Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cursos de inglés subvencionados paira mestres

Titulados e estudantes de Maxisterio poden beneficiarse dunha axuda de 2.100 euros paira realizar un curso de seis semanas no estranxeiro
Por Marta Vázquez-Reina 20 de Xuño de 2008
Img ingles adultos
Imagen: Andrew Feinberg

Una das condicións necesarias paira garantir a calidade da aprendizaxe de linguas estranxeiras dos estudantes do noso país é que o profesorado conte coa suficiente formación idiomática. Con este obxectivo, o Ministerio de Educación convoca cada ano un programa de axudas para que os mestres ou futuros titulados en Maxisterio poidan realizar un curso de inglés gratuíto en países de fala inglesa. Até 2.500 profesionais do ensino poden obter una dotación de 2.100 euros paira reforzar o coñecemento do idioma durante polo menos seis semanas nalgúns destinos como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos ou Australia.

En busca do profesor bilingüe

Imaxe: Andrew Feinberg

Xa é una realidade a implantación na maioría das comunidades autónomas dos ensinos bilingües nos colexios públicos. Máis de 2.000 centros de Educación Infantil e Primaria e institutos de Secundaria dedican entre un 30% e un 50% das horas lectivas a impartir as materias nunha lingua estranxeira. Paira lograr o completo establecemento destes ensinos, o fundamental é que o profesorado estea preparado paira impartilas.

O nivel de idiomas esixido aos mestres é insuficiente paira a actividade docente

Paira moitos destes programas bilingües, do mesmo xeito que noutros proxectos de idiomas escolares, as distintas administracións fixeron uso de recursos externos, como os auxiliares de conversación, ou encargaron estes ensinos aos mestres titulados coa especialidade en lingua estranxeira. Pero o marco idóneo para que o bilingüismo aséntese nas aulas españolas só será posible cando a maioría do profesorado estea capacitado paira levar a cabo o seu labor docente noutro idioma.

No ámbito da formación inicial implantáronse medidas paira alcanzar este obxectivo. Desde o curso 2009-2010, no que se inaugurou no noso país a nova titulación de Mestre adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), aos futuros titulados esíxeselles que alcancen cando finalicen os seus estudos o nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia paira as Linguas nunha lingua estranxeira, que se corresponde cun nivel de usuario básico. Con todo, esta medida non é suficiente. Tal como recoñece Luís Arranz, presidente até o ano 2009 da Comisión Permanente da Conferencia de Decanos e Directores de Maxisterio e Educación, “este nivel non só é insuficiente paira a actividade docente, senón tamén paira a mobilidade profesional que se persegue coa creación do EEES”.

Axuda paira formación idiomática

A axuda destinarase a un curso de seis semanas de duración con 20 horas de clase semanais

Paira liquidar estas posibles deficiencias no coñecemento de idiomas do persoal docente, o Ministerio de Educación convoca desde o ano 2008 un programa de axudas dirixido a fomentar a aprendizaxe da lingua inglesa, a máis demandada entre os titulados en Maxisterio máis novos. Este programa ofrece até un máximo de 2.500 axudas directas de 2.100 euros cada una, paira realizar un curso de lingua inglesa no estranxeiro, xa que a experiencia demostra que paira obter maior fluidez no uso dun idioma é conveniente realizar estancias de aprendizaxe nos países orixinarios.

A axuda cobre os custos de estancia e realización dun curso, polo menos, de seis semanas de duración, cun mínimo de 20 horas lectivas semanais, nos seguintes países: Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Malta, Nova Zelandia e Reino Unido. O Ministerio de Educación marca como datas posibles de realización destes programas idiomáticos entre os meses de xuño e novembro do ano da convocatoria.

Quen pode solicitala

Poden optar a estas axudas en concepto de renovación os candidatos que gozasen deste programa na convocatoria anterior e en concepto de nova adxudicación quen cumpran polo menos uno destes requisitos:

 • Finalizar a diplomatura de Maxisterio en calquera das súas especialidades nos últimos catro cursos académicos (2006-2007, 2007-2008, 2008-2008 ou 2009-2010, paira a próxima convocatoria).

 • Estar matriculado durante o curso da convocatoria na totalidade de créditos que lle falten paira finalizar os estudos da diplomatura.

  Poden solicitar a axuda os titulados nos últimos catro anos ou os estudantes de último curso

  Una vez publicada a convocatoria (entre xaneiro e febreiro de cada ano), os candidatos que superen estes requisitos poden tramitar a súa solicitude a través do rexistro telemático da web do Ministerio, ou mediante o envío por correo ordinario á Subdirección Xeral de Bolsas, Axudas e Mobilidade de Estudantes. Sempre debe acompañarse do certificado de notas cumprimentado pola secretaría do centro docente no que realizou os estudos.

  Adxudicación de prazas

  Paira a adxudicación de prazas, os solicitantes que gozaron da axuda na convocatoria anterior teñen preferencia sobre todos os demais candidatos. O resto de axudas concédense en función do expediente académico. Hai que ter en conta que, ao calcular a nota media, aplícanse distintos criterios segundo a especialidade que curse o mestre: os de especialidade en Lingua Estranxeira Inglés suman 2 puntos á nota; os de Educación Infantil e Primaria, 1,25 puntos; Educación Musical, Física ou outras linguas estranxeiras, 0,50 puntos; e os do resto de especialidades, 0,25 puntos.

  Teñen preferencia os solicitantes que gozaron da axuda na convocatoria anterior

  Paira consolidar a axuda, os mestres ou futuros titulados seleccionados deben reservar una praza nun curso de inglés das características requiridas e abonar un importe mínimo de 200 euros, como xustificante paira enviar á Subdirección Xeral de Bolsas. Por outra banda, una vez realizado o curso, deberase xustificar a asistencia mediante a presentación, antes de finalizar o ano, dunha certificación orixinal do centro onde se realizou o programa, que detalle a duración do mesmo, así como as horas lectivas incluídas.

  Aulas Europeas

  Desde 1999, o Ministerio de Educación, a través do Instituto de Formación do Profesorado, ofrece a 200 funcionarios docentes a posibilidade de asistir aos cursos intensivos de inmersión lingüística denominados Aulas Europeas. Son dous cursos de capacitación, uno en lingua francesa e outro en inglés, organizados en colaboración coa Embaixada de Francia a través do Instituto Francés de Madrid e coa Fundación British Council.

  Cunha duración de 100 horas, os cursos combinan una parte de formación académica con actividades culturais e inclúen na súa programación clases teóricas de lingua e cultura francesa ou inglesa, talleres e clases prácticas ou excursións. A primeira fase (60 horas) desenvólvese en Madrid durante a primeira quincena de xullo de cada ano, a segunda (40 horas na segunda quincena de xullo) leva a cabo en distintos destinos de Francia e Reino Unido, onde os profesores alóxanse en familias nativas.

  Poden participar os funcionarios de carreira dos seguintes corpos docentes: catedráticos de ensino Secundario, profesores de Secundaria e mestres e profesores técnicos de FP. O requisito esencial é que non sexan especialistas en francés ou inglés nin impartan estas materias. Ademais, é necesario que teñan un coñecemento da lingua que se solicita equivalente como mínimo ao nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia paira as Linguas e non superior nin igual ao B2.

  A axuda percibida paira realizar estes cursos ten dúas modalidades. Una delas (120 prazas) inclúe tanto os gastos de matrícula como os de aloxamento en réxime de pensión completa, mentres que a outra (80 prazas) subvenciona a matrícula e o xantar. En ambos os casos, os gastos de viaxes ou desprazamento corren a cargo dos participantes.