numérica.

O reto das matemáticas

Por que a moitos estudantes non lles gustan as matemáticas? A resposta máis común a esta pregunta é “porque non as entenden”. E é que algúns dos métodos tradicionais de ensino desta materia que se utilizan con frecuencia nas escolas inciden máis na aprendizaxe sistemática e memorizada que no razoado e meditado.

Os métodos están deseñados para retar aos estudantes a pensar e aplicar o sentido común

No polo oposto destas metodoloxías enmárcanse algúns dos programas e sistemas de ensino de matemáticas que se utilizan na actualidade como fórmulas alternativas para o ensino da materia, xa sexa en centros escolares ou a través do ensino particular. Estes métodos pedagóxicos están deseñados para retar aos estudantes a pensar matematicamente e desenvolver as súas habilidades aritméticas e de cálculo mediante o sentido común.

Matemáticas para intelixencias múltiples

Non hai unha intelixencia única, cada individuo ten polo menos oito habilidades cognitivas máis ou menos desenvolvidas: a intelixencia lingüística, lóxico-matemática, cinético-corporal, musical, espacial, naturalista, interpersoal e intrapersonal. Este é o punto de partida da denominada teoría das intelixencias múltiples, un modelo proposto polo psicólogo estadounidense Howard Gardner, que implica un cambio significativo nos métodos educativos tradicionais.

A idea é axudar aos alumnos a aprender as matemáticas desde todos os ángulos posibles

Con base nesta teoría, o colexio Montserrat de Barcelona, pioneiro no noso país en adaptar os seus ensinos ao modelo que propón Gardner, desenvolveu EntusiasMAT, un proxecto didáctico-pedagóxico deseñado para traballar as matemáticas dunha forma diferente cos escolares de 3 a 12 anos. Este proxecto pódese implantar en calquera centro educativo grazas á formación e o material didáctico que se creou especialmente para iso.

A idea é axudar aos alumnos a aprender as matemáticas desde todos os ángulos posibles, de modo que poidan ser accesibles e comprensibles desde o oito habilidades cognitivas. Nos vídeos de experiencias reais na aula que incorpora a web deste proxecto pódense observar algúns dos aspectos craves desta metodoloxía, que incide sobre todo na aprendizaxe a través do xogo e a motivación, así como na asimilación de conceptos a partir da manipulación, a observación e a experimentación.

Aprender co ábaco

547.232+369.789+432.821. Cunha calculadora, tárdase unha media de 15 segundos en realizar esta operación. Con todo, un neno de 8 anos é capaz de resolvela mentalmente en tan só 10 segundos. É a “maxia” de programas como o Concepto Universal do Sistema de Aritmética Mental (UCMAS) e ALOHA Mental Arithmetic, dous orixinais métodos de aprendizaxe que utilizan o ábaco para a resolución de funcións aritméticas, nas primeiras etapas como un instrumento manual, pero despois tan só coa visualización mental desta ferramenta de cálculo.

  • UCMAS: está implantado en España desde o ano 2007 a través de distintos centros franquiciados ou como actividade extraescolar en diferentes colexios. Diríxese a nenos de entre 5 e 13 anos, a quen axuda a adquirir unhas habilidades únicas e permanentes para a resolución de problemas a través do desenvolvemento de cualidades como a concentración, a memoria fotográfica e a comprensión. O programa divídese en oito trimestres e os nenos reciben dúas horas de clase semanais, que deben combinar cun traballo diario en casa de 10-15 minutos. O prezo aproximado é de 60 euros mensuais.
  • ALOHA: cunha rede de 158 centros, está presente en 12 comunidades autónomas. Este programa de desenvolvemento mental divídese en dous ciclos (de 4 a 7 anos e de 8 a 13) estruturados en niveis de 3-4 meses de duración, os nenos incorpóranse a un ou outro en función da súa idade. Os estudantes asisten a clase durante dúas horas semanais e realizan sesións de 5-10 minutos cada día en casa cos seus pais. Cando finalizan o programa, son capaces de realizar as operacións básicas de aritmética (suma, resta, multiplicación, división, potenciación e radicación) coa única axuda da súa mente. O custo mensual do programa é de 58 euros.

    Aprendizaxe autónoma e continuada

    Confianza en si mesmo e seguridade, optimización do tempo de estudo e aprendizaxe autónoma son algunhas das bases sobre as que se apoia KUMON, unha actividade extraescolar deseñada para desenvolver ao máximo o potencial de cada neno a través das matemáticas. O método aplicouse con resultados eficaces a máis de dez millóns de alumnos entre 4 e 14 anos nos centros KUMON presentes en 45 países, 168 deles en España.

    A idea básica é que os nenos afiancen os coñecementos paso a paso

    A idea básica é que os nenos afiancen os coñecementos paso a paso. A estrutura do programa baséase nunha secuencia de follas de exercicios deseñados para capacitar ao alumno a progresar de forma natural e a que adquira os coñecementos que lle permitan avanzar sen lagoas. O alumno agarraches no centro a dúas sesións semanais de entre 20 e 30 minutos, en horario libre, e o resto dos días traballa os exercicios en casa (15-20 minutos). O prezo da actividade é de 70 euros mensuais.