Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aprender alemán: unha aposta con futuro

A lingua xermana revalorízase ante a demanda de profesionais estranxeiros en Alemaña
Por Marta Vázquez-Reina 23 de Febreiro de 2011
Img bandera alemania
Imagen: boris peterka

Máis de medio millón de postos de traballo cualificados. É a oferta que o Goberno alemán propón aos mozos españois interesados en acceder a un emprego fóra das nosas fronteiras. Quen conten con formación especializada nos sectores laborais máis demandados -sanidade, enxeñaría, docencia, hostalaría e turismo- terano máis fácil, pero para ser recrutado é necesario cumprir un requisito esencial: acreditar un nivel intermedio do idioma alemán. Escolas oficiais de idiomas, academias, profesores particulares e a aprendizaxe en liña son algunhas das vías accesibles para alcanzar os coñecementos demandados da lingua xermana.

Imagen: boris peterka

Emprego en Alemaña

O coñecemento de idiomas é, xunto coa preparación académica, un dos aspectos formativos máis valorados do currículo vítae dos mozos universitarios. A lingua inglesa, pola súa extensión internacional no mercado laboral, encabeza con ampla vantaxe a lista de preferencias entre os estudantes españois, pero a alta competitividade e a escaseza de ofertas de emprego obriga cada vez máis a ampliar os coñecementos idiomáticos e optar por aprender unha segunda lingua estranxeira.

A escaseza de ofertas de emprego anima a optar por unha segunda lingua estranxeira

Entre os idiomas de elección, o alemán perfílase na actualidade como unha opción de futuro. Máis aínda, tras o recente acordo de colaboración entre os Servizos Públicos de Emprego de España e Alemaña, orientado ao recrutamento de persoal cualificado español para traballar no país xermano. Segundo o Goberno alemán, requírense máis de medio millón de profesionais para os sectores de sanidade, enxeñaría, docencia, hostalaría e turismo, uns ámbitos nos que España conta hoxe en día cunha alta porcentaxe de titulados.

Para acceder a estes postos laborais esíxese acreditar, polo menos, un nivel B1 ou B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL). Estes niveis correspóndense co dun usuario independente, é dicir, que é capaz de desenvolverse cun grao suficiente de fluidez no idioma, de modo que a comunicación non esixa un alto esforzo por parte dos seus interlocutores.

Opcións de formación institucionais

As escolas oficiais de idiomas son unha das alternativas máis económicas, aínda que non das máis rápidas

Escolas oficiais de idiomas: a rede pública de ensinos de linguas do noso país, conformada por 285 escolas oficiais de idiomas (EOI), é unha das alternativas máis económicas para acceder á formación idiomática en alemán, aínda que nalgúns casos non son a vía máis rápida. Os ensinos organízanse nos mesmos niveis que o MCERL, de modo que se o estudante parte de cero, sen ningún coñecemento previo da lingua, para alcanzar o nivel B1 deberá cursar polo menos tres anos de ensino. Con todo, se xa alcanzou un nivel básico, o alumno, tras unha proba, pode cursar un nivel máis avanzado e obter a certificación correspondente ao finalizalo. Un curso dun ano académico, con catro horas de clase semanais, pode custar entre 43 e 145 euros, segundo as taxas públicas aprobadas en cada comunidade autónoma.

Centros de idiomas universitarios: dan cobertura formativa en idiomas tanto aos grupos universitarios (con taxas mais económicas) como a persoas alleas á institución. Os seus ensinos estrutúranse tamén en niveis do marco común europeo e pódense contabilizar como créditos de libre elección. Contan con cursos xerais, de setembro a xuño, con tres horas de clase semanais. As taxas oscilan entre 300 e 350 euros, segundo a institución. A súa oferta tamén inclúe cursos de menor duración (cuadrimestrais ou trimestrais) ou intensivos durante os meses de verán (60 horas por un prezo entre 240 e 330 euros).

O instituto de cultura alemán imparte cursos presenciais no seu catro centros en España

Goethe Institut: o instituto de cultura da República Federal de Alemaña é a maior institución de ensino de alemán no mundo. Imparte cursos presenciais desta lingua no seu catro centros de España, situados en Barcelona, Granada, Madrid (cinco sucursais) e San Sebastián. As persoas interesadas poden optar por cursos extensivos de entre 15 e 8 semanas (ao redor de 300-400 euros/60 horas), intensivos ou superintensivos de verán (820 euros/100 horas en Barcelona), para grupos reducidos e mesmo individuais. Tamén contan con cursos en liña que permiten ao estudante aprender o idioma con maior flexibilidade. Estes teñen unha duración máxima de seis meses e o prezo é de 594 euros.

Outras alternativas de aprendizaxe

Academias: os centros de idiomas privados son unha das alternativas máis frecuentes entre os estudantes que desexan aprender unha lingua estranxeira. A súa principal vantaxe é que a oferta de cursos é, en xeral, moi ampla e permite unha maior flexibilidade do alumno para elixir os horarios e a modalidade que máis se adecue ás súas necesidades. A desvantaxe é que os prezos son máis elevados, na maioría dos casos, que nos centros institucionais. Os alumnos deben abonar unhas taxas medias entre 70 e 100 euros ao mes por tres horas de clase semanais, en función de cada centro.

O profesor particular permite que a aprendizaxe sexa máis intenso e céntrese nas necesidades idiomáticas de cada un

Profesor particular: é unha opción idónea para quen queiran aprender a lingua alemá dunha forma personalizada e adaptada á dispoñibilidade de cada alumno. O seu carácter particular permite que a aprendizaxe sexa máis intenso e céntrese nas necesidades idiomáticas de cada un (reforzar vocabulario, conversación, especialización profesional, etc.), pero tamén é o motivo de que o custo sexa máis elevado que o das clases grupales, cunha media de 15-25 euros por hora.

Recursos de alemán en liña

A Rede conta na actualidade con numerosos recursos para que os aprendices que xa alcanzaron coñecementos básicos ou intermedios da lingua alemá perfeccionen a súa aprendizaxe. Para empezar, poden comprobar o seu nivel idiomático a través de DIALANG , un sistema de avaliación lingüística en 14 idiomas baseado no MCERL e avalado pola Comisión Europea. Esta proba permite coñecer cales son as habilidades e competencias da lingua que se deben reforzar e medir os progresos no tempo.

Unha boa forma de ter garantida a fiabilidade dos recursos en liña para aprender alemán é buscalos a través de Linguanet Europa, un portal que selecciona materiais idiomáticos que responden a determinados criterios de calidade. Entre as ligazóns que recomenda destaca a Deutsch Akademie, cun completo curso en liña gratuíto de gramática alemá, ou Deutschkurs, un sitio web onde, ademais de resolver as principais dúbidas gramaticales, pódese acceder a numerosos materiais audiovisuais para practicar a comprensión do idioma.