Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O proxecto de LOE derroga o único artigo vixente da Lei Xeral de Educación de 1970

O citado artigo facía referencia aos datos de carácter persoal do alumno
Por EROSKI Consumer 16 de Xaneiro de 2006

O único artigo vixente da Lei Xeral de Educación de 1970, sobre datos persoais do alumno, quedará derrogado pola Lei Orgánica de Educación (LOE), que impón ao profesorado e resto de traballadores do centro docente o “deber de sixilo” cando accedan a información persoal e familiar ou que afecte a honra e intimidade dos menores ou das súas familias.

Así, aplicaranse normas técnicas e organizativas aos datos persoais do estudante que garantan “a súa seguridade e confidencialidade”, segundo recolle unha emenda socialista incorporada ao proxecto de LOE. A lei aprobada hai 35 anos, anterior á Constitución, indicaba que haberá constancia escrita de cada alumno, “con carácter reservado”, dunha serie de datos persoais.

A regulación de 1970 queda “anticuada” e produciuse un “notable avance na protección da intimidade, especialmente da infancia”, segundo argumenta o Grupo Socialista. A nova disposición adicional vixésima terceira da futura LOE sinala que a incorporación dun alumno a un centro docente suporá “o consentimento para o tratamento dos seus datos e, no seu caso, a cesión de datos procedentes do centro en que estivese escolarizado con anterioridade, nos termos establecidos na lexislación sobre protección de datos”.

Desta forma, os centros docentes poderán solicitar os datos persoais do seu alumnado que sexan necesarios para o exercicio da súa función educativa. Estes datos poderán referirse á “orixe e ambiente familiar e social, a características ou condicións persoais, ao desenvolvemento e resultados da súa escolarización, así como a aquelas outras circunstancias cuxo coñecemento sexa necesario para a educación e orientación dos alumnos”, segundo o proxecto.

O texto recolle que os pais ou titores e os propios alumnos “deberán colaborar na obtención” deste tipo de información, que será a “estritamente necesaria” para a función docente e orientadora, “non podendo tratarse con fins diferentes do educativo sen consentimento expreso”.