Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os alumnos de Secundaria con materias pendentes deberán asistir a clases de reforzo para recuperalas

Esta é unha das principais novidades da nova lei de educación aprobada onte polo Goberno
Por mediatrader 23 de Xullo de 2005

Aqueles alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) que pasen de curso con materias pendentes -un máximo de dous- terán a obrigación de asistir a uns programas de reforzo deseñados polos profesores e superar unha avaliación específica para demostrar que adquiriron os coñecementos necesarios. As cualificacións, ademais, serán tidas en conta á hora de promocionar e de obter o título de graduado. Estas son algunhas novidades incorporadas ao texto do proxecto de Lei Orgánica de Educación (LOE), aprobado onte polo Consello de Ministros para a súa remisión ao Congreso. Esta normativa, que derrogará tres lexislacións precedentes, entrará en vigor no curso 2006-2007 e busca reducir as porcentaxes de fracaso escolar entre os adolescentes.

Educación apostou por solucións intermedias para seguir de preto a evolución do estudante. Endureceu, por exemplo, os requisitos para promocionar en Secundaria que esixía a LOGSE, pero tamén tivo en conta algúns aspectos da anterior normativa, a LOCE. O Ministerio, neste sentido, elimina a promoción automática na ESO -unha medida moi criticada por profesores e pais- pero, á vez, permite pasar de curso aos que suspendan dúas materias ou unha. Os que suspendan catro deberán repetir e aos que queden tres, terán que esperar a decisión do claustro do centro.

Outras novidades son que os estudantes poderán repetir dúas veces o cuarto curso de ESO -o último-, sempre que non o fixo antes nesa etapa, e, ademais, poderán realizar unha proba extraordinaria das materias que non superasen se estas impídenlle obter o graduado en Secundaria.

Éxito escolar

O obxectivo último de LÓEA é favorecer o éxito nas aulas. Para iso, fai especial énfase na necesidade de atender a diversidade do alumnado con programas de reforzo, diversificación curricular e desdobres nas áreas fundamentais da aprendizaxe: lectura, escritura e matemáticas. Convencidos de que estes son o tres alicerces sobre os que se sustentan o resto de materias, o proxecto mesmo prevé plans de apoio nesas áreas desde os primeiros anos de Primaria para nenos con dificultades.

A lexislación tamén modifica a estrutura da ESO, dividida agora en catro cursos e dous ciclos. A nova Secundaria terá tres primeiros anos académicos comúns para todos os alumnos e o cuarto terá “un carácter orientador”. É dicir, os mozos poderán elixir unhas materias e renunciar a outras sempre que cursen as troncales.

Respecto da materia de Relixión, Educación non variou nadiña de nada a súa postura inicial, a pesar da polémica suscitada. Deste xeito, o ensino confesional será sempre optativa nos centros públicos e non contará para promocionar ou acceder á Universidade.