Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vídeos educativos

O material audiovisual utilizado con fins didácticos axuda aos estudantes a asimilar os coñecementos
Por Marta Vázquez-Reina 7 de Marzo de 2010
Img nino t3listadopg

Utilizar os medios audiovisuais como recurso pedagóxico é xa unha práctica habitual no ámbito docente. As súas características convértenos nun elemento motivador para os estudantes, xa que lles permite contextualizar os contidos aprendidos na aula e facilítalles a súa comprensión. Educadores e pais poden acceder hoxe en día, grazas a Internet, a un amplo catalogo de vídeos didácticos, creados cun fin educativo, así como outros materiais visuais que propician a aprendizaxe dos estudantes.

Imagen: woodley wonderworks

Os vídeos educativos son materiais videográficos de utilidade no proceso de ensino-aprendizaxe. Un documental, unha película ou un anuncio televisivo poden axudar a mellorar a comprensión dos estudantes. Un tema ou un contido curricular específico asimílanse dunha maneira motivadora porque as producións audiovisuais constitúen, en xeral, un medio atractivo e suxestivo para eles. Integralos como un complemento na aula pode facilitar aos docentes, en boa medida, o seu labor educativo.

Entre os medios audiovisuais, é frecuente a edición de material creado cun fin específico pedagóxico. Son os denominados vídeos didácticos, elaborados por docentes ou profesionais do ámbito da produción cunha clara intencionalidade instructiva e cuns obxectivos educativos ben definidos.

Pode considerarse como educativo sempre que o alumno acépteo e o profesor utilíceo nun contexto de aprendizaxe

Como afirma Juan Luís Bravo, profesor do Instituto de Ciencias de Educación da Universidade Politécnica de Madrid, calquera vídeo que se empregue na docencia pode considerarse como educativo sempre que o alumno acépteo e o profesor utilíceo nun contexto de aprendizaxe. Este docente especifica que a súa eficacia cos estudantes “está relacionada coa forma na que leve a cabo a súa aplicación no contexto da clase e coa presenza de elementos significativos que indiquen unha relación directa entre os seus contidos, o programa da materia e quen o imparten”.

Para que o vídeo exerza a súa funcionalidade didáctica, nonsó os alumnos deben ver o material, senón que deben identificalo coa materia e consideralo un contido máis da lección que deben aprender. Sen esquecer que, ante todo, ten que ser motivador para o estudante.

Antes de elixir un vídeo, é necesario comprobar que se adecua ás características do neno ou mozo que o verá

Antes de elixir un vídeo para velo na aula ou en casa, é necesario comprobar que se adecua ás características do neno ou mozo a quen se entregará. Non só o seu contido ha de ser acorde á súa idade, senón que debe ser tamén entendible para o estudante e coherente coa súa capacidade de comprensión. Hai que valorar a densidade e duración da información, o vocabulario que se utiliza, así como a claridade das imaxes ou gráficos expostos.

Vídeos na Rede

Internet é unha fonte inesgotable de recursos didácticos para docentes e familias. Os vídeos educativos tamén atoparon o seu sitio na Rede grazas á iniciativa de administracións, particulares, colexios e os propios docentes.

Videoseducativos.es: un portal de recente creación desde o que se poden descargar ou visualizar vídeos educativos de forma legal e gratuíta. Os vídeos revísanse para comprobar que se adaptan ao público ao que se destinan. Os recursos didácticos, que se poden traballar na aula ou en casa, están agrupados por materias e por niveis de ensino.

Librosvivos.org: da editorial SM, dispón dunha colección de vídeos pedagóxicos realizados por un equipo multidisciplinar de profesores, ilustradores, animadores e profesionais do ámbito audiovisual.

Proxecto biosfera: recolle unha relación de vídeos de Bioloxía e Xeoloxía, recompilados polo Taller de Informática Educativa do Instituto de Secundaria Arencibia, como un complemento didáctico para a aula. Os vídeos complétanse con exercicios para valorar a aprendizaxe do estudante tras o seu visionado. Na mesma páxina web do proxecto recóllense múltiples ligazóns a outros vídeos relacionados con estas áreas curriculares.

Vídeo dixital educativo: unha colección de vídeos sobre distintos contidos tratados en clase, realizados polos alumnos do colexio Erain Ikastetxea School de Gipuzkoa. Están clasificados por categorías como antropoloxía, expresión oral, música, xeoloxía ou educación en valores.

Educatube: recompila un bo número de vídeos educativos para primaria, secundaria e bacharelato organizados por materias curriculares. Como complemento, cada vídeo conta cunha descrición do seu contido.

NeoK12: é un portal de vídeos educativos en inglés para nenos e adolescentes desde 3 a 16 anos. A maioría están relacionados coas áreas de ciencias sociais, física e matemáticas.

Artehistoria: a Xunta de Castela e León reúne un bo numero de vídeos relacionados con estas materias curiculares. O material está clasificado por temática, como xenios da pintura, historia de España, a segunda guerra mundial, grandes batallas ou obras mestras da arte.

A aventura do saber: o programa televisivo habilita na súa páxina web unha interesante videoteca cos documentais emitidos. A programación abarca temas de natureza, asuntos sociais, ciencia e tecnoloxía e humanidades.

Videoteca educativa: este recurso da consellería de Educación de Murcia recompila un amplo grupo de vídeos didácticos clasificados por niveis educativos e materias. En cada vídeo, faise referencia ao contido e á súa duración.

Videoteca de cinema: un espazo para docentes e educadores que desexen utilizar e compartir experiencias e materiais que sirvan para utilizar o cinema como ferramenta didáctica nas aulas. Os vídeos están clasificados por áreas curriculares e etapas educativas ou por formato e técnica utilizada.

Aulavisual: dirixida aos docentes co fin de motivar o uso dos medios audiovisuais como recursos de apoio para a aula. Permite ver, descargar e subir vídeos e o seu catálogo está conformado por material producido pola industria audiovisual, por profesores para as súas clases e por alumnos, como actividade dunha materia.