Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aula Mentor: cursos en liña subvencionados

O Centro Nacional de Información e Comunicación Educativa ofrece máis de 100 cursos en liña a un prezo moi alcanzable
Por Marta Vázquez-Reina 17 de Febreiro de 2008
Img mentor listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Desde a súa creación hai 15 anos, máis de 100.000 alumnos realizaron algún dos 100 cursos en liña que ofrece o Ministerio de Educación e Ciencia a través do Centro Nacional de Información e Comunicación Educativa (CNICE). Para realizar estes cursos, con matrícula aberta todo o ano, basta con ter un computador con conexión a Internet en casa ou acudir a algunha das 400 aulas repartidas por toda a xeografía española. O mellor destes cursos é o seu prezo, tan só 24 euros ao mes.

Imagen: CONSUMER EROSKI

Turismo Rural, Tributación básica, Agricultura Ecolóxica, Internet Avanzado, Iniciación a Java ou Conflitos Internacionais son algúns dos 100 cursos en liña que o Centro Nacional de Información e Comunicación Educativa (CNICE) pon a disposición dos usuarios a través do programa Aula Mentor. Do mesmo xeito que os numerosos cursos en liña que se ofrecen na rede, para realizalo só se require ter a disposición un computador con conexión a Internet, pero a diferenza doutros, este programa ofrece a posibilidade de que, no caso de que non se dispoña dun equipo en casa, o estudante pode acudir para realizar o curso a calquera das 400 Aulas Mentor repartidas por todas as provincias españolas e en varios países latinoamericanos. Nestes centros, situados en concellos, centros de formación de adultos ou mesmo en centros penais, os alumnos dispoñen do equipamento necesario para realizar calquera destes cursos.

A maioría dos cursos non esixe ningún requisito de idade nin de formación regulada previa

Quen pode realizar estes cursos? Nun principio a matrícula é libre para calquera que queira actualizarse profesionalmente, capacitarse nalgún tema específico ou simplemente ampliar os seus coñecementos sobre unha materia, xa que a maioría dos cursos que conforman a oferta formativa de Aula Mentor non esixe ningún requisito de idade nin de formación regulada previa. Con todo, algúns dos cursos integrados nas categorías de programación, electrónica ou deseño e autoedición requiren ter unha formación académica de Bacharelato ou Formación Profesional. Así mesmo, e sobre todo naqueles cursos relacionados directamente coas tecnoloxías, esíxese ter uns coñecementos básicos de informática que facilitarán o correcto seguimento do programa.

Desenvolvemento do curso Mentor

Os cursos Mentor poden iniciarse calquera día do ano excepto en agosto, para comezar só é necesario acudir á Aula Mentor máis próxima para formalizar a matrícula. O custo é dun máximo de 24 euros ao mes (dependendo de cada Aula) e hai que matricularse mínimo por dous meses; o custo final dependerá do tempo que necesite cada alumno para completar o programa do curso, xa que el mesmo é o que establece o ritmo de traballo e a dedicación que pode destinar á formación. Está claro, que algúns cursos son máis amplos que outros, poden certificar desde 40 a 180 horas de formación, e por tanto, a extensión tamén pode ser determinante no prezo final.

Se non dispón de equipamento, o alumno pode acudir á Aula Mentor no horario que máis lle conveña

Unha vez matriculado, o alumno pode iniciar o curso desde casa, se dispón do equipamento informático necesario, ou acudindo á Aula Mentor nos horarios que estableza o alumno coa administrador da aula, que é a persoa responsable do centro que se encarga da xestión dos equipos e de resolver aquelas dúbidas que se expoñan sobre o manexo e utilización dos mesmos. Normalmente, a cada alumno asígnanselle dúas quendas semanais dunha hora e media, segundo as súas preferencias e dispoñibilidade, aínda que, se hai computadores libres fose do horario asignado, o alumno pode acudir á aula se o desexa.

Xa sexa un alumno que traballe desde cada ou desde a aula, a todos proporciónaselles unha conta de correo electrónico do MEC e un nome de usuario e contrasinal para acceder ao curso desde un computador. Por outra banda, ademais dos contidos aos que o estudante terá acceso directamente desde o equipo, cada curso compleméntase con distintos materiais de traballo, nalgúns casos, este material é gratuíto e proporciónano no mesmo Aula, pero noutros, é o alumno o que ten que pagalo directamente, aínda que normalmente poden adquirilo a un prezo máis reducido do habitual.

Ao alumno asígnaselle un titor especialista nos temas de cada curso que se responsabiliza da súa aprendizaxe

Matricula, material, computador? pero falta o máis importante: o profesor. Antes de comezar, a cada alumno asígnaselle un titor, especialista nos temas de cada un dos cursos, que se responsabilizará da súa aprendizaxe realizando o seguimento do traballo, corrixindo as prácticas e propondo actividades. O contacto co titor é exclusivamente a través de correo electrónico, por este medio, ademais de formularlle as consultas sobre as dúbidas que se expoñan durante o desenvolvemento do curso, os alumnos envíanlle practícalas que se lle esixen para completar o programa. O titor, que está dispoñible de luns a venres, ten un prazo máximo de 48 horas para enviar as súas respostas ou correccións.

A partir de aquí, o alumno comeza a desenvolver o programa accedendo desde o computador á Mesa de Traballo do curso. Nesta contorna virtual atópase o material de formación e os exercicios necesarios para completalo, así como unha axenda para planificar o traballo e un foro para contactar con outros alumnos. Tamén desde a Mesa de Traballo accédese ás avaliacións que o alumno ten que realizar ao finalizar cada bloque de contidos, cuxos resultados son enviados tanto ao alumno como ao titor de forma inmediata.

Unha vez superados todos os bloques formativos do curso, e sempre que conte co visto e prace do titor, o alumno que o desexe pode obter un certificado de aproveitamento expedido polo Ministerio de Educación e Ciencia ou pola Consellería da Comunidade Autónoma correspondente. Para obtelo, terá que superar unha proba final, que se desenvolve fisicamente nas distintas Aulas Mentor, que se convoca cinco veces ao ano.