Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Técnicas de estudo

Adoptar una técnica efectiva paira estudar é fundamental paira alcanzar o éxito
Por Marta Vázquez-Reina 23 de Abril de 2008
Img estudio listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

É habitual que moitos pais se pregunten como puido suspender o seu fillo se dedicou moitas horas ao estudo. E é que o fundamental non é só o tempo. Se o estudo non vai acompañado dun método e unhas técnicas de aprendizaxe adecuadas que lle permitan comprender e reter o apreso, é moi difícil que o estudante sexa capaz de reflectir nun exame os contidos que se lle esixen. EPL2R, Murder ou o 2L2R2S son algúns destes métodos que poden axudar aos alumnos a superar con éxito os seus estudos.

Estudar, si, pero estudar con método. Comprender e asimilar os contidos da materia que se ten que estudar é esencial para que o tempo dedicado ao estudo tradúzase en aprendizaxe, pero, como se consegue? Esta mesma pregunta formuláronlla ao longo dos anos moitos pedagogos e especialistas na aprendizaxe, levándolles a desenvolver diversas estratexias, métodos ou técnicas que achegan diferentes metodoloxías de estudo, que correctamente aplicadas poden facilitar en gran medida o traballo dos alumnos.

Método Robinson: EPL2R

Esta é una das técnicas de comprensión lectora máis utilizada en Estados Unidos (SQ3R), permite diminuír o tempo de estudo e aumentar a habilidade paira comprender a información. Consta das seguintes fases:

 • Explorar: o primeiro paso deste método consiste en realizar una lectura xeral do texto que debemos estudar paira obter una visión global. Nesta lectura é moi importante atender a todos os detalles que ofrecen pistas paira comprender a lectura, talles como os títulos, os subtítulos, o uso de negrita, as ilustracións ou os gráficos.
 • Preguntar: nesta segunda fase o estudante debe adoptar una actitude crítica cara ao que leu, formulándose aquelas preguntas fundamentais sobre o texto que son as que se terían que saber contestar despois da lectura, de modo que con elas obtéñanse as claves máis importantes que hai que aprender.
 • Ler: é a hora de ler novamente o texto dunha forma máis detida, tentado atopar as respostas ás preguntas formuladas anteriormente, de modo que se converta nunha lectura comprensiva do texto. Nesta segunda lectura é conveniente aplicar algunhas técnicas de estudo como o subliñado.
 • Recitar: repetir o que se aprendeu até agora coas propias palabras, de maneira que poidamos comprobar que se entendeu todo o contido.
 • Revisar: esta parte consiste en facer un repaso de todo o lido, un paso imprescindible paira poder reter o apreso. Débese realizar todas as veces que sexa necesario, até estar completamente seguro de que se asimilaron todos os contidos.

  Método Murder

  Este método, que debe o seu nome ás siglas en inglés dos pasos que inclúe, comprende dous tipos de estratexias que se combinan entre si. Por unha banda as cognitivas, que se utilizan paira adquirir os coñecementos e almacenalos, e por outra as estratexias de motivación, que permiten crear e manter un ambiente adecuado paira o estudo que facilite concentrarse ao estudante.

 • Disposición: refírese ao ánimo do estudante ao afrontar o estudo, sen unha boa disposición ante o estudo será imposible ter éxito.
 • Comprensión: o estudante debe comprender en primeiro lugar que é o que ten que aprender paira posteriormente comprender o apreso.
 • Lembrar: consiste en aplicar técnicas nemotécnicas que lle permitan lograr un recordo integral da información; parafrasear, formarse imaxes mentais ou realizar sínteses son algunhas destas técnicas.
 • Detallar: utilizando técnicas como o esquema ou o resumo, o estudante debe detallar a información contida no material de estudo.
 • Expandir: elaborar e responder preguntas con base no apreso paira estender as ideas máis importantes ou relevantes.
 • Revisar: revisar o proceso e o resultado do traballo realizado é o paso final, nel o estudante debe detectar as dificultades que se atopou paira modificar a estratexia no caso de que sexa necesario, de modo que logre una correcta adquisición dos coñecementos.

  Método DRTA

  Son as siglas de Directed Reading Thinking Activity (actividade dirixida de lectura e razoamento), un método de comprensión lectora paira realizar en grupo con varios estudantes, de modo que o profesor actúe de guía en todo o proceso. Consta de tres fases, a primeira delas é a predición, a partir de una primeira lectura de unicamente o título e o primeiro parágrafo, o estudante debe predicir e formular o contido do resto do texto, seguidamente lense algúns parágrafos máis, e confírmase se as predicións feitas polos estudantes eran ou non correctas, permitíndolle corrixir e formular novas predicións. Este proceso repítese até concluír o texto completo.

  Método Echegaray: 2L2S2R

  A través de una secuencia de accións específicas, este método permite ao estudante reter e comprender o estudado dunha forma sistemática.

 • Lectura rápida: realizar una primeira lectura do texto paira determinar os seus contidos e as partes nas que se estrutura.
 • Lectura lenta: consiste nunha segunda lectura comprensiva do texto, tratando de interpretar cada parágrafo e comprender as ideas principais.
 • Subliñado: buscar e resaltar o máis importante do contido de maneira que resulte fácil volver sobre iso.
 • Síntese: realizar un esquema dos subliñado anteriormente, e sobre este, redactar un resumo plasmando os contidos fundamentais.
 • Recitar: recitar en voz alta o apreso, de modo que se fixen os contidos e detéctense os puntos máis difíciles, até lograr memorizalos.
 • Repasar: realizar un repaso do apreso de maneira periódica, non só ao terminar o proceso, senón tamén pasados uns días.