Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Acreditar a experiencia laboral en FP

Os profesionais sen titulación poderán convalidar a súa experiencia laboral por módulos formativos de Formación Profesional
Por Marta Vázquez-Reina 14 de Decembro de 2008
Img peluquera
Imagen: Marta Vázquez

Conseguir elevar o nivel de formación dos cidadáns españois é o principal obxectivo da “folla de ruta” da Formación Profesional posta en marcha polas autoridades educativas no noso país. O primeiro paso paira alcanzalo consistirá en permitir que aqueles traballadores que non puideron completar a súa formación poidan acceder a un título de Formación Profesional sen ter que realizar todo o plan de estudos incluído nel, grazas a que poderán convalidar distintos módulos formativos pola experiencia laboral adquirida previamente na súa desempeño diario.

A nova FP

A Formación Profesional (FP), sobre todo de Grao Medio, segue sendo una das materias pendentes no sistema educativo do noso país, tal como reflicten os datos do informe Panorama da Educación 2008 elaborado pola OCDE. Mentres que na maioría dos países europeos a demanda desta vía formativa sitúase por encima do Bacharelato, en España tan só o 35% dos mozos que continúan os seus estudos despois da Educación Secundaria Obrigatoria decántase pola FP, una cifra que contrasta coas dos países que alcanzan as porcentaxes máis elevadas como Finlandia (88%) Italia (69%) ou os Países Baixos (66%).

O obxectivo primordial é atraer a 200.000 estudantes máis á Formación Profesional

Paira impulsar esta formación, o actual Ministerio de Educación Política Social e Deporte puxo en marcha este curso a denominada “folla de ruta” da Formación Profesional, un plan de acción cuxo obxectivo primordial é atraer a 200.000 estudantes máis á FP e fomentar a aprendizaxe ao longo de toda a vida a través de catro eixos fundamentais: a excelencia na educación, a ampliación da oferta, o carácter europeo da nova FP e o recoñecemento da experiencia laboral.

Esta última medida foi a primeira en porse en marcha mediante a tramitación dun Real Decreto, que se prevé que se aprobe a principios de 2009, polo que se establecen o procedemento e os requisitos paira a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación e os efectos das mesmas. Esta acción permitirá que traballadores que por calquera circunstancia non completen a súa formación poidan convalidar a súa experiencia profesional por distintos módulos formativos dun título de Grao Medio de Formación Profesional, podendo completar posteriormente os módulos restantes e obter así o correspondente título de Grao Medio.

A través da experiencia laboral poderase acreditar a adquisición das competencias incluídas nunha cualificación profesional

Estas convalidaciones levarán a cabo no marco do Sistema Nacional de Cualificaciones e Formación Profesional no que se integra o Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais (CNCP). Paira entender como funcionará o proceso de acreditación das competencias profesionais, hai que saber que cada cualificación profesional integrada neste Catálogo (que inclúe un conxunto de competencias determinadas) ten uns módulos formativos de FP asociados e por tanto, si a través da experiencia laboral pódese acreditar a adquisición das competencias incluídas nunha cualificación, o que equivalerá á formación correspondente aos módulos formativos aos que está asociada.

Isto non significa que mediante o sistema de acreditación de competencias sempre se poida obter directamente un título de FP de Grao Medio, xa que, tal como recolle cada un dos Reais Decretos que establecen os títulos e os ensinos mínimos de cada un, tan só certos módulos profesionais poden ser obxecto de correspondencia coa práctica laboral, e por tanto o interesado terá que completar a formación adicional que incorpora cada título paira poder obtelo.

Procedemento

Segundo o Proxecto de Real Decreto, pendente de aprobación, o procedemento de avaliación e acreditación das competencias profesionais estará formado polas seguintes fases: información e asesoramento, avaliación, acreditación e rexistro. As sedes paira realizar estas fases serán xeralmente os distintos centros que imparten Formación Profesional no noso país.

Información e asesoramento: nesta primeira fase as distintas administracións publicas encargaranse de proporcionar aos interesados a información pertinente tanto sobre as fases do proceso, como sobre os seus dereitos e obrigacións así como as acreditacións oficiais que poden obter. Por outra banda, durante esta fase o candidato recibirá tamén un asesoramento personalizado baseado na súa historia profesional e formativa e una autoevaluación inicial das súas competencias profesionais; o asesor, atendendo a esta información realizará un informe orientativo sobre a conveniencia de que o candidato acceda á fase de avaliación. No caso de que o informe sexa positivo o asesor remitirá ao candidato á comisión de avaliación, e si é negativo indicaralle a formación complementaria que debe realizar e os centros onde pode recibila.

Avaliación: a avaliación consiste en comprobar se o candidato reúne as condicións requiridas paira determinar que posúe una determinada competencia. Realizarase combinando métodos directos, como a observación no posto de traballo ou simulacións, e indirectos a través da documentación do historial profesional; no caso de resultar positiva cualificarase como “demostrado” e si é negativa como “non demostrado”.

Acreditación e rexistro: a aqueles que superen a avaliación expediráselles una acreditación de cada una das unidades de competencia nas que demostren a súa competencia profesional, que serán recoñecidas pola Administración educativa e fornecerán os efectos de convalidación polos módulos profesionais que lles correspondan.

Una vez concluídas estas fases, remitirase aos candidatos un plan de formación detallado no que consten as posibilidades de formación ás que poden acceder paira obter as competencias que non consigan acreditar, así como a orientación paira completar a formación que lles leve a obter o Título de FP ou o Certificado de Profesionalidade que estea relacionado coas competencias xa acreditadas.