Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O 61,5% do material escolar ten algún tipo de defecto

A maioría dos problemas detectados teñen relación coa etiquetaxe
Por mediatrader 31 de Agosto de 2010

O 61,5% do material escolar ten algún tipo de defecto, o 95% relacionado coa etiquetaxe, segundo despréndese dun estudo realizado polo Instituto Nacional de Consumo (INC) sobre 441 produtos destinados a uso escolar. Ademais, analizáronse 45 tipos de mochilas, o 37,7% das cales cumpre coa normativa e, entre os produtos que non a respectan, no 88% dos casos débese tamén a un defecto na etiquetaxe.

Os produtos de uso escolar analizados polo INC foron xoguetes para modelar, xoguetes que deixan traza (varras óleo pastel, témperas, acuarelas, rotuladores), lapiceros de cores e de grafito, diverso material escolar (sacapuntas, compases de debuxo, gomas de borrar) e pinturas para dedos.

Durante a presentación dos datos deste estudo efectuado ante o comezo do curso 2010-2011, a ministra de Sanidade e Política Social, Trinidad Jiménez, sinalou que o informe “pon de manifesto que a seguridade dos cidadáns está garantida e que só unha pequena porcentaxe destes produtos pode presentar algún tipo de risco, que en caso de ser grave suporía unha retirada e destrución inmediata do produto”.

Dos 441 obxectos analizados, 170 (o 38,5%) cumpren a normativa vixente. Entre os 271 restantes, o 95% deles non cumpren correctamente o esixido pola normativa en materia de etiquetaxe, en aspectos como a indicación do responsable (31%), as indicacións especiais ou advertencias obrigatorias (23%) ou a marcado CE (15%). Outros incumprimentos refírense a: contaminación química (2%), en especial de bario; factores de calidade (2%), case todos pola presenza de sucidade no material analizado; e factores de seguridade (1%), inherentes, na súa maioría, ao material utilizado.

Respecto das 45 mochilas analizadas, 17 (o 37,7%) cumpren a normativa vixente. O 88% dos incumprimentos das restantes refírese á etiquetaxe e presentación do produto, en especial, á falta de información ou datos incorrectos sobre a composición do produto, domicilio do responsable e o seu NIF, CIF ou RNI. En canto ao grao de cumprimento da marcado CE, Sanidade precisa que as mochilas non deben incluílo na súa etiqueta ao non tratarse de xoguetes, e só cinco produtos dos 45 analizados inclúeno. O outro 12% das mochilas que non cumpren a normativa teñen deficiencias na súa composición, en xeral, pola falta de coincidencia entre a composición real e o indicado na etiqueta.

Normas elementais de etiquetaxe

Sanidade lembra que para verificar se un produto cumpre coas normas elementais de etiquetaxe hai que comprobar que a etiqueta indique a marca ou responsable do artigo e, en todo caso, a súa dirección. Nos produtos dirixidos aos segmentos de poboación máis vulnerable, como os escolares máis pequenos, hai requisitos adicionais como a marcado CE -de Conformidade Europea- ou o símbolo gráfico que exprese se non está indicado para menores de 36 meses.

Cando se detecta un defecto na etiquetaxe, esíxese ao distribuidor que o corrixa, de modo que o consumidor teña acceso a unha información correcta sobre ese produto, explicou Trinidad Jiménez. A ministra pediu ademais aos pais que o consumo sexa responsable, saudable, seguro, solidario e sustentable.