Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

DIALANG: proba diagnóstica de idiomas

Trátase dun programa de autoevaluación lingüística que permite medir os coñecementos de 14 idiomas diferentes
Por Marta Vázquez-Reina 3 de Agosto de 2008
Img empresaria

Comprensión lectora, expresión escrita, comprensión oral, gramática e vocabulario son o cinco habilidades lingüísticas en 14 idiomas que se poden avaliar a través de DIALANG, un programa gratuíto creado por máis 20 universidades e institucións de prestixio co soporte da Comisión Europea. A través dunha serie de test e autoevaluaciones, DIALANG permite pescudar o nivel de coñecemento dun idioma baseado no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

Desde que no ano 2001 o Consello de Europa presentase o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), co fin de proporcionar unha base común para o recoñecemento do nivel lingüístico dunha lingua de todos os cidadáns europeos, a gran maioría de institucións certificadoras de idiomas han ido equiparando os seus certificados e títulos aos niveis de Usuario Básico (A1 e A2), Independente (B1e B2) e Competente (C1 e C2) que conforman este marco común; por exemplo, nas Escolas Oficiais de Idiomas (EOI) españolas, desde o pasado curso 2007-2008, os ensinos reestruturáronse en seis cursos que viran en torno ao MCER; así mesmo, algúns dos coñecidos exames da Universidade de Cambridge, como o First Certificate ou o Advanced, xa teñen o seu equivalencia no marco, correspondendo aos niveis B2 e C1 respectivamente. Deste xeito, aqueles que obteñen un título ou certificado de idiomas dalgunhas das institucións que actualmente están recoñecidas en Europa poden certificar o seu nivel dunha lingua na escala do marco común.

DIALANG foi dirixido e desenvolvido por máis de 20 institucións académicas europeas

Pero, ademais da través destas certificacións, calquera interesado en coñecer o seu grao de coñecemento dunha lingua e a equiparación aos niveis do marco pode comprobalo facilmente grazas a DIALANG , un sistema de avaliación lingüística en 14 idiomas baseado no MCER, que se converteu no ámbito de referencia máis amplamente recoñecido no campo da aprendizaxe de linguas en Europa. Este proxecto, financiado e avalado pola Comisión Europea dentro da Acción Lingua do Programa Sócrates, foi dirixido e desenvolvido por máis de 20 institucións académicas europeas, entre as que se atopan a Universidade Freie de Berlín, a Universidade de Barcelona, a Autónoma de Madrid ou a Universidade Libre de Bruxelas, entre outras.

Basicamente, o programa DIALANG consiste nunha serie de probas sobre o cinco habilidades lingüísticas esenciais no coñecemento dun idioma: comprensión oral, expresión escrita, comprensión escrita, gramática e vocabulario. A realización e posterior avaliación destas probas, dispoñibles en 14 idiomas diferentes, proporciona aos usuarios unha información detallada sobre o seu nivel de coñecementos da lingua elixida baseándose nos niveis do MCER, así como unha descrición dos seus puntos fortes e débiles e unha serie de consellos sobre a forma de mellorar as súas destrezas lingüísticas. Así mesmo, ademais de servir para os usuarios, DIALANG é unha ferramenta moi útil para os distintos profesores de idiomas, xa que grazas a ela poden determinar de forma moi clara o nivel que posúen nun idioma os seus alumnos e deste xeito colocalos no grupo de aprendizaxe máis adecuada aos seus coñecementos.

Hai que ter claro que DIALANG non certifica nada, é unha proba diagnóstica

Hai que ter sempre moi claro que DIALANG non certifica nada, é unha proba diagnóstica que pode servir para coñecer o nivel que se posúe ou para axudar a calquera usuario a decidir a que exames pódese presentar ou cales son as habilidades lingüísticas que se deben reforzar antes de acudir a unha proba oficial de idiomas. Así mesmo, DIALANG pódese utilizar para medir os progresos realizados nunha lingua a curto ou longo prazo.

As 14 linguas que se poden avaliar a través de DIALANG son as seguintes: alemán, danés, español, finlandés, francés, grego, holandés, inglés, irlandés, islandés, italiano, noruegués, portugués e sueco.

Como funciona

DIALANG é un programa informático que calquera usuario se pode descargar gratuitamente desde a páxina web do proxecto. Unha vez descargado, selecciónase a lingua na que se queren recibir as instrucións e tras elixir a proba que se quere realizar, seleccionando a lingua e a habilidade que se quere avaliar, dan comezo as diferentes fases do proceso de diagnóstico:

  • Proba de nivel: aínda que esta fase é opcional, é moi recomendable realizala, xa que a través dela pódese determinar aproximadamente o que se sabe dunha lingua e o programa utiliza os resultados, xunto cos da seguinte fase (autoevaluación), para adaptar os contidos da proba de lingua ao nivel do usuario. A proba de nivel consiste nunha serie de palabras na lingua elixida que o usuario debe marcar se son reais ou inventadas; unha vez realizada indícase ao usuario a puntuación obtida e as características do nivel que posúe.

  • Autoevaluación: esta fase é tamén opcional, pero como dixemos anteriormente é recomendable realizala. Nela solicítase ao usuario que responda a unha serie de afirmacións sobre os seus coñecementos da lingua, de maneira que reflexione sobre as súas habilidades lingüísticas e poida comprobar posteriormente se ha subestimado ou sobrestimado os seus coñecementos.

  • Proba de Lingua: é a proba propiamente dita na lingua e a habilidade que se elixiu ao principio; se se realizaron as dúas fases anteriores, o seu nivel de dificultade basearase na información recollida, en caso contrario, poida que a proba que se presente sexa demasiado fácil ou difícil para o usuario. Dependendo da habilidade elixida, as preguntas poden ser de diferentes tipos: autocompletar, elixir a resposta correcta dunha lista ou escribir directamente unha resposta.

  • Comentarios: a última fase do programa basea os seus contidos nos exercicios realizados. Inclúe, por unha banda, os resultados obtidos tanto na proba de nivel como na de Lingua co detalle dos erros cometidos e as solucións correctas; por outra banda, informa o nivel correspondente ao MCER ao que se axustan os resultados da proba de Lingua. Así mesmo, nesta fase inclúense comentarios sobre a autoevaluación realizada, valorando se se han sobrestimado ou non os coñecementos e unha serie de consellos sobre cales son os puntos fortes e débiles do usuario na habilidade avaliada e o mellor modo de corrixilos.

    Unha vez finalizadas as diferentes fases do programa, pódese volver elixir realizar outra proba nunha habilidade distinta, tendo en conta que se é na mesma lingua que a anterior non será necesario realizar a proba de nivel nin de autoevaluación novamente.

    Os europeos e as súas linguas

    Img banderaeuropa listadoA última enquisa do Eurobarómetro sobre coñecementos lingüísticos realizouse no ano 2006 entre máis de 28.500 cidadáns dos 25 países da Unión Europea (UE). Segundo os datos recolleitos nesta enquisa, o 56 % dos cidadáns dos Estados membros da UE pode manter unha conversación nun idioma distinto da súa lingua materna, o 28 % dos enquisados afirma falar dous idiomas estranxeiros o suficientemente ben como para intervir nunha conversación, e o 11 % afirma dominar polo menos tres idiomas á parte da súa lingua materna. Con todo, case a metade dos enquisados, un 44 %, admite non coñecer ningún outro idioma á parte da súa lingua materna, unha porcentaxe que no caso dos cidadáns españois elévase ao 56%.