Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Educación Secundaria para persoas adultas

A superación destes ensinos dá dereito á obtención do título de Graduado en Secundaria Obrigatoria
Por Marta Vázquez-Reina 26 de Xuño de 2009

Incorporarse á aprendizaxe de lingua, literatura, matemáticas, inglés ou calquera materia despois de que pasasen varios anos desde que se abandonaron os estudos pode resultar unha tarefa difícil. Con todo, a Educación Secundaria para Persoas Adultas (ESPA) está deseñada e organizada de forma específica para este perfil de estudantes, de modo que poidan compaxinar o estudo con outras actividades e finalizar os ensinos en tan só dous anos, o cal lles dá dereito á expedición do título de Graduado en Secundaria.

Img adultos claseportadaImagen: John Hall & Associates

Un dos principios máis importantes da actual Lei de Educación (LOE), do mesmo xeito que as súas predecesoras, é a esixencia de proporcionar unha educación de calidade a toda a cidadanía que garanta a igualdade de oportunidades. A norma explicita que as persoas adultas que queiran adquirir as competencias e os coñecementos básicos deben contar cunha oferta adaptada ás súas necesidades. Neste sentido, as distintas comunidades autónomas, en virtude das súas competencias, incorporan nos seus correspondentes ámbitos de actuación unha ampla oferta de ensino adaptado e deseñado especificamente para as persoas adultas, que lles ofrece a oportunidade de completar a súa formación e ampliar os seus coñecementos, capacidades e competencias para poder desenvolverse mellor profesionalmente.

Ofrécelles a oportunidade de completar a súa formación e ampliar os seus coñecementos, capacidades e competencias

Dentro dos ensinos destinados á poboación adulta, a Educación Secundaria para Persoas Adultas (coñecida como ESPA) é xunto cos Ensinos iniciais de Educación Básica a máis demandada por este perfil de estudantes, contando con máis de 138.500 alumnos matriculados durante o pasado curso 2008-2009. E é que a súa superación dá dereito á obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, requisito imprescindible para acceder a un amplo abanico de ofertas de emprego e necesario para poder continuar con outros estudos posobrigatorios.

Organización dos ensinos

Á ESPA, do mesmo xeito que ao resto de ensinos formais dispoñibles para persoas adultas, pódense incorporar as persoas que cumpran 18 anos no ano de comezo do curso ou, excepcionalmente, que teñan 16, sempre que certifiquen que están en posesión dun contrato laboral que non lles permite acudir aos centros educativos en réxime ordinario ou sexan deportistas de alto rendemento. Por outra banda, a ESPA ofértase en dúas modalidades, presencial e a distancia. A primeira delas impártese nos centros educativos autorizados para iso, mentres a modalidade a distancia impártese a través das distintas plataformas en liña que as comunidades autónomas pon a disposición dos estudantes, xa sexa a través dos propios centros de ensino ou a nivel rexional. No ámbito de xestión do Ministerio de Educación a ESPA a distancia é ofertada polo Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia (CIDEAD).

A súa estrutura organízase de forma que poida proporcionar aos seus estudantes a flexibilidade que xeralmente esixe a súa condición de adultos

Aínda que os contidos curriculares da ESPA corresponden aos da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) do noso país, a súa estrutura organízase de forma totalmente diferente, de modo que poida proporcionar aos seus estudantes a flexibilidade que xeralmente esixe a súa condición de adultos, permitíndolles conciliar os ensinos con outras responsabilidades e actividades, como pode ser un emprego. Deste xeito, no canto de en catro cursos académicos como a ESO, a ESPA organízase de forma modular en tres ámbitos de coñecemento:

Ámbito de Comunicación: dentro deste ámbito inclúense as materias de Lingua castelá e literatura e Lingua estranxeira integrados dentro do currículo oficial da ESO.

Ámbito social: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación para a Cidadanía e Educación Plástica e Visual e Música, son as materias de Secundaria Obrigatoria que forman parte deste ámbito de coñecemento da ESPA.

Ámbito científico-tecnolóxico: está formado polos aspectos básicos do currículo das materias de Ciencias da Natureza, Matemáticas, Tecnoloxía e Educación Física.

Así mesmo, cada un destes ámbitos estrutúrase en dous niveis cada un que permite a súa realización en dous anos académicos, aínda que, cada alumno pode ampliar ou reducir este tempo dependendo das súas necesidades. O nivel I correspondería aos cursos do primeiro ciclo da ESO (1º e 2º) mentres que o nivel II correspóndese co 2º ciclo de Secundaria Obrigatoria (3º e 4ª). O alumnado da ESPA, cando accede aos ensinos incorpórase a un nivel ou outro, dependendo, por unha banda, do seu expediente académico. Así, en función do ano en que abandono os estudos e a súa correspondencia cos niveis de Secundaria actuais, incorporaríase ao nivel I ou II. Así mesmo, tamén é fundamental para acceder ao nivel correspondente a valoración dos coñecementos previos adquiridos polo estudante ao longo da vida.

Comunidades autónomas

A continuación detállanse as ligazóns as páxinas web das diferentes comunidades autónomas que recollen as normativas, organización e centros específicos de formación de persoas adultas vixentes no seu ámbito de actuación:

 • Canarias
 • Cantabria
 • Castela León
 • Navarra
 • A Rioxa
 • Valencia
 • País Vasco
 • Asturias
 • Galicia
 • Aragón
 • Andalucía
 • Murcia
 • Baleares
 • Castela-A Mancha
 • Madrid
 • Cataluña
 • Estremadura