Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Ampliar vocabulario noutros idiomas

Os estudantes poden utilizar distintos recursos e aplicacións paira incrementar o coñecemento do léxico en linguas estranxeiras
Por Marta Vázquez-Reina 17 de Decembro de 2010
Img chica pc2listado

Que levaría si viaxase ao estranxeiro: un manual de gramática ou un dicionario? A resposta a esta pregunta evidencia a importancia que adquire o vocabulario nos procesos de comunicación noutros idiomas. Pero paira aprender novos termos dunha segunda lingua non basta con memorizalos e coñecer a súa pronuncia, hai que saber tamén como, onde e de que forma aplicalos. As novas tecnoloxías propoñen distintos recursos que axudan a incrementar os coñecementos léxicos e usalos de modo adecuado.

Imaxe: The Advocacy Project

O valor do léxico

Gramática e vocabulario. Estas son as dúas áreas lingüísticas fundamentais que calquera estudante de idiomas debe traballar paira lograr a fluidez necesaria que lle permita comunicarse noutra lingua. A aprendizaxe dos contidos gramaticales require en xeral da orientación dun docente ou especialista paira guiar ao aprendiz na adquisición e aplicación da teoría da lingua estranxeira, mentres que ampliar o léxico considérase una actividade autodidacta, que é máis una responsabilidade do alumno que do docente.

A utilización correcta dun termo noutro idioma implica una serie de destrezas gramaticales

Con todo, na actualidade, numerosos especialistas defenden que o ensino da gramática non debe estar separada do vocabulario. A utilización correcta dun termo noutro idioma implica una serie de destrezas gramaticales, posto que as unidades léxicas combínanse entre elas de modo sintáctico. Marta Baraló, directora do Departamento de Linguas Aplicadas da Universidade Antonio de Nebrija, no seu relatorio ‘Aspectos da adquisición do léxico e a súa aplicación na aula’, enuncia algunhas das competencias que se adquiren cando se traballa una lingua desde un enfoque léxico: a capacidade de organizar un texto, de formular, articular ou escribir un enunciado lingüístico e de identificar, comprender e interpretar a mensaxe.

Agregar una nova palabra ou termo ao vocabulario doutro idioma non consiste tan só en aprender e memorizar a súa pronuncia e ortografía. É necesario saber recoñecela de forma oral, empregala nun contexto, coñecer o seu valor semántico, a estrutura interna e as súas relacións ou colocación respecto doutras unidades léxicas e usala de forma adecuada segundo o propósito do falante.

Estratexias de aprendizaxe

Sería pretencioso por parte dun estudante tentar adquirir todo o léxico da lingua estranxeira que desexa aprender, algo que nin sequera é posible paira calquera nativo do idioma. Por iso, tanto paira o docente como paira o alumno ou aprendiz, o primeiro paso, sobre todo nas primeiras fases de aprendizaxe, é delimitar cal é o vocabulario fundamental que máis se adapta ás necesidades de cada un. Ademais dos termos esenciais paira comunicarse, algúns estudantes requiren certa soltura léxica nalgúns ámbitos, xa sexa por cuestións laborais ou persoais.

É recomendable que todos os aspectos do ensino viren en torno ao contexto lexicográfico elixido

Una vez marcada esta delimitación, é recomendable que todos os aspectos do ensino viren en torno ao contexto lexicográfico elixido. Esta organización do traballo, de modo que o vocabulario non se configure como una actividade independente da materia, facilitará en boa medida a asimilación da nova terminología e a súa correcta adaptación ao discurso idiomático.

Algunhas das tarefas que os especialistas no ensino de linguas estranxeiras propoñen paira aprender vocabulario son as seguintes:

Traballar con textos completos: comprender un texto a partir de determinadas palabras crave destacadas permite interpretar e deducir significados polo contexto que lles acompaña, sen ter que depender en todo momento dun dicionario.

Relacionar e asociar: un exercicio recomendable paira practicar con novos termos é relacionalos con imaxes, con definicións ou con outras unidades léxicas asociadas, como sinónimos, antónimos ou vocábulos que se unen con frecuencia.

Clasificar: crear familias de palabras dunha temática determinada ou dunha mesma categoría semántica ou gramatical e elaborar mapas conceptuais son algunhas actividades que permiten organizar o léxico para a súa posterior utilización nos contextos adecuados.

Exercicios con frases: ao aprender vocabulario é esencial practicar cos termos, xa sexa por medio da construción escrita de oracións que inclúan o novo léxico ou coa súa aplicación na linguaxe oral.

Xogos: algunhas actividades lúdicas, como os crucigramas, sopas de letras, xogo do aforcado ou as adivinanzas teñen un valor didáctico e motivador na adquisición de novo vocabulario noutros idiomas.

Recursos na Web

As novas tecnoloxías achegan aos estudantes de idioma numerosos recursos paira practicar e aprender dun modo activo e autodidacta. Entre eles, destacan distintas aplicacións e ferramentas destinadas a ampliar o vocabulario dos aprendices e facilitar así a adquisición dunha competencia léxica que lle permita a comunicación noutras linguas.

  • Internet Polyglot: una web deseñada paira axudar a calquera usuario a aprender novo vocabulario de até 30 linguas estranxeiras. Cada idioma conta cunha serie de leccións dunha temática definida, nas que se recolle o vocabulario esencial paira comunicarse sobre ese tema. As palabras represéntanse cunha imaxe visual e o seu correspondente son en ambos os idiomas, para que ademais de aprender a grafía poida coñecer a súa correcta pronuncia. As leccións inclúen distintos xogos paira practicar co estudado.
  • Astalaweb: esta comunidade de aprendizaxe ofrece una interesante sección de vocabulario. Dispoñible paira varios idiomas, conta con apartados destacados, como frases feitas e expresións coloquiais, idiomas de negocios ou léxico específico paira distintos contextos. Recolle enlaces a outros recursos paira realizar exercicios prácticos co idioma.
  • Language Guide: inglés e francés son as dúas linguas que se desenvolven neste portal de Internet. Dispón de recursos sonoros e visuais paira adquirir novo vocabulario de distintas temáticas dunha forma dinámica e entretida.
  • Word Steps: un método sinxelo paira aprender vocabulario cada día nas 11 linguas dispoñibles. O usuario pode elixir o tema sobre o que quere ampliar o léxico e levar un seguimento da súa evolución lingüística.
  • Vocabulix: esta web conta con máis de 90 leccións de vocabulario predefinidas paira aprender novo léxico da lingua inglesa ou alemá. O usuario pode elixir a aprendizaxe por nivel de coñecemento ou por temática e acceder ao grupo de exercicios deseñados de forma específica paira cada lección.