Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Certificados oficiais de francés

Os diplomas expedidos polo Ministerio de Educación francés certifican as competencias en lingua francesa dos candidatos estranxeiros
Por Marta Vázquez-Reina 4 de Febreiro de 2009
Img diploma frances

O Diploma de Estudos de Lingua Francesa (DELF) e o Diploma Avanzado de Lingua Francesa (DALF) son os máis requiridos por aqueles estudantes ou profesionais que desexan certificar o seu nivel de coñecemento deste idioma, e é que estes diplomas, xunto co Test de Coñecemento de Francés (TCF), son os únicos que expide oficialmente o Ministerio de Educación Nacional de Francia.

Imagen: Shawn Zehnder Lea

Despois do inglés e o alemán, o francés é a terceira lingua máis falada en Europa, de feito é o idioma habitual de máis de 100 millóns de europeos, preto dun 28% da poboación. No noso país, quizais pola proximidade de ambas as fronteiras, a lingua gala foi tradicionalmente obxecto de ensino nas escolas, aínda que desde hai varias décadas o inglés impúxose nas aulas; aínda así, posuír o coñecemento da lingua francesa xunto con outra lingua europea, segue sendo, sobre todo no ámbito laboral, un importante punto no currículo de calquera profesional. Así mesmo, a total implantación en 2010 do Espazo Europeo de Educación Superior favorecerá en gran medida o aumento da mobilidade tanto de estudantes como de profesionais entre os distintos países de Europa, aos que se lles esixirán os coñecementos suficientes da lingua orixinal dese Estado para estudar ou exercer laboralmente noutro país.

O Ministerio de Educación francés instaurou en 1985 os diplomas oficiais DELF e DALF

Para que o non francófonos puidesen acreditar estes coñecementos de forma oficial, o Ministerio de Educación francés, a través do Centro Internacional de Estudos Pedagóxicos, instaurou hai máis de 20 anos, en 1985, dous diplomas oficiais acreditativos do nivel alcanzado por calquera candidato na lingua francesa: o Diploma de Estudos de Lingua Francesa (DELF) e o Diploma Avanzado de Lingua Francesa (DALF); por outra banda, e co obxectivo de avaliar así mesmo os coñecementos do idioma, pero dunha forma máis rápida e sinxela, o mesmo organismo creo no 2002 o denominado Test de Coñecemento de Francés (TCF).

A pesar de que outros organismos ou institucións, como a Cámara de Comercio e Industria de Paris, ou os distintos centros da Alianza Francesa, ofrecen tamén os seus propios certificados ou diplomas acreditativos do coñecemento do francés, o DELF, DALF e o TCF son os únicos aos que se lles pode dar a categoría de oficiais.

Diplomas DELF e DALF

En 2005 cambiaron radicalmente para adaptarse de forma lóxica ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas
Máis de 300.000 persoas de preto de 150 países inscríbense cada ano para realizar as probas conducentes á obtención dalgún dos dous diplomas oficiais do Ministerio de Educación francés: o Diploma de Estudos de Lingua Francesa (DELF) e o Diploma Avanzado de Lingua Francesa (DALF). Durante 20 anos, estes diplomas mantivéronse coa mesma estrutura que cando se crearon, con todo, en 2005 cambiaron radicalmente para adaptarse de forma lóxica ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas; deste xeito, hoxe en día o DELF e o DALF estrutúranse en seis diplomas correspondentes con cada un do seis niveles do Marco Común: DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1 e DALF C2. Este seis diplomas son independentes entre si, é dicir non é necesario superar previamente un nivel inferior para poder examinarse doutro superior.

Para obter calquera dos diplomas DELF ou DALF é necesario realizar o exame correspondente a cada un, neles avalíanse o catro competencias básicas que demostran o coñecemento dun idioma: a comprensión e expresión oral e a comprensión e expresión escrita. Cada competencia é avaliada no exame de forma independente; aos exercicios incluídos en cada unha correspóndenlles 25 puntos sobre os 100 que se poden obter na proba. Hai que ter en conta que para superar o exame, o candidato debe obter un mínimo de 50 puntos en total e un mínimo de 5 puntos en cada unha das competencias.

Loxicamente, os exames están adaptados ao nivel que corresponde a cada diploma

Loxicamente, os exames están adaptados ao nivel que corresponde a cada diploma, de feito, a duración do mesmo elévase a medida que incrementa o nivel, pasando de 1 hora e 20 minutos de duración do DELF A1 ás 4 horas que se invisten no DALF C1. Deste xeito, o DELF A1 e o A2 certifican que o examinado posúe os coñecementos elementais da lingua francesa, o B1 e o B2 sitúano como usuario independente do idioma e o DALF C1 e C2 reflicten que quen o superou posúe un coñecemento experimentado, non en balde, calquera destes dous últimos diplomas liberan de ter que realizar calquera outra proba lingüística adicional para acceder ás universidades francesas.

Actualmente existen máis de 900 centros concertados en 154 países onde se poden realizar as probas para obter estes diplomas; en España, os únicos centros oficiais onde se poden realizar os exames son o cinco institutos franceses situados en Madrid , Barcelona, Zaragoza, Valencia e Sevilla, as 22 delegacións que a Alianza Francesa ten repartidas por toda a xeografía española e no Instituto de Idiomas da Universidade de Deusto. As inscricións para cada unha do tres convocatorias dispoñibles no noso país (febreiro, xuño e setembro) débense realizar coa suficiente antelación directamente nos centros onde se ofrecen os exames; estes transcorren sempre na mesma data e hora en todos os centros examinadores. De igual modo, os custos de inscrición ás probas son os mesmos en todos os centros e oscilan entre os 56 euros do DELF A1 e os 182 do DALF C2.

Aínda que non é obrigatorio, si é recomendable realizar algún curso previo para preparar estes exames

En canto á preparación para realizar estes exames, aínda que en ningún caso é obrigatorio realizar un curso previo para presentarse, si é recomendable. Con este fin, tanto nos centros examinadores, como noutras academias ou centros de idiomas, ofrécense cursos preparatorios especiais para o DELF e o DALF, nos que, entre outras actividades formativas, repásanse exemplos de exercicios de edicións anteriores, facilitando así a familiarización previa do estudante co exame; a Alianza Francesa de Madrid, por exemplo, ofrece talleres de preparación para o DELF e DALF de entre 12 e 16 horas de clases por un prezo de 90 a 120 euros.

DELF Junior

Non hai ningún límite de idade para realizar os exames DELF ou DALF, pero para os mozos en idade escolar é máis recomendable presentarse aos denominados DELF Junior, unha versión adaptada do DELF para os nenos en idade escolar. Estes exames, co seu catro niveles correspondentes (A1,A2, B1 e B2), teñen exactamente a mesma estrutura e dificultade que o DELF para todos os públicos, e acreditan de igual maneira o coñecemento da lingua francesa, unicamente coa particularidade de que utilizan unha temática no seu contido máis acorde coas idades escolares, de modo que é máis fácil a comprensión para os mozos.