Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bolsas para estudar francés e alemán

Máis de 1.800 estudantes poderán obter este ano unha importante axuda para realizar un curso de alemán ou francés no estranxeiro
Por Marta Vázquez-Reina 15 de Febreiro de 2009
Img banderaslistado

Alumnos de Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Superior, Ensinos Artísticos ou Universidade son algúns dos estudantes de ensinos posobrigatorios que se poderán beneficiar dalgunha das 1.850 axudas que o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte convoca para financiar cursos de inglés ou alemán de tres ou máis semanas de duración en países onde estas linguas sexan as oficiais.

Imagen: European Communities

Aínda que o inglés segue sendo a lingua estranxeira preferida polos estudantes españois, unha ampla porcentaxe de alumnos decántase cada ano tamén pola aprendizaxe doutros idiomas diferentes, como un modo de incorporar ao seu currículo un elemento diferenciador que lles distinga posteriormente á hora de solicitar un emprego. Aínda que nos últimos anos incorporáronse ás preferencias dos nosos alumnos algunhas linguas máis “exóticas”, como o chinés ou o árabe, o francés e o alemán, son, nesta orde as máis demandadas despois da lingua británica.

As axudas repártense entre os distintos niveis de ensino, desde Bacharelato a Universidade.

Por iso, ademais das preto de 25.000 axudas que cada ano o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte (MEPSYD) para que os novos estudantes españois poidan financiarse un curso de inglés no estranxeiro, este organismo incorpora ao seu programa de axudas para aprendizaxe de idiomas un número de terminado de bolsas para realizar tamén cursos de francés ou alemán, en total 1.850 axudas. Estas, repártense entre os distintos niveis de ensinos posobrigatorios, de modo que poden beneficiarse delas desde alumnos de Bacharelato ou Formación Profesional de Grao Medio a partir de 16 anos ata estudantes universitarios.

Francés para estudantes de 16 a 18 anos

Estas 450 axudas están destinadas a financiar un curso de francés en Francia de catro semanas de duración durante o mes de xullo de 2009. A bolsa, que ascende a 1.406 euros entrégase directamente ás empresas que resulten adxudicatarias da organización do curso no concurso que se celebre para tal efecto, o estudante, unicamente terá que abonar 100 euros a esta empresa, unha vez resulte seleccionado para obter a axuda. Os requisitos que deben cumprir os solicitantes son os seguintes:

 • Obter unha bolsa de axuda ao estudo do Ministerio de Educación Política Social e Deporte no curso 2008-2009.

 • Ser alumnos nados entre o 1 de xaneiro de 1992 e o 31 de decembro de 1989.

 • Estar a cursar no momento de solicitar a bolsa algunha dos seguintes ensinos: 1º ou 2º de Bacharelato, Ensinos Profesionais de Música e Danza, Formación Profesional de Grao Medio, Grao Medio de Artes Plásticas e Deseño, Grao Medio de Ensinos Deportivos ou Ensinos de Idiomas.

 • Acreditar ter aprobado completamente o curso anterior cunha nota media de polo menos 5,50 puntos no total das materias e unha nota final de mínimo sete puntos na materia de francés.

 • Non ser beneficiario en dúas ocasións anteriores desta axuda para cursos de idiomas do Ministerio.

  O criterio de selección baséase na nota media do curso anterior e a nota da materia de francés

  O criterio de selección que se terá en conta para adxudicar estas 450 axudas centrarase na suma da nota media do curso anterior e da nota obtida en francés, a cuxo resultado se lle engadirán 1,5 puntos máis no caso de solicitantes que non se beneficiaron en ningunha ocasión dunha destas axudas.

  Francés e alemán para universitarios

  Grazas a esta bolsa do Ministerio, ata 1.300 estudantes poderanse beneficiar este ano dunha axuda de 1.700 euros para financiar un curso gratuíto de francés ou alemán en calquera dos países onde estas linguas sexan o idioma oficial. O curso, que se debe realizar entre o 1 de xullo e o 30 de novembro de 2009, terá polo menos tres semanas de duración e incluirá un mínimo de 15 horas lectivas semanais. Para obter estas axudas hai que cumprir cos seguintes requisitos:

 • Obter a condición de bolseiro do Ministerio de Educación no curso 2008-2009.

 • Estar matriculado durante o curso 2008-2009 en estudos universitarios ou en Ensinos Artísticos Superiores.

 • Non ser beneficiario en dúas ocasións anteriores desta axuda para cursos de idiomas do Ministerio.

  Aos estudantes universitarios de primeiro curso valóraselles pola nota media obtida na selectividade

  Estas axudas adxudicaranse posteriormente atendendo á nota media obtida polo solicitante no curso anterior e no caso de alumnos de primeiro curso de universidade a nota que se terá en conta é a obtida nas probas de acceso á universidade. Á hora de calcular a nota media, os alumnos universitarios de ensinos técnicos multiplicarán a súa nota por 1,25 puntos e os que non fosen beneficiados nunca con esta axuda, sumásenlle á súa nota 1,5 puntos adicionais.

  Unha vez adxudicadas as axudas, os estudantes contan cun prazo de 15 días para enviar á Subdirección Xeral de Bolsas e Promoción Educativa un xustificante de realizar unha reserva por un importe de 200 euros dun curso de idiomas das características requiridas; así mesmo, unha vez finalizado o curso, os alumnos deben enviar ao mesmo organismo, antes do 30 de decembro de 2009, un certificado orixinal do centro onde cursasen os ensinos de idiomas onde se detallen o número de horas lectivas recibidas.

  Francés e alemán para estudantes de FP de Grao Superior

  Do mesmo xeito que os estudantes universitarios, os alumnos de Formación Profesional de Grao Superior ou de Artes Plásticas e Deseño ou Ensinos Deportivos tamén se poden beneficiar das axudas para aprendizaxe de idiomas que concede cada ano o Ministerio de Educación, aínda que neste caso o número de beneficiarios é menor, xa que tan só convócanse 100 axudas. Polo demais, as características desta bolsa son similares á destinada a universitarios: 1.700 euros para financiar un curso de idiomas de polo menos tres semanas (15 horas lectivas semanais) en calquera país onde a lingua oficial sexa o francés ou o alemán. Os requisitos esixidos detállanse a continuación:

 • Ter a condición de bolseiro do Ministerio de Educación durante o curso 2008-2009 ao obter unha bolsa ou axuda ao estudo de carácter xeral para o alumnado que curse estudos posobrigatorios non universitarios.

 • Estar matriculado durante o curso 2008-2009 en ensinos de Grao Superior de Formación Profesional, Artes Plásticas e Deseño ou Ensinos Deportivos.

 • Ter totalmente aprobado o curso anterior ao ano en que solicita a axuda.

  Os alumnos deben xustificar o abono dunha reserva para un curso de idiomas das características requiridas

  O criterio de selección para adxudicar as axudas é novamente a nota media obtida polo alumno no curso anterior, á que se lle sumará 1,5 puntos no caso de non ser beneficiado antes cunha destas axudas. Así mesmo, o proceso unha vez obtida a axuda é o mesmo que o dos estudantes universitarios: os alumnos contan con 15 días despois da resolución de adxudicación para xustificar ante a Subdirección Xeral de Bolsas e Promoción Educativa o abono de 200 euros en calidade de reserva dun curso de idiomas das características solicitadas. Igualmente deberán xustificar antes do 30 de decembro a asistencia ao curso mediante un certificado emitido polo centro de ensino onde se detallen as horas lectivas cursadas.

  Solicitar a axuda

  En todos os casos, sexa cal for a axuda pola que opte o estudante, os pasos que hai que realizar para solicitala son os mesmos para todos. En primeiro lugar, unha vez comprobado que se cumpren todos os requisitos, débese acceder á páxina de convocatoria de axudas para idiomas da web do Ministerio de Educación e descargarse a solicitude correspondente á convocatoria pola que se desexa optar á axuda; esta solicitude, cumprimentada polo alumno e polo Secretario do centro onde cursa os seus estudos na parte académica, debe enviarse antes do 30 de marzo de 2009 á Subdirección Xeral de Bolsas e Promoción Educativa (rúa Torrelaguna, 58-28027 Madrid).