Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Acreditar os coñecementos de informática

A Acreditación Europea do Manexo de Computador (ECDL) certifica un nivel de competencia básico en ofimática
Por Marta Vázquez-Reina 21 de Abril de 2010
Img teclado de ordenadorlistado
Imagen: Rubén García / Consumer Eroski

Coñécese como o “carné de conducir computadores” ou “pasaporte informático europeo”, pero o seu nome é “European Computer Driving License” (ECDL, Acreditación Europea do Manexo de Computador). Este certificado internacional, do que xa dispoñen máis de nove millóns de europeos, acredita de forma oficial a capacitación para traballar cun computador persoal e facer uso de aplicacións informáticas comúns cun nivel de competencia básico.

Imagen: Rubén García / Eroski Consumer

“Informática: coñecementos a nivel usuario”. Esta anotación, común no currículo vitae, achega unha escasa información sobre os coñecementos e habilidades informáticas de quen o subscriben. Outros optan por destacar unha longa referencia dos programas e software cos que están habituados a traballar e os máis aplicados achegan títulos específicos emitidos por centros de formación ou academias que avalan a adquisición de determinadas competencias nesta materia.

Para as empresas empregadoras, todo sería máis fácil se estas anotacións substituísense por unha sigla: ECDL (European Computer Driving Licence), un método tanxible para medir e verificar os coñecementos informáticos dos aspirantes segundo uns estándares comúns internacionais.

Acreditación internacional

As administracións de diferentes países adoptárona como estándar para valorar os coñecementos informáticos

ECDL é unha acreditación internacional europea que certifica unha formación en informática básica, pero completa, como usuario. Implantouse fai máis dunha década (1997) a proposta do Consello Europeo de Asociacións Profesionais de Tecnoloxía da Información (TIC), co obxectivo de promover e incrementar a competencia en TIC dos cidadáns europeos. Desde estonces, as administracións de diferentes países adoptárona como estándar para valorar os coñecementos informáticos básicos e o Consello de Europa recoñeceuno como unha ferramenta idónea para validalos.

Os programas de certificación ECDL xestiónanse desde a Fundación ECDL, que asegura que a acreditación se aplica cos mesmos criterios en todos os países. En España, a Asociación de Técnicos de Informática (ATI) representa a este organismo e organiza as distintas probas nos centros autorizados.

As probas de certificación

Para obter a acreditación EDL, é necesario superar unhas probas deseñadas e validadas por expertos e académicos de todo o mundo. Os contidos das mesmas non dependen de ningunha marca ou aplicación determinada, senón que se poden utilizar en calquera contorna de software e están en consonancia cos últimos avances tecnolóxicos.

A organización modular das probas permite que o candidato progrese de forma paulatina

As probas pódense realizar en calquera dos centros homologados no noso país, onde se informa sobre as datas de exame e a documentación necesaria para presentarse. Están estruturadas en sete módulos: conceptos básicos de tecnoloxía da información, uso do computador e xestión de ficheiros, tratamento de texto, follas de cálculo, bases de datos, presentacións e información e comunicación. Esta organización modular permite que o candidato poida progresar de forma paulatina en función dos seus coñecementos e intereses particulares.

Unha vez superado o primeiro módulo, o candidato obtén o Cartón Europeo de Habilidades Informáticas (TEHI). Nela rexistraranse os seguintes módulos que se aproben. Ao superar o catro primeiros módulos, lógrase unha acreditación intermedia denominada EDCL-Start e, cando se superan o sete módulos completos, conséguese a acreditación ECDL.

A certificación é útil para incorporarse ao mercado laboral, sobre todo para as persoas interesadas na mobilidade xeográfica, e algunhas universidades, como a Universidade do País Vasco, recoñécena con créditos de libre elección (6 para a START e 10 para a completa).

Niveis avanzados

Para acreditar niveis máis avanzados de coñecementos de tecnoloxía da información, a Fundación ECDL outorga diferentes certificacións:

  • ECDL Advanced: certifica a utilización avanzada de aplicacións informáticas, como procesadores de texto, follas de cálculo, bases de datos ou presentacións.
  • ECDL CAD: engloba os coñecementos básicos de deseño en dúas dimensións por computador. Certifica os coñecementos de CAD segundo o estándar admitido en todo o mundo.
  • ECDL WebStarter: acredita os coñecementos básicos en deseño, creación e mantemento de sitios web.
  • ECDL ImageMaker: destinado a quen queiran certificar a súa habilidade no tratamento de imaxes dixitais e na edición das mesmas.
  • EUCIP: así se denomina á Certificación Europea de Profesionais da Informática. Acredita a competencia profesional no campo do TIC segundo o estándar aceptado no sector, polos gobernos e as administracións públicas.
  • CTP: é o Certificado de Profesional de Formación, para quen desexan acreditar a súa capacitación como formadores en tecnoloxías informáticas.