Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como obter diferentes titulacións oficiais de inglés

Seis certificados acreditan o coñecemento da lingua inglesa desde o nivel máis elemental até o máis avanzado
Por Marta Vázquez-Reina 28 de Novembro de 2008
Img bandera britanicalistado
Imagen: matt lennon

O First, o Advanced ou o Proficiency son algúns dos certificados máis coñecidos no noso país que acreditan un nivel determinado de competencia lingüística en inglés. Cada ano máis de dous millóns de persoas aspiran a obter un destes títulos, xa que están recoñecidos internacionalmente tanto no ámbito empresarial como no académico e axústanse aos niveis establecidos no Marco de Referencia Europeo das Linguas.

Certificacións

Xa sexa paira acceder a un posto de traballo ou paira continuar os estudos universitarios ou de posgrao nunha institución académica estranxeira, cada día con máis frecuencia esíxese a acreditación do coñecemento dun idioma a través dun determinado título ou certificado que avale a competencia lingüística do candidato, sobre todo cando se trata da lingua inglesa. Hai diversas institucións que ofrecen distintas certificacións nesta lingua, pero a máis utilizada e coñecida en España é a Universidade de Cambridge que, apoiada polo British Council, organiza cada ano en máis de 130 países os denominados “Cambridge ESOL exams”, seis certificacións diferentes, desde o nivel máis básico ao máis avanzado, dirixidas a adultos e nenos a partir do sete anos.

Estrutúranse en seis niveles de dificultade equivalentes aos definidos polo Consello de Europa no Marco Europeo de Referencia das Linguas

A importancia destes exames deriva do seu amplo recoñecemento internacional. Universidades, escolas de negocios e empresas, tanto de países angloparlantes (Estados Unidos, Gran Bretaña ou Australia) como dos que non o son, admiten os títulos de Cambridge como garantía que avala o coñecemento e habilidade na lingua inglesa e por tanto abre as portas aos seus estudos ou empregos ás persoas que os obteñen. Por outra banda, os exames da Universidade de Cambridge estrutúranse en seis niveles de dificultade equivalentes aos definidos polo Consello de Europa no Marco Común Europeo de Referencia das Linguas, desde o básico A1 ao máis avanzado C2, polo que se poden usar de referente paira determinar o coñecemento da lingua inglesa en calquera institución europea que o requira. Así, a Universidade de Cambridge é a única entidade examinadora que se menciona o documento do Marco.

Na web de Cambridge ESOL proporciónase una útil ferramenta paira comprobar as institucións que recoñecen os exames de Cambridge. O interesado pode consultalas por países, ou dirixirse a unha base de datos xeral, onde se pode seleccionar o país, o tipo de institución e o exame que se recoñece.

Onde examinarse

Só en dez centros pódese realizar a matrícula libre, no resto hai que efectuar algún tipo de preparación previa

En España hai nestes momentos 80 centros acreditados paira realizar os exames de Cambridge ESOL, aínda que só dez deles (Andorra, Barcelona, Bilbao, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Canarias, Lérida, Segovia, Tarragona e Valencia) son centros denominados “abertos”, nos que os candidatos se poden matricular por libre na convocatoria que desexen sen necesidade de realizar ningunha preparación previa. O resto, normalmente academias e escolas de idiomas, esixen realizar un curso de preparación previo paira presentarse despois aos exames.

Agora ben, non todos os centros ofrecen a posibilidade de examinarse de todos os títulos, por iso é conveniente consultar previamente no buscador de centros onde se pode obter unha listaxe daqueles que ofrecen cada un dos certificados. En canto ás taxas que hai que abonar paira realizar o exame, estas oscilan entre os 54 euros do Cambridge Young Learners (YEL), o nivel máis baixo, e os 190 euros que custa o exame do nivel máis avanzado, o Certificate in Advanced English (CPE).

Os exames

Cambridge Young Learners (YLE): este exame está destinado a nenos entre 7 e 12 anos; máis que paira certificar, a súa función está máis ben dirixida a reforzar e animar na aprendizaxe da lingua inglesa. Estes exames non se realizan nos centros oficiais, senón que son os propios colexios ou academias de idiomas as que solicitan aos centros a realización do mesmo nas súas propias instalacións e por tanto non hai unhas datas definidas paira os exames. O YLE está dividido en tres niveis: Starters, Movers e Flyers; un bo resultado en Movers é equivalente ao nivel A1 do Marco de Referencia Europeo e o nivel máis alto (Flyers) equivale ao nivel A2. Cada un dos niveis inclúe tres exercicios tanto de comprensión lectora e escrita e comprensión auditiva como de expresión oral. O prezo deste exame paira cada un dos seus niveis é de 54 euros.

Este exame supón alcanzar o nivel A2 do Marco Europeo de Referencia das Linguas

Key English Test (KET): superar este exame supón alcanzar o nivel A2 do Marco Europeo e indica que se posúen suficientes coñecementos de inglés como paira manexar situacións cotiás nesta lingua. Do mesmo xeito que o YLE, o KET avalía as habilidades de comprensión lectora e auditiva e expresión oral e escrita en tres exercicios cunha duración aproximada dunha hora e media. O exame convócase tres veces ao ano, en marzo, xuño e novembro, aínda que non está dispoñible en todos os centros. Por outra banda, o prezo da proba é de 81 euros.

Preliminary English Test (PET): esta certificación de nivel intermedio equivale ao nivel B1 do Marco Europeo da Lingua. O exame abarca as catro habilidades lingüísticas: lectura, escritura, comprensión auditiva e expresión oral. Como o anterior exame, o PET convócase tres veces ao ano (marzo, xuño e novembro) aínda que cada centro establece o seu propio número de convocatorias. O prezo do PET é de 91 euros.

O First é una das máis coñecidas referencias que avalan o coñecemento intermedio da lingua inglesa

First Certificate in English (FCE): denominado normalmente como “o First”, é una das máis coñecidas referencias que avalan un coñecemento intermedio da lingua inglesa. O seu nivel correspóndese co B2 do Marco de Referencia Europeo e é recoñecido entre institucións académicas e empresas. O exame ten una duración de catro horas e consta de cinco partes: comprensión lectora, expresión escrita, uso da lingua, comprensión auditiva e expresión oral. Convócase tres veces ao ano (marzo, xuño e decembro) e costa 173 euros.

Certificate in Advanced English (CAE): correspondente co nivel C1 do Marco de Referencia Europeo, obter o CAE significa que se posúen un alto nivel de competencia lingüística en inglés, xa que recoñece a capacidade de comunicarse de maneira eficaz e de afrontar a maior parte dos aspectos da vida cotiá. Este certificado é recoñecido a nivel internacional por empresas e sobre todo por universidades, que o esixen en moitos casos como acreditación paira poder iniciar estudos impartidos e avaliados en inglés. Tras pagar una taxa de 184 euros, os candidatos a obter o CAE nalgunha das tres convocatorias anuais (marzo, xuño e decembro) deberán superar una proba de cinco horas de duración.

Certifica o nivel máis avanzado na lingua inglesa paira o non nativos, equivalente ao máis alto do Marco Europeo

Certificate of Proficiency in English (CPE): este certificado supón una valiosa acreditación, posto que certifica o nivel máis avanzado na lingua inglesa paira o non nativos, equivalente ao C2, o máis alto do Marco Común Europeo de Referencia. Está indicado paira candidatos a acceder a estudos de posgrao nunha institución de fala inglesa e paira aqueles que queiran desenvolverse a nivel profesional nas escalas máis altas. O exame convócase dúas veces ao ano e ten una duración de seis horas; o prezo que deben abonar os candidatos paira poder realizalo é de 190 euros.